Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styrkebaseret læring Enghavegård Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styrkebaseret læring Enghavegård Skole"— Præsentationens transcript:

1 Styrkebaseret læring Enghavegård Skole
Hold D Workshop 2 28. Februar 2016

2 Program – workshop 2 12.00 – 12.10 Velkommen og dagens program
12.10 – Opfølgning på WS 1. Styrkesider 12.30 – Dybdeforståelse, overfladeforståelse og IT 12.40 – Solo og synlige evalueringskriterier Hvorfor, hvad, hvordan og hvor omfattende? 12.50 – Refleksion 13.00 – Pause Rubrics – brugsanvisning 13.25 – Workshop 15.15 – Videndeling 15.55 – Afrunding og evaluering

3 Seligman og Pattersons 24 karakterstyrker
1. Evne til at elske og blive elsket 2. Nysgerrighed og interesse for verden 3. Taknemmelighed 4. Tilgivelse og barmhjertighed 5. Videbegær 6. Gejst, entusiasme og energi. 7. Håb, optimisme og fremtidsorientering 8. Værdsættelse af skønhed og det sublime 9. Tapperhed og mod 10. Kreativitet, opfindsomhed og originalitet 11. Venlighed og generøsitet 12. Andelighed, mening og tro 13. Fairness, lighed og retfærdighed 14. Lederskab 15. Selvkontrol og selvbeherskelse 16. Samarbejde og loyalitet 17. Ærlighed, autencitet og ægthed 18. Dømmekraft, kritisk tænkning og åbenhed 19. Social begavelse 20. Perspektiv (visdom) 21. Humor og leg 22. Vedholdenhed, arbejdsomhed og grundighed 23. Beskedenhed og ydmyghed 24.Fornuft, forsigtighed og diskretion 3. Den ”ligger i i generne” så at sige Ved hjælp af en IK-test eller lignende metoder Udskriften skal være brugerdefineret Bredden 55 cm Højden 40 cm Dias skal være liggende Noter, uddelingskopier og disposition skal være stående

4

5 Styrkesamtale Forberedelse (1 min.) Samtale (2 x 5 minutter)
Skriv dine VIA top styrker. Tænk over en episode på arbejde, hvor du brugte disse styrker med rigtig god effekt Samtale (2 x 5 minutter) Fortæl din partner om episoden og hvordan du brugte din styrke. Hvad var det sværeste, du overkom i den situation? Hvor kan du ellers bruge den styrke? Se på alle dine styrker og tænk dem i forhold til dit arbejdsliv: a) Hvilken styrke giver dig flest glæder? b) Hvilken styrke bruger du mest på arbejde? c) Hvilken styrke kan bedst hjælpe dig til at nå dine arbejdsmæssige mål? Refleksion. (5 minutter) 3. Den ”ligger i i generne” så at sige Ved hjælp af en IK-test eller lignende metoder Udskriften skal være brugerdefineret Bredden 55 cm Højden 40 cm Dias skal være liggende Noter, uddelingskopier og disposition skal være stående Hvad var godt ved denne øvelse? Notér de 2 vigtigste ting du fandt ud af om dine styrker Kilde: Fredrickson

6 SOLO taksonomien 3. Den ”ligger i generne” så at sige Ved hjælp af en IK-test eller lignende metoder Udskriften skal være brugerdefineret Bredden 55 cm Højden 40 cm Dias skal være liggende Noter, uddelingskopier og disposition skal være stående

7 Mål for workshop 2 Du forstår:
Forskellen på dybdeforståelsesmål- og færdighedsmål Hvordan SOLO kan bruges til at udvikle kriterier for målopfyldelse Hvordan SOLO kan skabe sammenhæng mellem mål og målopfyldelse At synlige mål og evalueringskriterier hjælper flertallet af eleverne til at opnå bedre resultater, end de ellers ville have opnået At differentierede læringsmål kan udfordre elever med særlige forudsætninger og frigøre tid til elever med særlige behov Du kan: Beskrive evalueringskriterier for dit/ jeres læringsmål Anvende SOLO til at udvikle målsætnings- og evalueringsskemaer til eleverne Anvende skabelonen (Rubric) til målbeskrivelse

8 + lidt dybde-forståelse
SOLO taksonomien 2 Overflade forståelse 4 7 + lidt dybde-forståelse 10 Dybde forståelse 12 Eleven kan kun usammenhængende information Fx Formler Gloser Danmarks byer Nævne, definere, markere Eleven kan: Identificere omskrive og anven-de simple procedurer Behersker kun enkelt- dele Svar fokuse-rer på flere relevante træk, der er delvist sam-ordnede. Meningen er delvist forstået. Beregne, Beskrive, Skitsere Enkeltdele kædes sam-men med konklusioner- meningen er forstået. Forklare, Analysere Anvende Oplysninger, viden og færdigheder er analyseret, vurderet, og anvendt kreativt og korrekt. Perspektivere Diskutere, Vurdere, Forske

9 Analysefase Vurderingsfase Udførelsesfase Refleksionsfase Eleven har opfattet har vurderet har anvendt har evalueret System 2 Alle oplysninger Kreativt. Korrekt forståelse System 2 og 1 Alle overordnede oplysninger. Mange detaljer De detaljer som passer ind i den opfattede forståelse De udvalgte detaljer. Den delvist korrekte forståelse Resultatet System 1 Nogle få overordnede Oplysninger Ingen vurdering Mange detaljer. De udvalgte overordnede oplysninger. Den delvist korrekte forståelse. Nogle få detaljer Ingen overordnede oplysninger De få udvalgte detaljer som forståelsen er baseret på. En forkert forståelse Ingen synlig refleksion

10 Styrkebaseret undervisning
En rubric er en matrice, der viser læringsmål og evalueringskriterier Evalueringskriterierne beskrives på fire niveauer: Det laveste skal få elever med særlige muligheder/behov i Flow De midterste skal få flertallet af eleverne i Flow Det højeste niveau skal udfordre klassens dygtigst elev (elever med særlige forudsætninger/ talenter) 3. Den ”ligger i generne” så at sige Ved hjælp af en IK-test eller lignende metoder Udskriften skal være brugerdefineret Bredden 55 cm Højden 40 cm Dias skal være liggende Noter, uddelingskopier og disposition skal være stående

11 Styrkebaseret undervisning
Formålet med at anvende Rubrics er: At gøre læringsmål synlige At gøre evalueringskriterier synlige At arbejde med differentierede læringsmål og evalueringskriterier At give mulighed for individuelle valg af læringsmål At give mulighed for evaluering af individuelt valgte læringsmål At kunne dokumentere individuelle styrkesider og fremgang 3. Den ”ligger i generne” så at sige Ved hjælp af en IK-test eller lignende metoder Udskriften skal være brugerdefineret Bredden 55 cm Højden 40 cm Dias skal være liggende Noter, uddelingskopier og disposition skal være stående

12 Styrkebaseret undervisning
Fordele ved Rubrics FOR LÆRERNE Rubrics viser forældre og elever ’hvad der tæller’ i forbindelse med konkrete opgaver. Hovedparten af eleverne lærer mere, når mål og evalueringskriterier er synlige. Eleverne er mere motiverede, når de selv kan vælge ambitionsniveau. Arbejdet med elevplaner optimeres, fordi f.eks. rubrics dokumenterer elevens ønskede og opnåede mål. Udvikling af rubrics i lærerteams er givtigt, fordi man skal blive enige om ’hvad der tæller’ og hvordan man vægter evalueringskriterierne. Tidsforbruget minimeres, når synlige evalueringskriterier er en integreret del af et undervisningsforløb. 3. Den ”ligger i generne” så at sige Ved hjælp af en IK-test eller lignende metoder Udskriften skal være brugerdefineret Bredden 55 cm Højden 40 cm Dias skal være liggende Noter, uddelingskopier og disposition skal være stående

13 Forskningsresultater
Der er forskningsmæssig bevis for, at alle elever - med undtagelse af de meget dygtige - klarer sig bedre, når de på forhånd kender mål og evalueringskriterier. Heidi Goodrich Andrade, When Assessment is Instruction and Instruction is Assessment, The Project Zero Classroom, Views on Understanding; Harvard University 1999 /www.pbs.org/teacherline/courses/rdla230/docs/session_2_andrade.pd Instructional Rubrics – forskningsresultater 3. Den ”ligger i i generne” så at sige Ved hjælp af en IK-test eller lignende metoder Udskriften skal være brugerdefineret Bredden 55 cm Højden 40 cm Dias skal være liggende Noter, uddelingskopier og disposition skal være stående

14 Synlige evalueringskriterier
Ulemper ved Rubrics FOR ELEVERNE (resultater fra USA) De mindre dygtige elever kan blive lige så dygtige som de dygtigste. Heidi Goodrich Andrade 3. Den ”ligger i i generne” så at sige Ved hjælp af en IK-test eller lignende metoder Udskriften skal være brugerdefineret Bredden 55 cm Højden 40 cm Dias skal være liggende Noter, uddelingskopier og disposition skal være stående

15 Udvikling af rubrics - overblik
1. Se på modeller Involvér eleverne i processen, hvis det er relevant. 2. Beskriv kriterierne for ”hvad tæller” på Y-aksen Kik på skabelonen ”Læringsmål” (dybdeforståelses- og færdighedsmål) . Skriv en liste over hvilke kriterier, du vil bruge ved evaluering. Reducer antallet af kriterier til 4-5. Kombiner beslægtede og overlappende kriterier. 3. Beskriv kvaliteten på de 4 niveauer svarende til SOLO Kvalitetskriterierne skal være målbare handlekompetencer dvs. hvad eleven skal gøre for at vise den forståelse og de færdigheder, der er forløbets mål. Det laveste niveau skal beskrive kvaliteten for færdighedsmål Det højeste niveau skal beskrive dybdeforståelsesmålene. 4. Kvalitetskontrol Kontrollér at Rubric’en dækker alle mål for projektet. Revidér evt. skemaet. 3. Den ”ligger i generne” så at sige Ved hjælp af en IK-test eller lignende metoder Udskriften skal være brugerdefineret Bredden 55 cm Højden 40 cm Dias skal være liggende Noter, uddelingskopier og disposition skal være stående

16 Rubrics – til elever Eksempel på brugsanvisning til elever
Sæt kryds i den søjle, der bedst beskriver den kvalitet, du ønsker at opnå. Behold det ene målskema selv og aflever det andet til din lærer. Kontroller kvaliteten af dit arbejde mindst 2 gange hver dag. Hvis dit arbejde opfylder de kriterier, der står i den søjle, du har valgt, er du godt på vej til at nå det resultat, du ønsker. Når du er færdig med din opgave, dit projekt, eller klar til at holde dit mundtlige oplæg, udfylder du resultatlinjen i målskemaet med din egen evaluering og afleverer skemaet til din lærer. Når din lærer har bedømt kvaliteten og skrevet resultatet i målskemaet, kan I sammenligne resultater og tale om, hvad der gik godt, hvad du kan gøre for at blive endnu bedre, hvad du har lært og hvilke nye mål, der kan være relevante for dig. 3. Den ”ligger i generne” så at sige Ved hjælp af en IK-test eller lignende metoder Udskriften skal være brugerdefineret Bredden 55 cm Højden 40 cm Dias skal være liggende Noter, uddelingskopier og disposition skal være stående

17 Udvikling af en Rubric til jeres læringsforløb Materiale i Dropbox
Så er det jeres tur Workshop: Udvikling af en Rubric til jeres læringsforløb Materiale i Dropbox Inspirationsmateriale – Rubrics til inspiration Skabeloner til PC og Mac Når alle i gruppen kan se den Rubric I udvikler, kan alle deltage Adgang til interaktive tavler! 3. Den ”ligger i generne” så at sige Ved hjælp af en IK-test eller lignende metoder Udskriften skal være brugerdefineret Bredden 55 cm Højden 40 cm Dias skal være liggende Noter, uddelingskopier og disposition skal være stående

18 3. Hvad var mest interessant for dig?
Feedback 1. Hvad har du lært i dag 2. Hvad undrer dig? 3. Hvad var mest interessant for dig? Udskriften skal være brugerdefineret Bredden 55 cm Højden 40 cm Dias skal være liggende Noter, uddelingskopier og disposition skal være stående

19 God arbejdslyst

20 Hvad har du lært? Hvad undrer dig? Hvad har især inspireret dig?

21 Tak for i dag


Download ppt "Styrkebaseret læring Enghavegård Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google