Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Lektion 22: Vækst og vækstteori. Kapitel 41-44 1.Økonomiske nyheder 2.Repetitionsspørgsmål og svar 3.Dagens pensum 4.Opsummering af hovedpointer 5.Hvad.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Lektion 22: Vækst og vækstteori. Kapitel 41-44 1.Økonomiske nyheder 2.Repetitionsspørgsmål og svar 3.Dagens pensum 4.Opsummering af hovedpointer 5.Hvad."— Præsentationens transcript:

1 1 Lektion 22: Vækst og vækstteori. Kapitel 41-44 1.Økonomiske nyheder 2.Repetitionsspørgsmål og svar 3.Dagens pensum 4.Opsummering af hovedpointer 5.Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? 6.Næste lektion 7.Tilbagemelding på afløsningsopgave

2 2 1. Økonomiske vækstnyheder Alle nyheder om vækst handler om den kortsigtede udvikling 2008-2010 –negativ vækst i tre år i træk for dansk økonomi Diskussionen om den langsigtede vækst død p.t. (velfærdskommissionen) Diskussionen om høj marginalskat, topskat osv. handler (også) om arbejdskraftsudbuddet på lang sigt = n Det CEPOS prøver at fastholde

3 3 2. Repetitionsspørgsmål 1.Hvad er monetarismens svar på den finansielle krise? 2.Hvad er keynesianismens svar? 3.Hvad er kritikken af de to svar? 4.Ledigheden vil stige voldsomt i DK i år. Hvad er årsagen hertil ifølge henh. monetarismen, keynesianismen og Keynes?

4 4 2. Repetitionsspørgsmål 5.Kan strukturpolitik modvirke den stigende ledighed i Danmark? 6.Hvilken betydning har finanskrisen haft for mål og midler i den økonomiske politik i DK såvel som internationalt?

5 5 3. Dagens pensum 1.Hvad er vækst? (p. 383-84) –Vækst: ((BNP1-BNP0)/BNP0) x 100% –’Vækst’ ifølge bog: ((BNP1/Bf1) (capita)/(BNP0/Bf0)) x 100 %’ –Et velstandsmål = bliver der mere produktion per menneske = 1,9 % 1870-1994 for dk –Produktivitet – der divideres i stedet med L = antal beskæftigede

6 6 3. Dagens pensum 2.Hvorfor er vækstens størrelse vigtig? –Angiver udviklingen i forbrugsmuligheder –Vækst per kapita positivt korreleret med (p. 383): Levetid Børnedødelighed Analfabetisme

7 7 3. Dagens pensum 3.Hvad driver [skaber/øger] væksten? (p. 386). Arbejdskraft, L Kapital, K Uddannelse, e Teknologi, t Institutionelle faktorer, e Vækstteori i bogen primært om L (n) og K! (s = tilvæksten i kapitalapparatet – K/Y kapitalproduktiviteten)

8 8 3. Dagens pensum 4. Hvorfor er opsparingen pludselig så vigtig? –På kort sigt er opsparingen jo forbrugsbegrænsende? –Fordi man med opsparing forstår investeringskvoten –Og fordi investeringer forudsætter, at man sætter ressourcer af hertil (= opsparing)

9 9 3. Dagens pensum 5.Hvorfor er teknisk fremskridt/teknologisk udvikling afgørende for den langsigtede vækst og hvad bestemmer den? Fordi de løbende/permanent øger produktiviteten = gør arbejdskraften stadigt mere effektiv (andre ændringer er en-gangsændringer) (Kap. 44) Tekniske fremskridt bestemmes ifølge bogen af grundforskning og anvendt forskning (p. 338 – meget snævert).

10 10 3. Dagens pensum 6. Hvad er pointen med vækstteorien? –Hvor den hidtidige teori beskæftiger sig med kortsigtede udsving i væksten – her hvad der bestemmer den langsigtede vækst –Investeringer, vækst i arbejdsstyrke og den teknologiske udvikling øger udbuddet = vækst Fremmes ifølge monetarismen af stabilitet Hvad med efterspørgslen?

11 11 3. Dagens pensum 7.Hvad udtrykker vækstteorien om den økonomiske virkelighed? –At investeringer er vigtige for produktionen per kapita –At den teknologiske udvikling er afgørende for den langsigtede vækst –Og det er institutionelle forhold også –Derfor burde der være noget om, hvad der bestemmer de to sidste (ex.: investeringer implementerer teknologi (’embodied’).

12 12 3. Dagens pensum 8. Hvad er institutionelle forhold? (p. 389) (Kan I huske jeg talte om institutionel konkur. evne?) –Pålidelige myndigheder (lav korruption, velfungerende offentlig sektor, skatteinddrivelse fungerer) –Velfungerende retsvæsen –Beskyttelse af ophavsrettigheder –Forenkling af virksomhedsregler –Etableringsmuligheder –Velfungerende finansielt marked –(Normer mellem/i virksomheder, på arbejdsmarkedet)

13 13 3. Dagens pensum 9. Hvorfor afskrivninger pludselig med? –Når vi normalt taler om I(nvesteringer), er det nettoinvesteringer – dvs. der er taget højde for afskrivninger –Men når vi begynder at tale om kapitalapparat = kumulerede nettoinvesteringer, så bliver afskrivninger vigtige –Tekniske/økonomiske afskrivninger = svært at måle kapitalapparatets størrelse

14 14 4. Opsummering På lang sigt er den teknologiske udvikling afgørende for væksten For u-lande vil tilvækst i beskæftigede og kapitalapparat også være vigtig Investeringer (= opsparing) bidrager til at øge produktionskapaciteten og dermed udbuddet Og det er investeringer, der implementerer den nye teknik (=procesinnovation) og produktudvikling (=produktinnovation)

15 15 5.Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? Vi fokuserer på sp.mål 1-3 og 5 og holder os fra kurverne og matematikken – som kun handler om modellen for modellens skyld Går kun dybere ind i det, hvis projektet handler om vækst

16 16 6. Næste lektion OBS! DØR’s efterårsrapport, 2008. Kan downloades fra: http://www.dors.dk/sw6188.asp http://www.dors.dk/sw6188.asp –Læs mindst: p. 1-9 af resumeet –Her sammenfattes p. 27-156 –Bemærk og skim: p. 393-413 – kommentarer fra Rådets medlemmer –Lidt læsevejledning og om DØR

17 17 7. Tilbagemelding på afløsn.opg. Godt seriøst arbejde Anfør når I samarbejder… (gør mange allerede) Check øvelseshæfte p. 59 Resultat:

18 18 7. Tilbagemelding på afløsn.opg. Karak- terer 118,575,5420Snit 221544365,1

19 19 7. Tilbagemelding på afløsn.opg. Min primære tilbagemelding: –Feedbackspørgsmålene Herunder mine svar her på på hjemmeside næste uge –en sakset besvarelse af jeres bedste besvarelser –Ikke en egentlig gennemgang – spørg derfor næste gang, hvis der stadig er uklarheder –Og så et par råd og kommentarer:

20 20 7. Tilbagemelding på afløsn.opg. –Kommentér tallene og figurerne – de taler ikke for sig selv + viser forståelsen + hvad svaret egentligt er –Husk anfør løbende priser i opg. 1 –Skriv altid noget – ex. om multiplikatoren (ellers – 3) –Anfør når I citerer fra lærebogen (ellers plagiat = dumpning/bortvisning fra studiet)

21 21 7. Tilbagemelding på afløsn.opg. ’Hvis efterspørgslen i samfundet bestemmer produktionen til Y, vil dette bestemme pengeefterspørgslen, og givet et fast pengeudbud bliver renten tillige fastlagt. Dette vil bestemme investeringerne, og efter som investeringerne er den del af samfundets efterspørgsel, kan det påvirke økonomiens produktion’

22 22 7. Tilbagemelding på afløsn.opg. Model og virkelighed –I vil gerne have DK med –I udvider pludselig modellen med G – må man det –Kritiserer indirekte modellen for at være urealistisk Brug alt andet lige som et afgrænsningsinstrument: hvorfor pludselig finanspolitik i opg. 4 – en opgave om pengepolitik? Hvilken rente?


Download ppt "1 Lektion 22: Vækst og vækstteori. Kapitel 41-44 1.Økonomiske nyheder 2.Repetitionsspørgsmål og svar 3.Dagens pensum 4.Opsummering af hovedpointer 5.Hvad."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google