Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Offentlig ledelse mellem management og politik Jørgen Grønnegård Christensen FMOL-præsentationsforelæsning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Offentlig ledelse mellem management og politik Jørgen Grønnegård Christensen FMOL-præsentationsforelæsning."— Præsentationens transcript:

1 Offentlig ledelse mellem management og politik Jørgen Grønnegård Christensen FMOL-præsentationsforelæsning

2 Demokrati og delegation Udgangspunktet er folkevalgte politikere med eksklusivt mandat til at træffe beslutninger Inden for grundlovens og lovgivningens rammer Men jo større offentlig sektor, jo større behov for at delegere til forvaltning og institutioner – Myndighedsopgaver – fødevarer, skat, miljø – Velfærdsservice – skoler, sociale institutioner, sygehuse

3 Delegationens dilemma Det udspringer af to spørgsmål: – Kan politikerne/den politiske ledelse stole på ledelsen i forvaltningen og på institutionerne? – Kan ledelsen i forvaltningen og på institutionerne stole på politikerne – og på de indskudte mellemled? Især det første har teoretisk opmærksomhed Men det andet spøger implicit Begge har det svært med moden/moderne

4 Konkurrerende moder En lang periode i NPM’s tegn Mange elementer så som – Deleger til dem der har forstand på det – dvs professionelle ledere – Fokus på mål og resultater frem for input og forskrifter – Lad markedet gøre arbejdet – Skærp incitamenterne – Sats på værdier og motivation – Central performanceopfølgning

5 Har vi hørt det før? Gamle temaer i ny iklædning I høj grad den klassiske sondring mellem – Politik og administration – Den effektive private og den mindre effektive offentlige sektor Hvor alt bliver godt, hvis man importerer den private sektors renfærdige dyder Mæ..en det sagde man også i 90’erne

6 Den lutrende virkelighed 1 Delegationsdilemma 1 er et principal-agent- dilemma – Standardforklaringen er at forskelle i præferencer – + informationsasymmetri skaber et unddragelsesproblem Løsningen er – Enten økonomiske incitamenter – Eller kontrollerende og regulerende procedurer – Eller værdibaseret og missionsorienteret ledelse Hvad ser vi?

7 Den lutrende virkelighed 2 Den kortsigtede og hurtigtløbende ledelse Vi siger og lover et, men gør noget andet, når situationen er til det Nogle eksempler Et problem, der er forbeholdt politikere på minister- og borgmesterkontorer? Eller ser man det også på andre niveauer? Jeres eksempler

8 Fra diagnose til analyse og recept FMOL-konceptet og fagudbudet De brede intro-fag lægger grunden Forårets videregående fag og dagens tema – Nye organisationsformer: Delegationsopskriftens udvidelse – Judicialisering af velfærdsservice: Øget politisk-retlig regulering af professioner med indsigelsesret for brugere – Ledelse: Incitamenter, motivation og normer: Samspillet mellem individ, ledelse og organisation – og instrumenternes grænser og konditionalitet – Innovationsledelse: Kravet om og mulighederne for pro-aktiv- ledelsesinitieret forandring – HRM – management-dansk for systematisk personalepolitik – Det personlige lederskab går igen: Individet i organisationen


Download ppt "Offentlig ledelse mellem management og politik Jørgen Grønnegård Christensen FMOL-præsentationsforelæsning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google