Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Misbrugsgruppe på sengeafsnit S1/32 i Psykiatrien Syd Baggrund og opstart Gruppen i praksis Udsagn Effekt, udfordringer og udvikling Spørgsmål Misbrugskonsulent.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Misbrugsgruppe på sengeafsnit S1/32 i Psykiatrien Syd Baggrund og opstart Gruppen i praksis Udsagn Effekt, udfordringer og udvikling Spørgsmål Misbrugskonsulent."— Præsentationens transcript:

1 Misbrugsgruppe på sengeafsnit S1/32 i Psykiatrien Syd Baggrund og opstart Gruppen i praksis Udsagn Effekt, udfordringer og udvikling Spørgsmål Misbrugskonsulent Rusmiddelcenter Lolland Camilla Sommer Hansen Misbrugskonsulent Center for Rusmidler Vordingborg John Brinck Projektmedarbejder Louise Hemmingsen

2 Hvor er vi? Psykiatrien Syd i Vordingborg: Almenpsykiatriske sengeafsnit S1, S2 og S3, ca. 75 sengepladser Klinik for ergo og fysioterapi Centerterapien Psykiatrisk akut modtagelse Distriktspsykiatri Psykiatrisk klinik Afsnit S1/32 har særlig funktion for patienter med dobbeltdiagnose og har længerevarende rehabiliterende forløb Rusmiddelcenter Lolland i Nakskov til Vordingborg: 70 km Stofrådgivningen i Næstved til Vordingborg: 30 km Center for afhængighed Nykøbing F.

3

4 Baggrund og opstart Siden efteråret 2012
Etablerer særlige funktioner i Syd På studietur og rammes af god ide Kort proces uden planlægning Stabilt fremmøde fra konsulenter fra Cfr Vordingborg gennem 1½ år. Skift af konsulenter og to misbrugscentre mere. Stabilitet igen. Vedholdenhed. Formålet Målgruppen Den samtidige indsats

5

6

7 Gruppen i praksis Hvilken tilgang har misbrugskonsulenterne til misbrugsbehandlingen af en gruppe på sengeafsnit ”Rammeaftalen”. Personale med. Runde. Siden sidst og hvad var oppe sidst, opsamling/gentagelse? Generel orientering konsulenterne imellem efter gruppen Hvem deltager, hvor foregår det og hvorfor Deltagere ikke de samme hver gang, udgangspunkt i patienternes behov – og det der fylder hos dem Skriftlige opgaver. Fokus på egne ressourcer Samarbejdet med plejepersonalet  Evaluerende møder hvert halve år

8 Fra sidste evaluerende møde
Aftaler: Tid, sted og turnusordning (på skift hver tredje uge) fortsætter indtil næste eval. møde Fortsat altid mindst et fast personalemedlem fra S1 til stede Ekstra fokus på fra personalet inden gruppen starter, at give en kort briefing til dagens konsulent, som jo ikke har været i afsnittet i tre uger At skrive liste med patienter, som deltager den pågældende dag (konsulenterne er glade for det overblik) Personale som deltager må meget gerne bidrage understøttende til dialogen Der kan ikke være flere elever og studerende med hver gang, de må skiftes Meget stof eller alkoholpåvirkede patienter kan ikke deltage i gruppen Fortsætter med forberedte opgaver fra konsulenterne til gruppen Sværhedsgraden på opgaverne begrænses så ingen føler nederlag Fortsætter med en kort generel orientering på mail efter hver gruppe I juli måned ingen gruppe grundet ferie Punkter til næste møde i september måned: Drøfte muligheden for evt. åben konsultation FIT (Scott D. Miller) Ny evaluering fra patienterne hvordan NADA?

9 Udsagn patienter og personale
Vi taler om hvad afhængighed er… det er godt Jeg lytter til andre og bruger det til mig selv Jeg kan læsse problemerne af her Jeg får set dem igen, som er udskrevet. Rart at se nogen jeg kender Jeg synes alle bliver hørt Det er fedt, når nogen bare lytter Gruppen har skabt mere åbenhed Gruppen har bevirket at patienterne deler flere erfaringer omkring deres sygdom Gruppen gør simpelthen behandlingen bedre. Den er bare blevet en del af behandlingen Jeg synes det er godt vi har det hver uge Gruppen gør at de får bedre forståelse for hinanden Det er godt for dem at tale med andre der ved noget om det at have et misbrug Vi har på afdelingen fået en helt anden holdning i forhold til tilbagefald. Vi ser nu, at det ikke er et nederlag, men at det er naturligt, og vi har nu en anden "kom op på hesten igen"-holdning Det taler om at det er naturligt at falde i. Det er sikkert at tale om det i gruppen Gruppen styrker compliance hos patienterne!" I misbrugsgruppen bliver sået et frø. Sammen med den motiverende samtale, har den skabt åbenhed Jeg flyttede til et andet afsnit. Der var tilbuddet ikke. Jeg har så mange gange manglet at kunne henvise til gruppen. Behovet findes på alle afsnit Før så vi mest på de psykiatriske diagnoser, ikke misbruget. Vi var ikke egentlig berøringsangst ift. misbrug, men ikke desto mindre var det svært at tale om det. Efter misbrugsgruppen er sat i gang, er tilgangen til samtaler om misbrug helt forandret. At følge op på gruppen bagefter, er noget af det fedeste Patienterne støtter hinanden i at ville holde op

10 Effekt Patienterne får løbende bevidsthed om misbruget, afhængighed og dets konsekvenser Træning af sociale færdigheder og refleksions evne Skadesreduktion Viden om afhængighed, misbrug og kendskab til misbrugskonsulent fra egen kommune Opstarter misbrugsbehandling allerede under indlæggelse

11 Udfordringer Når stoffrie behandles sammen med stofbrugende
Destruktiv gruppe dynamik hvor få kan komme til at fylde meget Medicin/psykofarmaka snakken Patienter i den akutte fase, psykotiske Tidsrummet imellem konsulentens ansvar for gruppen, hver 3. uge Hvordan kan andre afsnit inddrages

12 Udviklingsperspektiver
Misbrugsbehandling på andre afsnit hvordan? Åben rådgivning Fast konsulent på afsnit ”gå runde” Fastlægge besøg hos hinanden, udveksling Deltage som sparring ved behandlingsmøder/konferencer Psykoeducation på misbrugscentre

13 Spørgsmål


Download ppt "Misbrugsgruppe på sengeafsnit S1/32 i Psykiatrien Syd Baggrund og opstart Gruppen i praksis Udsagn Effekt, udfordringer og udvikling Spørgsmål Misbrugskonsulent."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google