Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye veje for bibliotekets brugeruddannelse Fra Bologna til Hammerfest - dansk fra sidelinjen Oslo 6.april06 Tina Pipa Koordinator for Brugeruddannelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye veje for bibliotekets brugeruddannelse Fra Bologna til Hammerfest - dansk fra sidelinjen Oslo 6.april06 Tina Pipa Koordinator for Brugeruddannelse."— Præsentationens transcript:

1 Nye veje for bibliotekets brugeruddannelse Fra Bologna til Hammerfest - dansk fra sidelinjen Oslo 6.april06 Tina Pipa Koordinator for Brugeruddannelse Københavns Universitetsbibliotek - Det Kongelige Bibliotek

2 Tina Pipa - KUB Tendenserne i brugeruddannelsen Brugerundervisningen  bliver mere integreret og mere målgruppespecifik  Indhold og organisation forandres Uddannelsesbegrebet udvides  bliver udvidet og inkluderer læringsrum og alternativ kommunikation

3 Tina Pipa - KUB Forandringer i brugerundervisningen  fra informationssøgning til informationshåndtering Informationskompetence . . . . .

4 Tina Pipa - KUB Biblioteket i de akademiske kompetencer? BasisKernefaglighedTværgående ITEngelsk, historie, spansk, biokemi osv. Formidling ”literacy”Samarbejde- og selvledelse Biblioteks- færdigheder Informations- kompetence Navigationskompetence

5 Tina Pipa - KUB Forandringer i brugerundervisningen  fra informationssøgning til informationshåndtering Informationskompetence  fra instruktion til læringsunderstøttende undervisning fra bib.logik til brugerbehov; pæd-didaktik . . . .

6 Tina Pipa - KUB Elektisk og brugerorienteret Læringsteori? Behaviorialisme: rigtig/forkert gengivelse Konitivisme: refleksion over begreber forståelse/viden Socialkulturel- kostruktivisme: refleksion og anvendelse af begreber i relation til kontekst Princip? Just for me Just in time Just in case

7 Tina Pipa - KUB Forandringer i brugerundervisningen  fra informationssøgning til informationshåndtering Informationskompetence  fra instruktion til læringsunderstøttende undervisning fra bib.logik til brugerbehov; pæd-didaktik  fra eksterne tilbud til integration academic support . . .

8 Tina Pipa - KUB SCRIBO – elektroniske værktøjer

9 Tina Pipa - KUB Forandringer i brugerundervisningen  fra informationssøgning til informationshåndtering Informationskompetence  fra instruktion til læringsunderstøttende undervisning fra bibliotekslogik til brugerbehov; pæd-didaktik  fra eksterne tilbud til integration academic support  fra …til standardisering og tilbage igen…. Spm om fagligt / generisk  fra idealisme til … professionalisme Rationalisering og realisme  fra personlige kontakter til formelle service – samarbejdsaftaler

10 Tina Pipa - KUB Målgrupper Studerende 1. semester bachelor (Speciale) phd Universitetsansatte (Forskere) Undervisere Dvip Forskellige læringsmål: - højne den faglige kvalitet hos studerende - styrke studievanerne gennem informationskompetence - optimere opgavevejledningssituationen - forbedre undervisningskavliteten - vedligeholde forskerkompetencer -- e-tilbud

11 Tina Pipa - KUB Strategien nedslagspunkter nu og i morgen…. Fokus på undervisning de unge undervisere / adjunktpædagogikum efteruddannelse og lærerinfo Aftagerpanel akademisk support centre Fokus på evaluering fra studieordninger til eksamener eksplicitte bedømmelseskriterier prisopgave

12 Tina Pipa - KUB Bredt og udvidet uddannelsesbegreb - Nye veje for kommunikationen - InfoGalleriet  Nyt medie: vise digitale informationer på en anderledes måde  Visning i det fysiske rum udenfor bibliotek  Digitale informationer synlige andre steder end på hjemmesiden  Digital og dynamisk plakat eller opslagstavle InfoGalleri udstilling af digital information

13 Tina Pipa - KUB den studerende i fokus samarbejde med undervisere integration og organisation biblioteket som forandringsagent

14 Tina Pipa - KUB Biblioteksrummet – den tredje pædagog - Studiestimulering og –disciplinering - Kroppens behov - Rum for læring / rummet kan understøtte de studerendes læringsaktiviteter: det handler om ro, bevægelse, koncentration og inspiration Københavns Universitetsbibliotek Fakultetsbiblioteket for Humaniora 2008

15 Tina Pipa - KUB SLUT

16 Tina Pipa - KUB Læreprocessen og informationssøgning Opgaven fase 1 Opstart Valg af emne fase 2 Orientering fase 3 Fokusering fase 4 Uddybning fase 5 Afslutning Perspektive- ring Oplevelser Emotioner Fra usikkerhed til optimisme Forvirring, tvivl og frustration KlarhedVed hvor vi skal hen Lettelse Informations -søgnings – strategi Brug den information du har Skab overblik via ”hurtig” information med orien- terende søgninger Strukturer og kombiner din information, nøgleord Understøt dit fokus med detaljerede informations søgninger Søg ud fra den viden du har nu

17 Tina Pipa - KUB Kompetence Bevidsthed X informationskompetent Praktisk, Refleksiv, Systemisk Vidensmatrix

18 Tina Pipa - KUB Bibliotekets tilbud om undervisning, kurser og vejledning eller hvordan kan KB bruges til at: højne den faglige kvalitet hos studerende styrke studievanerne gennem informationskompetence optimere opgavevejledningssituationen vedligeholde sine kompetencer som forsker


Download ppt "Nye veje for bibliotekets brugeruddannelse Fra Bologna til Hammerfest - dansk fra sidelinjen Oslo 6.april06 Tina Pipa Koordinator for Brugeruddannelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google