Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Danielle Caspersen og Lærke Frøslev Bella Center, 15. april 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Danielle Caspersen og Lærke Frøslev Bella Center, 15. april 2015."— Præsentationens transcript:

1 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Danielle Caspersen og Lærke Frøslev Bella Center, 15. april 2015

2 To mål og flere støtteordninger Forebyggelsespakker 68,5 mio. kr. Forebyggelse – bedre arbejdsmiljø Seniorpakke 32 mio. kr. Fastholdelse Støtte til sporskifte 9 mio. kr. Fleksjobbonus 33 mio. kr. Støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler 3 mio. kr. (2016)

3 Hvem kan søge? Virksomheder i alle brancher Kun virksomheder i de særligt nedslidnings- truede brancher Støtte til sporskifte Forebyggelsespakker Seniorpakke Fleksjobbonus Kun privat Støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler

4 Hvem kan søge? Virksomheder i alle brancher Kun virksomheder i de særligt nedslidnings- truede brancher Støtte til sporskifte Forebyggelsespakker Seniorpakke Fleksjobbonus Kun privat Støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler

5 Seniorpakke At blive bedre til at fastholde de erfarne kompetente medarbejdere på 55 år og derover Et forløb, som er defineret på forhånd – følg drejebogen Alle arbejdspladser med op til 250 ansatte kan søge (Pakken gennemføres pr. produktionsenhed) Forløbet strækker sig over 3-6 måneder Søg nu - først til mølle

6 Hvad får man ud af en seniorpakke? Arbejdspladsen Får overblik over medarbejdernes alders- og kompentencesammensætning Kommer i dialog om det videre arbejdsliv med medarbejderne på 55 år og derover Bevarer de erfarne medarbejderes viden og kompetencer Bliver klogere på, hvordan de erfarne medarbejdere bedst muligt kan bidrage til at løse arbejdsopgaverne og de udfordringer, arbejdspladsen har Seniormedarbejderne Deltager i et endags afklaringskursus Kommer i dialog med ledelsen om, hvad de ønsker til de resterende år på arbejdspladsen Får bedre trivsel i hverdagen Får brugt deres særlige kvalifikationer og kompetencer bedst muligt Bliver bedre forberedt på hvad et godt seniorliv er

7 Hvad får man i støtte fra fonden? Lønkompensation for de timer, lederen og medarbejderne bruger på at gennemføre pakken Kompensationen sker efter faste satser, som afspejler lønniveau: 156 kr.- 364 kr. i timen Økonomisk støtte til seniormedarbejdernes afklaringskursus (1.000 kr. pr. person) Økonomisk støtte til konsulentbistand i op til 15 timer (maks. 1.050 kr. i timen) Eksempel: En arbejdsplads med 25 seniormedarbejdere får støtte på op til 120.050 kr.

8 Fleksjobbonus 20.000 kr. til private virksomheder, der ansætter en fleksjobber med ugentlig arbejdstid på 10 timer eller mindre i 9 sammenhængende måneder Den pågældende ansatte skal udnytte sin arbejdsevne fuldt ud Ansøgningsfrist: 9 måneder fra ansættelsesdatoen Først til mølle

9 Hvem kan søge? Alle Kun virksomheder i de særligt nedslidnings- truede brancher Støtte til sporskifte Forebyggelsespakker Seniorpakke Fleksjobbonus Kun privat Støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler

10 Særligt nedslidningstruede brancher Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Elektronik Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbel Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Frisører og anden personlig pleje Rengøring Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Se alle branchekoder på: forebyggelsesfonden.dk/brancher.html

11 Støtte til sporskifte Medarbejdere bliver på arbejdsmarkedet og kommer videre i et andet job i eller uden for virksomheden, hvis de har svært ved at klare det job eller de opgaver, de aktuelt arbejder med Virksomheder inden for de særligt nedslidningstruede brancher Afklaring, efteruddannelse og evt. praktik må varer op til 8 uger i løbet af en 6-måneders periode Søg nu – første til mølle Man søger først forhåndsreservation, derefter planlægger man detaljerne i forløbet og laver budget

12 Hvad får man ud af støtte til sporskifte? Arbejdspladsen Giver medarbejderen omskoling eller opkvalificering, så de kan varetage en anden funktion og fortsætte med at arbejde Får økonomisk støtte til at give professionel afklaring og efteruddannelse af medarbejderne Fastholder kompetencer og erfaringer i virksomheden eller hjælper en medarbejder godt på vej til andre arbejdspladser Medarbejderne Får relevant omskoling eller efteruddannelse Får mulighed for at varetage nye opgaver Får mulighed for praktikophold i en anden virksomhed Kan arbejde med mere skånsomme opgaver

13 Hvad får man i støtte fra fonden? Lønkompensation op til 8 uger (ansatte) Deltagerbetaling for vejledning/afklaring og efteruddannelse Lønkompensation op til 5 timer (administration) Lønkompensationen sker efter faste satser, der afspejler lønniveau: 156 kr. – 260 kr. i timen Maks. 120.000 kr. Gennemsnitlig støtte for 8 uger er 60.000 – 70.000 kr. – afhænger af om virksomheden kan få VEU-godtgørelse

14 Forebyggelsespakker Giver bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø Et forløb, som er defineret på forhånd – følg drejebogen Arbejder med branchespecifikke problemstillinger Forløbet strækker sig over 3-10 måneder Nogle pakker indeholder sundhedsfremme Søg nu – først til mølle

15 Hvad får man ud af forebyggelsespakker? Arbejdspladsen Får inspiration til, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres Får økonomisk støtte til at drøfte arbejdsmiljø med medarbejderne og lære nye arbejdsrutiner, der slider mindre på krop og psyke Medarbejderne Får bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø Lærer nye arbejdsrutiner, der slider mindre på krop og psyke Får mulighed for at drøfte, hvordan arbejdsmiljøet forbedres

16 Økonomi Lønkompensation for de timer, medarbejdere og leder gennemfører pakken Kompensationen sker efter faste satser, som svarer til branchens lønniveau Evt. støtte til hjælp fra en konsulent

17 Kontakt os Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse Postboks 2000 2300 København S Tlf. 7214 2000 (9-15 fra mandag til fredag) www.forebyggelsesfonden.dk kontakt@forebyggelsesfonden.dk


Download ppt "Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Danielle Caspersen og Lærke Frøslev Bella Center, 15. april 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google