Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomistrukturen Omkostningstyper.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomistrukturen Omkostningstyper."— Præsentationens transcript:

1 Økonomistrukturen Omkostningstyper

2 litteratur Andersen og Rohde kap 2 og 4 (tidl kap 8)
Melander kap 3, 5.1 – 5.7 og appendix C

3 Virksomhedens lønsomhedsmønster (A&R side 26, tidl s 20)
Aktiviteten er central. Den styrer Indtægter Variable omkostninger Behov for kapacitet Varestrømmens pengebinding Behov for kapacitet betinger Kontante kapacitetsomkostninger Anlægsomkostninger og herigennem Behov for finansiering Finansielle betalinger kompletteret finansieringsbehov Salgsfremmende omkostninger er med til at styre aktiviteterne

4 Begreber og sammenhænge 1
Variable omkostninger er omkostninger ved forbrug af ressourcer, der i enhver situation er styret af aktivitetens mængde og sammensætning Salgsfremmende omkostninger er modsat omkostninger ved forbrug af ressourcer, der har til formål. at styre aktivitetens mængde og sammensætning Dækningsbidraget er forskellen mellem salgspris og variable omkostninger Markedsføringsbidraget er forskellen mellem dækningsbidraget og de salgsfremmende omkostninger

5 Begreber og sammenhænge 2
Kapacitet er de ressourcer som ikke i enhver situation er styret af aktivitetens øjeblikkelige mængde og sammensætning Kapacitets omkostninger er de omkostninger besiddelse af kapaciteten medfører Kontante kapacitetsomkostninger er kapacitetsomkostninger, hvor forbrug og betaling tidsmæssigt er sammenfaldende Datering af kapacitetsomkostninger kan foretages ud fra forbrug, anskaffelse eller betaling

6 Indbetalt dækningsbidrag og markedsføringsbidrag
Indbetalt dækningsbidrag er dækningsbidrag periodiseret med forskydning i beholdningen af Debitorer Varelagre Varekreditorer Indbetalt markedsføringsbidrag er tilsvarende markedsføringsbidrag periodiseret med samme beholdnings forskydelser

7 Indtjeningsbidrag Indtjeningsbidraget er markedsføringsbidraget minus de kontante kapacitetsomkostninger Det kontante IB er IB periodiseret med beholdnings forskydelse på Debitorer Varelagre Varekreditorer Omkostningskreditorer Det kontante IB er driftens likviditetsbidrag

8 Samlet likviditetsoversigt: Anlægs- og finansielle betalinger
Driftens likviditetsbidrag Anlægsbetalinger Udlodning Finansielle betalinger Udgør tilsammen periodens forskydning på den likvide beholdning

9 Betalingsstrømmodellen
Dette er en alternativ måde at opgøre periodens likviditetspåvirkning, s 44 (tidl s 28) i A&R Se også samlet oversigt side s 45 (tidl s 29) i A&R

10 Simplere opdeling Stykomkostninger Kapacitetsomkostninger

11 Grundlæggende egenskaber
Variabilitet. Graden af samvarians med aktivitetens mængde. For variable omkostninger er den 1. For kapacitetsomkostninger er den under 1 Reversibilitet. Dvs er der symmetri i anskaffelse ag afskaffelse. Afgøres af Markedsforhold Funktionsperiode Kontraktforhold/ansættelsesforhold Politikker Organisationer og lovgivning målelighed

12 Styksomkostninger Stykomkostninger er (modsat de fleste kapacitetsomkostninger) Reversible Variable Delbare målelige Stykomkostninger afhænger af Antal forbrugte omkostningsenheder Pris pr omkostningsenhed

13 Typer af kapacitetsomkostninger
Særbestemte kapacitetsomkostninger Sambestemte direkte kapacitetsomkostninger Karakteriseret ved stor grad af målbarhed – belastningsenhed er god indikator Sambestemte indirekte kapacitetsomkostninger Lønsomhed for produktgrupper kan herefter opgøres på Dækningsbidrag Varegruppebidrag 1 – efter fradrag af særbestemte k. Varegruppebidrag 2 – efter yderligere fradrag af sambestemte dir. K Resultat – efter yderligere fradrag af sambestemte indir. K Lønsomhed på kundegrupper kan opstilles analogt hermed

14 Kapacitetsstyring (Melander s 48)
Udgangspunkt er kunders behov Der tilvælges gennem politikker (forretnings-, service-, kvalitets-, pris- etc) Aktivitetsstyringen Der indeholder valg af niveau for service, specialisering, fleksibilitet samt organisationsform Effektiviteten Der bestemmer forholdet mellem det valgte output og brugen af ressourcer. Påvirkes af produktivitet, arbejdsmetode, medarbejderkvalifikation, synergi m.m. Kapacitetsdimensionering Valg af overkapacitet (slack), tidsmæssig fordeling m.m Kapacitetsdimensionering påvirkes af delelighed, reversibilitet, substitutionsmuligheder

15 Opgave Kap 1 FAST OG KLAMMER A/S


Download ppt "Økonomistrukturen Omkostningstyper."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google