Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lisbeth Hove Lærer (1980) TEACCH instruktør (1994)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lisbeth Hove Lærer (1980) TEACCH instruktør (1994)"— Præsentationens transcript:

1 Lisbeth Hove Lærer (1980) TEACCH instruktør (1994)
Special lærer udd. Tale/sprog og Neuropædagogik (2003) Undervisningsvejleder Fensmarkskolen (2008)

2 TEACCH- hvad, hvorfor og hvordan.
Det er noget med mange systemer, plastikkurve, boardmaker billeder, det er det der gør børnene til små robotter m.m. Der er med andre ord mange fortællinger og opfattelser af, hvad TEACCH er. Hvad er TEACCH programmet? Hvordan er det opbygget? Hvilke grundlæggende tanker der ligger bag? Hvorfor har den pædagogiske praksis visualisering og struktur som bærende elementer?

3 Omkring 1990 Theo Peeters holder et oplæg på konference i Århus….... senere Skive konferencen om TEACCH filosofien. Uta Frith: En gådes afklaring i 1989 ICD 10. Lorna Ving Triaden 1994. Psykotiske børn bliver betegnelsen bliver til gennemgribende udviklingsforstyrrelse/børn med autisme. Rainman 1988 Theo Peeters: Fra teoretisk viden til pædagogisk praksis i 1997 Pædagogiske praksis under stor forandring

4 Selvstændighedsbegrebet
Gentagelser Rutiner Fysisk og verbal støtte Den voksne en central og styrende person Selvstændighed som langsigtet mål

5 TEACCH Treatment and Education of Autistic and other Communication handicapped CHildren

6 TEACCH organisationen
Grundlagt i 1972 Eric Schopler Køleskabsforældre (Kanner) Neurobiologisk forstyrrelse Forældre som samarbejdspartnere Familie og individ baseret udgangspunkt Livslang handicap Alle funktionsniveauer alle aldre alle aspekter af livet. Autismen som kultur

7 TEACCH organisationen i dag
Forskning Diagnostisering Vejledning til mennesker med autisme og deres familier Vejledning til professionelle på skoler, bo og arbejdssteder Sociale grupper Uddannelse af fagpersoner i ind og udland. (fx TEACCH ugekurser).

8 Kerneværdier T Teaching Undervisning E Expanding Udvikling
A Appreciating Værdsætte C Collaborating Samarbejde C Cooperating Fælles tilgang H Holistic Holistisk

9 Kulturen autisme (på baggrund af forsknings baseret viden om grundlæggende psykologiske forstyrrelser) Relativ styrke i at bearbejde visuel information sammenlignet med auditiv bearbejdning- især sprogligt. Opmærksomhed mod detaljer, men svært ved af forstå, hvordan disse hænger sammen. Svært ved at forbinde tanker, materialer og aktiviteter. Opmærksomhedsproblemer (nogle er meget let distraherbare, andre har svært ved skift i opmærksomheds fokus). Svært ved forståelse af tid. Nogle går for hurtigt frem andre for langsomt, eller har problemer med at forstå, hvor langt de er i en proces (start, midt, slut). Kommunikationsproblemer som varierer efter udviklingsniveau, men altid med begrænsninger i den sociale brug af sproget (pragmatik) Tendens til af blive bundet til rutiner, med det resultat at aktiviteter er svære at generalisere. Forstyrrelse af rutiner kan virke ophidsende, forvirrende og ubehagelige. Stærkt styret af interesser og impulser, stort engagement i favorit aktiviteter, som kan være svære at slippe. Foretrækker visse sanseindtryk mens andre virker ubehagelige.

10 Kulturen autisme Se verden gennem den autistiske linse.
Vi skal se os som brobyggere. Isbjerg modellen.

11 Isbjerg metaforen

12 Structured TEACCHing pædagogisk praksis
Udviklet på baggrund af erfaringer. Hvad hjælper personer med den særlige læringsstil som kendetegner mennesker med autisme. Visuel støtte frem for afkodning af intentioner, tale-sprog, organisere, planlægge. Ikke en læseplan, men en ramme at arbejde indenfor.

13 Visualiseret/struktureret pædagogik et fælles sprog!!
Fysisk struktur I n s t r u k i o Dag s kema Kommunikation Sociale færdigheder Selvhjælpsfærdigheder Leg / fritids-aktiviteter skolefærdigheder adfærd Arbejdssystemer

14 Selvstændighed og visuel struktur
Rutiner Gentagelser Individuelt udformet visuel støtte nedtoner fysisk og verbal støtte Selvstændighed bliver kortsigtet og langsigtet mål Barnet bliver aktivt og selvstyrende

15 Mål med Structured TEACCHing tilpasse omgivelserne mod:
Barnets: Selvstændighed Flexibilitet Generalisering Kontrol over eget liv God selvfølelse

16 Udgangspunkt i barnet:
Omhyggelig og løbende observation og vurdering (ASSESSMENT) Stærke sider og interesser. Uvillighed som følge af manglende forståelse. Forældresamarbejde.

17 Derfor visualisering og organisering i det fysiske miljø og ved opgaver/aktiviteter
Skaber klarhed om forventninger Kompenserer for vanskelighed med at prioritere mellem meningsbærende informationer i miljøet Skaber sammenhæng Indarbejder hensigtsmæssige rutiner som kan generaliseres Hjælper barnet fra at være bundet til rutiner mod større fleksibilitet og selvstændighed

18 TEACCH træningskursus.
Viden om handicappet Struktureret pædagogik Kommunikation Leg/fritid og Sociale færdigheder Afprøvning i forskellige miljøer Emner som bliver gennemgået og afprøvet på et TEACCH ugekursus med assessment som omdrejningspunkt. Observationer ikke tro/håb/synsninger

19 Theo Peeters Fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis
Teorierne, der forsvares og bruges i denne bog, har en bred videnskabelig baggrund. Jeg forsøger at videregive en arbejdsfilosofi til fagfolk, hvorfra de kan udvikle en undervisningsmetodik.

20 TEACCH i DK i dag. Christine Winkler og Susanne Stampe
Har ændret vores måde at tænke på Udgangspunkt i personens behov Forståelse for handicappet Skabe mening for personen Udvikle selvstændighed med livslangt perspektiv for øje Forældre som samarbejdspartnere Metode overvejelser Har givet os fælles begreber med fælles sprog Kan igangsættes of forvaltes af primær personer Er afhængig af tænkning, metode og forvaltning Ressource overvejelser Uddannelse (teoretisk og praktisk) Tid til observation, drøftelser, forberedelse og samarbejde.

21 God praksis Pædagogiske vejledere Fensmarkskolen


Download ppt "Lisbeth Hove Lærer (1980) TEACCH instruktør (1994)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google