Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Epik – fortæller - fortællersynsvinkel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Epik – fortæller - fortællersynsvinkel"— Præsentationens transcript:

1 Epik – fortæller - fortællersynsvinkel
Definitionen på epik En episk tekst har en handling, som foregår i tid, sted og har en fortæller. Der er en fortæller, som formidler handlingsforløbet. I tekster kan der være forskellige fortællertyper. Jeg- fortæller Skjult fortæller 3.- personsfortæller Alvidende fortæller

2 Fortællertyper

3 Om fortællere og synsvinkler
Se klippet Fortæller og fortællersynsvinkel

4 Fortællertyper - jeg - fortæller
Åbenlys fortæller. Det er en fortæller, der kun optræder i 1. person. Der er tale om indre synsvinkel. Teksten fortælles af jeg. Denne fortæller optræder i 1. person og er samtidigt selv med i handlingen. Jeg-fortælleren er inden for teksten, er eksplicit til stede. Det er den samme som forfatteren.

5 Fortællertyper - skjult fortæller
En skjult fortæller Optræder ikke direkte i teksten: Der er tale om en fortæller, der kan bevæge sig ud og ind af personer og ofte bevæge sig frit i tid, sted og handling. En skjult fortæller er som fluen på væggen.

6 Fortællertyper - skjult fortæller - objektiv
En skjult objektiv fortæller Ved hjælp af ydre synsvinkel registrerer fortælleren personer og handlingsforløb. Det er som et rullende kamera. Holdningen til personer og begivenheder er objektiv.

7 Fortællertyper – skjult - personbunden
En skjult personbundet fortæller Fortælleren binder sin synsvinkel til en enkelt person, hvis tanker udtrykkes i 3. person. Han/hun.

8 Fortællertyper - alvidende fortæller
Skjult alvidende fortæller Det er en fortæller, der frit kan bevæge sig ud og ind af forskellige personer og handlingsforløb. Der refereres tanker i 3. person: han/hun. Fortælleren kan overskue og beskrive alt og alle. Fortælleren kan forudsige, hvad der vil ske.

9 Fortæller - fortællersynsvinkel
Analyseredskaber: Synsvinkel og fortællertype Se klip

10 Når en forfatter skriver en tekst, kan han/hun vælge at skrive med forskellige synsvinkler: Igennem hvis øjne ses teksten? Fortællersynsvinkel Symbol - Hvor er øjet? Eksempel Indre synsvinkel Han tænkte på, om hun ville komme. Ydre synsvinkel Manden gik på gaden. Kombineret synsvinkel Manden gik på gaden og tænkte på, om hun ville komme. Kombineret synsvinkel & forfatterkommentar = Alvidende fortæller Manden gik på gaden og tænkte på, om hun ville komme. Det havde han også grund til, da hun atter ville svigte ham denne dag.

11 Synsvinkel og direkte personkarakteristik
Der er sammenhæng mellem synsvinkel og personkarakteristik. Direkte personkarakteristik og ydre synsvinkel hører sammen. Personerne ses udefra, og fortælleren siger noget direkte om personerne. Du kan læse mere om personkarakteristik på

12 Synsvinkel og indirekte personkarakteristik
Der er sammenhæng mellem synsvinkel og personkarakteristik. Indirekte personkarakteristik og indre synsvinkel hører sammen. Personerne ses indefra, og fortælleren fortæller, hvad personerne tænker og siger. Du kan læse mere om personkarakteristik på


Download ppt "Epik – fortæller - fortællersynsvinkel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google