Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvem skal have magten og hvor meget skal den være spredt?  Danmark og de andre  Styreformer  Problemer i udvalgsstyret  Reformer i andre lande  Strukturkommisionen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvem skal have magten og hvor meget skal den være spredt?  Danmark og de andre  Styreformer  Problemer i udvalgsstyret  Reformer i andre lande  Strukturkommisionen."— Præsentationens transcript:

1 Hvem skal have magten og hvor meget skal den være spredt?  Danmark og de andre  Styreformer  Problemer i udvalgsstyret  Reformer i andre lande  Strukturkommisionen

2 Danmark og de andre  Danmark er det eneste land i verden, hvor man diskuterer struktur men ikke styreform  I alle andre lande diskuterer man styreform men ikke struktur  Danmark og Sverige er de eneste lande hvor man finder et egentligt udvalgsstyre  I alle andre lande har man er mere eller mindre klar opdeling mellem ”lovgivende” og ”udøvende” magt  Danmark: Demokratiet fungerer, det er effektiviteten det er galt med  De andre: Det store problem i kommunestyret vedrører demokratiets virkemåde.  I Danmark har vi relativt store kommuner.  I de andre lande (med visse undtagelser) er kommunerne små.  I Danmark har vi små byråd – i de fleste andre lande er byrådene store.

3 Problemer i udvalgsstyret  Ansvarsproblemet  Kontrolproblemet  Styringsproblemet

4 Strukturkommisionens arbejde 1. At foretage en vurdering af, hvilke geografiske og befolkningsmæssige kriterier, herunder hvilke kommune- og amtsstørrelser, der i årene fremover bør lægges til grund for en kommunal og amtskommunal inddeling. Ved vurderingen tages udgangspunkt i den nuværende opgavefordeling mellem stat, amter og kommuner. 2. At vurdere fordele og ulemper ved forskellige modeller for en ændret opgavefordeling mellem stat, amter og kommuner med udgangspunkt i eventuelle anbefalinger af ændrede kommune- og amtsstørrelser, jf. pkt. 1. 3. At vurdere fordele og ulemper ved at reducere antallet af forvaltningsled med direkte folkevalgtledelse fra tre til to. Kommissionen anmodes i denne forbindelse om at opstille alternative forslag til, hvor ansvaret for løsningen af de offentlige opgaver kan placeres. Kommissionen skal i disse overvejelser angive, om en ændret placering af opgaverne har konsekvenser for vurderingen afhensigtsmæssige kommunestørrelser, jf. pkt. 1.

5 Håndtag og principperne i strukturkommisionens arbejde  Håndtagene  Struktur  Niveauer  Opgaver  Produktionsmåde  Kriterierne  Effektivitet og bæredygtighed  Demokratisk kontrol  Borgerinddragelse  Dialogen mellem borgere og politikere  Kvalitet i opgaveløsningen  Nærhed til borgerne  Borgernes retssikkerhed og valgmuligheder  Klarhed i ansvarsfordelingen  Sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar.

6 Mulige reformprincipper (inspireret af England)  Flertalsvalg til magistraten blandt byrådets medlemmer  Eventuelt kombineret med direkte valg til borgmesterposten  Den ”umiddelbare forvaltning” fratages udvalgene  Den ”udøvende” magt ligger i magistraten som kollegium

7 De to funktioner  Byrådets funktioner  Repræsentation  Vedtage budgettet og planer  Scrutiny (gransken, ransagelse) udvalg: Høringer, indsamle information, policy-udvikling, evaluering  Udpege kommunaldirektør  Medlemmer af udvalg, bestyrelser o.l.  Godkende regnskaber, virksomhedsregnskaber  Ceremonielle funktioner  ”Vælte” regeringen - recall  NB: Byrådet har egne ansatte  Den udøvende funktion  Udarbejde forslag til budgetter og kommuneplaner, politikker og evt. strategiske planer  Sikre effektivitet og kvalitet i produktion og beslutningstagning  Principal for serviceproducerende enheder  Opbygge partnerskaber med eksterne aktører  Repræsentere kommunen udadtil


Download ppt "Hvem skal have magten og hvor meget skal den være spredt?  Danmark og de andre  Styreformer  Problemer i udvalgsstyret  Reformer i andre lande  Strukturkommisionen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google