Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitet i sygeplejen i korte kirurgiske patientforløb

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitet i sygeplejen i korte kirurgiske patientforløb"— Præsentationens transcript:

1 Kvalitet i sygeplejen i korte kirurgiske patientforløb
Kirsten Rud, projektleder Enhed for Perioperativ Sygepleje Dorthe Hjort Jakobsen, Klinisk Oversygeplejerske H:S

2 2 patientbilleder Kolonopereret patient 1. postoperative dag
Accelereret pt Konventionel pt

3 Billede af henrik

4

5 operationen gik godt, men patienten har problemer :
smerter kvalme, opkastninger træthed ”komplikationer”, organpåvirkning hæmmende faktorer (dræn, sonder, etc.) traditioner rekonvalescens

6 at reducere komplikationer og rekonvalescens
accelererede forløb formål: at reducere komplikationer og rekonvalescens ”det smerte og risikofrie operationsforløb”

7 ”accelererede” operationsforløb
præoperativ information stress reduktion smerte behandling mobilisering ernæring nedsat komplikationsrisiko og rekonvalescens

8 accelererede forløb – betydningen af “traditioner” i det perioperative forløb
ventrikelsonde dræn blærekateter ernæringspolitik mobilisering “restriktioner” Kehlet, Br J Anaesth 1997; 78: 606 Kehlet & Wilmore Am J Surg 1992;183:630

9 accelereret patientforløb colonresektion (ikke rectum-kirurgi)
epidural analgesi T6-7 eller T9-10 48 timer ingen dræn og sonder transversal incision tidlig ernæring tidlig mobilisering magnesia planlagt 3 dages forløb

10 elektiv kolonresektion sygeplejeprogram
Operationsdag ude af sengen > 2 timer drikke 1 liter incl. 2 proteindrikke almen kost 1. Postoperative dag seponere blærekateter ude af sengen > 8 timer drikke 2 liter inkl. 4 proteindrikke 2. Postoperative dag seponere epiduralkateter normal aktivitet 3. Postoperative dag udskrivelse

11 accelereret vs konventionel fysiologiske fordele efter kolonresection (>500 patienter)
mobilisering ernæring lunge-, hjerte-, muskel funktion medicinske komplikationer Hospitaliseringstid Henriksen Nutrition 2002;18:147 & 263 Hjort Jakobsen Scand J Surg. 2004;93:24-8 Basse Dis Colon Rectum 2004;47:271 Basse Br J Surg 2002;89:446 Anderson Br J Surg 2003;90:

12 ændringer i lunge, hjerte og muskel-massens funktionelle kapacitet efter operation
flerstrenget intervention (smertebeh., mobilisation, ernæring, stress-reduktion) funktionel kapacitet dage uger Kehlet Br J Anaesth 1997;78:606

13 Udvikling af accelererede forløb :
Hysterectomi, Hvidovre Hospital Hoftefraktur, Hvidovre Hospital Oesophagus-resektion, Skejby Sygehus Knæ- og hofte alloplastik, Hvidovre Hospital Ovarie cancer, Rigshospitalet

14 Enhed for Perioperativ Sygepleje
Baggrund Optimering af det kirurgiske forløb Forbedre resultater i operationsforløbene – er sygeplejen helt centralt Behov: Enhed for Perioperativ Sygepleje

15 Enhed for Perioperativ Sygepleje
Formål: Fremme processen med implementering af accelererede operationsforløb på alle landets kirurgiske afdelinger

16 Enhed for Perioperativ Sygepleje
AGREE- Instrument Appraisal of Guidelines for Research og Evaluation Arbejde evidensbaseret i udvikling af kliniske retningslinier Lade resultater, litteraturen og sygeplejerskernes erfaring være styrende Inddrage patientperspektivet

17 Enhed for Perioperativ Sygepleje
Styregruppe Kirsten Rud, Projektleder Henrik Kehlet, prof. ovl. dr.med, RH Ingrid Egerod, cand.cur,phd, UCSF Dorthe Hjort, kl. oversygepl, RH

18 Enhed for Perioperativ Sygepleje
Netværksgruppe Anja Svejgaard, Web redaktør, RH Vibeke Witt, bibliotekar, sygeplejefagligt bibliotek, RH Dorthe Johansen, sekretær, RH

19 Enhed for Perioperativ Sygepleje workshops
Områder Deltagere i alt Styregruppe og eksperter Sygeplejersker Hospitaler Kolonresektion 41 5 36 21 Knæ- og hoftealloplastik 50 10 40 19 Hoftefraktur 55 8 47 20 Hysterektomi 52 44 Nefrektomi 6 34 11 Formål: Styrke sygeplejerskernes faglige fundament til at træffe kliniske beslutninger og handle individuelt i samarbejde med patienten

20 Plejeprogram for kolonresektion
Forberedelse Dag 0 og 1 postoperative dag 2 og 3 postoperative dag Udskrivelse Patienten informeres om alle delmål i indlæggelses- forløbet Skriftlig information udleveres Indlæggelsestid: Stiler mod udskrivelse 3 dage efter operation Information om operationen Støtte, vejledning, motivation og rådgivning under indlæggelsen Samtale med patient og pårørende om udskrivelse og forholdene når de kommer hjem Råd og vejledning om udskrivelse Tilstræbe udskrivelse 3. postop. dag Udskrivelseskriterier skal være opfyldt Information: Epidural smertebehandling Pt. præsenteres i brugen af VAS Ingen præmedicin, kun samtale Supl. i epi.kat. VAS < 3 i hvile VAS < 6 ved mobilisation Kvalme: Zofran 4 mg Epi.kat. fjernes 2. postop. dag om morgenen Smertestillende per os: paracetamol og NSAID VAS score i hver vagt Sufficient smertedække med tabl. Sikre sig at pt. har smertestillende hjemme Ernæring: Ernæringsscreening: Vægt, BMI, fødeindtagelse Faste i 6 timer og tørste i 2 timer Præop væskebalance 0. dag post: 2 proteindrikke 1. dag post: normal kost og 4 proteindrikke og 2 liter væske per os Spise fuldkost 4 proteindrikke Drikke 2 liter væske Mobilisering: Aftale støtte i forbindelse med mobiliseringsprogram Kort ophold på påvågningen Ude af sengen i 2 timer 1. dag postop. ude af sengen 8 timer, både gå og sidde Fuld mobilisering >8 timer både sidde og gå Spise ved veldækket bord Fuld mobilisering > 8 timer både sidde og gå Udskillelse: Mulighed for stomianlæggelse Blærekat. i forbindelse med operation Klyx aftenen før operation OBS for luftafgang OBS for afføring Blærekat. fjernes 2. postop. dag Evt. tabl. Magnesia 1 gr x 2 Forventet normalisering af tarmfunktionen ca. 30 dage efter operationen Kolonresektion, plejeprogram dag til dag, Enhed for Perioperativ Sygepleje

21 Enhed for Perioperativ Sygepleje
Ernæring Postoperativ ernæringstilskud til alle patienter, resulterede i signifikant reduktion af mindre postoperative komplikationer og vægttab. Anbefaling: ernæringstilskud til alle patienter postoperativt uanset præoperativ ernæringsstatus. Smedeley F, Bowling T, James, et al. Randomized clinical trail of the effect of preoperative and postoperative oral nutritional supplements on clinical course and cost of care. Br j Surg 2004;91:

22 Patientperspektiv Compliance Adherence
Patientens adfærd /virkelighed i administration af medicinsk behandling i forhold til behandlerens ordination Adherence Giver behandler/ patient relation mere vægt end compliance der giver behandleren mest vægt Vermeire E, Hearnshaw H, Van Royen P, Denekens J. Patient adherence to treatment. Three decades of research. A comprehensive review. J of Pharmacy and Therapeutics, 2001;26:

23 Patientperspektiv Årsager Langtidsbehandling skaber flest problemer
Kompleksiteten og dårlig kommunikation Patientens tro på behandlingens virkning Patientens daglige liv / sociale faktorer Behandlerens attitude og indfølingsevne Patient / behandler relation

24 Patientperspektiv Mål med intervention Motivation Patientdeltagelse
Patient tilbagemelding

25 Patientperspektiv Betydning for patient / behandler relation
Erfaring med sygdom Mening / betydning af behandling i dagliglivet Patienter er ofte bange / angste Patientens ret til non-compliance

26 Patientperspektiv Betydning for patient / behandler relation
Aktiv lytning Empati Klar forklaring Check patientforståelse Check patient overholdelse af mål

27 Patientperspektiv Autonomi……………………Paternalisme
Emanuel EJ, Emanuel LL. Four Models of the Physician Patient Relationship. JAMA,1992;16:

28 Patientperspektiv Fagligt perspektiv
Paternalisme Formynder Informative Teknisk ekspert Interpretive Forklarende/ fortolkende Afpasser rådgivning i forhold til patientens værdier Deliberative Velovervejet/bevidst Helbredsrelaterede værdier Patientsygdom Behandling

29

30 Enhed for Perioperativ Sygepleje
Betydning af god information Årsager til angst. Højst hos kvinder / unge patienter / ventetid inden ankomst til operation/ fasten / masken ved anæstesi Kliniske årsager og behandling: Anæstesiudstyr, ikke til indlæggelseslængden, tidspunkt for information Præmedicin og samtale mindsker angst Musik efter ønske Information og samtale Mitchell M. Patient anxiety and modern electived surgery: A litterature review. J Clini Nurs, 2003;12:

31 Enhed for Perioperativ Sygepleje
Hvad betyder noget for patienten under indlæggelsen Tog tid til patienten: viste at sygepl havde tid / sikkerhed fra sygepl Beroligede patienten: Forklaring alt hvad der skal ske / sygepl hjalp pt. til at tro på sig selv / medinddragelse / følte sig unik. Rudolfsson G The nurses has time for me. The perioperativ dialogue from the perspektive of patients. J Adv Perioperative Care.2003; 3:77-83.

32 Enhed for Perioperativ Sygepleje
Fokusgruppe interview (kolonresektion): Forberedelsesperiode – temaområder: Symptomer blev underkendt af praktiserende læge Udrensning forud for koloskopi og operation Information om operation, lægens og sygeplejerskens rolle Indlæggelsesperioden – temaområder: Smertebehandling herunder præmedicin, kost, mobilisering, information, udskrivelsen, lægens og sygeplejerskens rolle. Rehabilitering og rekonvalescens – temaområder: Indlæggelsestiden, genoptagelse af aktiviteter, medicinering – smertestillende. Kvale S. Interview. 1997:s

33 Enhed for Perioperativ Sygepleje
Udskrivelseskriterier Stiler med udskrivelse 3 postoperative dag ( kolon) Sufficient smertebeh. med peroral analgetika Have spise 3 måltider efter hinanden Luftafgang evt. afføring Cicatrise uden tegn på infektion Klare sig i dagligdagen og acceptere udskrivelse Ingen lidelser / komplikationer der hindre udskrivelse

34 Rekonvalescens-anbefalinger
Almindelig motion kan genoptages straks Hård sport kan genoptages efter 3 uger Let arbejde kan genoptages efter 2 uger Tungt arbejde kan genoptages efter 2-3 uger Løft > 10 kg efter 2 uger

35 accelereret vs konventionel rekonvalescens efter kolonresection
hurtigere tilbagevenden til normalt funktionsniveau og nedsat træthed uændret behov for støtte i hjemmet. Hjort Jakobsen Scand J Surg. 2004;93:24-8 Hjort Jakobsen Sygeplejersken 2004;6:22-26     Hjort Jakobsen Sygeplejersken 2004; 19:36-38

36 en udfordring for sygeplejen et fremskridt for patienterne
konklusion på accelererede operationsforløb efter kolonkirurgi en udfordring for sygeplejen et fremskridt for patienterne


Download ppt "Kvalitet i sygeplejen i korte kirurgiske patientforløb"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google