Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Info-aften på HTX Vibenhus -0.htx 09.06.2011. Informationsaften for nye elever samt forældre PROGRAM: Velkomst v. studierektor Mie Heinfelt Struktur v.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Info-aften på HTX Vibenhus -0.htx 09.06.2011. Informationsaften for nye elever samt forældre PROGRAM: Velkomst v. studierektor Mie Heinfelt Struktur v."— Præsentationens transcript:

1 Info-aften på HTX Vibenhus -0.htx 09.06.2011

2 Informationsaften for nye elever samt forældre PROGRAM: Velkomst v. studierektor Mie Heinfelt Struktur v. Mie Heinfelt Klasselærere v. Kasper Vejlgaard og Katrine Amtkjaer Nielsen Hjælp til selvhjælp v. Kasper Vejlgaard Sociale aktiviteter v. Kasper Vejlgaard Forventninger v. Mie Heinfelt

3 HTX Vibenhus: Et firesporet gymnasium – 325 elever, 27 lærere Naturvidenskabeligt gymnasium: Derudover mulighed for fokus på teknologi, IT/kommunikation og medier De almene fag: Dansk, engelsk, samfundsfag, teknologihistorie Faglige og sociale kompetencer Fokus på trivsel Engagement og kvalitet Profil

4 Eleven Elev Studierektor Mie Heinfelt Øvrige lærere Studievejledere Line Høyer & Jesper Rasmussen Klasselærer

5 Indhold og struktur Fast skema Dansk – 6 lekt. Matematik – 6 lekt. Engelsk – 6 lekt. Samfundsfag – 2 lekt. Fysik/kemi – 4 lekt. Tysk el. fransk – 3 lekt. Blokforløb Brobygningsforløb Studiekompetencer og studieteknik Valgfag til foråret: Teknologi & Design, Kommunikation & IT, biologi & naturfag, idræt

6 Brobygning HTX Bolig & design Grafisk Sundhed El EUX/træ

7 Studietimer – 2 lekt. Læsehastighed Ordforståelse Læsestrategier Den gode opgave Arbejdsplanlægning Opgaveskrivning Roller i grupper Planlægning Gruppearbejde

8 Valgfag forår – 4 lekt. Idræt Teknologi & Kommunikation Naturfag (biologi)

9 Vigtige begivenheder Idrætsdag 2. september Forældresamtaler Samtaler med UU vejleder Forældremøde 12/9 – info følger Indberetning til eksamen Terminsprøver og eksaminer OSO - opgave Studietur i foråret

10 Ferier Skoleåret 11/12 Efterårsferie 17-21. oktober (uge 42) Juleferie 22. december – 3. januar (uge 51- 1) Vinterferie 13 -17. februar (uge 7) Påskeferie 5– 9. april (uge 14) Sommerferie fra den 29. juni

11 PC-udlån Skoleåret 10/11 Pc´en er ca. 3 år gammel og har været brugt af gymnasiets studerende. Der skal betales kr. 500,- i depositum inden udlevering af pc´en. Låneaftalen gælder så længe eleven går på skolen. Ved afsluttet eksamen eller ophør på skolen kan eleverne overtage pc´en – i så fald, beholder skolen depositum. Skolens it-afdeling supportere skader eller funktionsfejl, der opstår i forbindelse med normal brug. Eleverne hæfter selv for selvforskyldte skader eller funktionsfejl, der er opstået pga. uagtsomhed eller forkert brug. Eleverne hæfter til en hver tid for tyveri eller bortkomst af den bærbare pc (depositum er mistet og man skal betale på ny). Der bliver sendt tilmeldingsskema hjem til eleverne den 9. juni og eleverne har frist til den 24. juni til at melde tilbage. Skolen sender efterfølgende en faktura (sendes ud i slutningen af juni), med Betalingsfrist ultimo juli.

12 Klasselærere Katrine Amtkjaer Nielsen Klasselærer i 0.X Dansk for 0.Y og 0.X og engelsk i 0.X. Kontaktperson for forældre Elevsamtaler Følger tæt op på elevernes… Afleveringer Fremmøde Karakterer

13 Klasselærere Kasper Vejlgaard Klasselærer i 0.Y Matematik i 0.Y og fysik/kemi i 0.Y og 0.X Kontaktperson for forældre Elevsamtaler Følger tæt op på elevernes… Afleveringer Fremmøde Karakterer

14 Øvrige lærere Ole Erdmann: Engelsk i 0.Y samt fransk Martin I. Olsen: Matematik i 0.X Birgit Skovgaard: Samfundsfag i 0.X og 0.Y Maria Low: Tysk Hertil: Diverse HTX lærere i forbindelse med tværfaglige emner, valgfag, brobygning mm.

15 Støttemuligheder på skolen Fælles lektielæsning Lektiecafé Opgaveværksted

16 Fælles lektielæsning Fælles lektielæsning og gruppearbejde: Studiegrupper fra start Brug og hjælp hinanden Tradition for samarbejde på skolen Gruppearbejde spiller naturligt en stor rolle på HTX

17 Lektiecafé 2 gange om ugen (2-3 timer) Naturvidenskabelige fag Humanistiske fag Hjælp og vejledning Opgaver, afleveringer og lektier Struktur og planlægning Altid et åbent tilbud Mulighed for tvungen opgaveværksted

18 Sociale aktiviteter Sociale aftenarrangementer LAN-party (2 gange om året) Morgensamling hver måned Aktiviteterne foregår på skolen Der er altid lærere tilstede og arrangementerne er alkoholfrie for vores 0. htx elever.

19 Mål og forventninger fra Vibenhus Målet med den gymnasieforberedende 10. klasse er, at I efter endt forløb: – Afslutter alle fag med FS10 – Er blevet stærkt fagligt kvalificerede så I har en god ballast for at gennemføre en gymnasial uddannelse – Er blevet styrkede i jeres personlige kompetencer så I har fået redskaberne til at gennemføre en gymnasial uddannelse – Er blevet afklarede mht. hvilken gymnasial uddannelse I ønsker at søge ind på.

20 At nå målet Vi forventer: Aktiv deltagelse Aflevering af opgaver Ansvar for tilstedeværelse Ansvar for forberedelse (herunder lommeregner og ordbøger) Ansvar for at holde sig informeret Ansvar for skolen Overordnet: At skolens ordensreglement overholdes.

21 Skolens ordensreglement Fravær Opgaver Informationer til skolen Adfærd Ansvar

22 Forventninger skolen Eleven kan forvente: Faglig kvalificeret undervisning Sociale aktiviteter Evalueringer Faglig støtte – f.eks. lektiecafé Struktur på elevens skolehverdag Støtte på individuelle områder – f.eks. studievejleder

23 Gode råd Alt er nyt for alle Giv tid og spørg endelig I vil være forvirrede i starten I skal nok få overblik Vær bevidste om hvordan I anvender den ”nye” frihed - PC Fokus på ikke at komme bagud Gode studievaner fra start Kontakt klasselærer hvis der er det mindste – vi ved alle, hvor svært det kan være og har fokus på den første periode Døren er altid åben

24 ?

25 Tak for i aften God sommer og på gensyn den 16. august


Download ppt "Info-aften på HTX Vibenhus -0.htx 09.06.2011. Informationsaften for nye elever samt forældre PROGRAM: Velkomst v. studierektor Mie Heinfelt Struktur v."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google