Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lars Bodum PML 3 - 2003 3D VIS – PML3 3d visualisering af bebyggelsesplaner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lars Bodum PML 3 - 2003 3D VIS – PML3 3d visualisering af bebyggelsesplaner."— Præsentationens transcript:

1 Lars Bodum PML 3 - 2003 3D VIS – PML3 3d visualisering af bebyggelsesplaner

2 Lars Bodum PML 3 - 2003 Formål med denne del af kurset Formålet med denne del af GIS-kurset, er at introducere de studerende til metoder og redskaber til fremstilling af 3D modeller i forbindelse med bebyggelsesplanlægningen. De studerende skal efter kurset kunne fremstille illustrationer i perspektiv og i en anden rumlig kontekst end den normale ved plane kort til brug i forbindelse med lokalplanudarbejdelse og argumentationen for bebyggelsesplanlægningen.

3 Lars Bodum PML 3 - 2003 Nyt på dette kursus! Denne del af kurset tager udgangspunkt i et konkret softwareprodukt - og er derfor meget mere praktisk lagt an end tidligereDenne del af kurset tager udgangspunkt i et konkret softwareprodukt - og er derfor meget mere praktisk lagt an end tidligere Der arbejdes med en ”neutral” bebyggelsesplanDer arbejdes med en ”neutral” bebyggelsesplan I kommer igennem hele processen - fra digitaliseringen til visualiseringenI kommer igennem hele processen - fra digitaliseringen til visualiseringen

4 Lars Bodum PML 3 - 2003

5 Køreplan for visualisering af bebyggelse Det digitale kortgrundlag for 3d modellen (1)Det digitale kortgrundlag for 3d modellen (1) –Udpege lokalitet i Aalborg kommune –Digitaliseringsgrundlag skaffes Digitale højdedata (DEM)Digitale højdedata (DEM) Topografisk kort (TOP10DK)Topografisk kort (TOP10DK) Teknisk kortTeknisk kort –Den scannede plan læses ind i AV Registrering af billede til den korrekte positionRegistrering af billede til den korrekte position –Digitalisering af planen i relevante temaer

6 Lars Bodum PML 3 - 2003 Køreplan for visualisering af bebyggelse AutoCAD og NovaPoint VirtualMap (2)AutoCAD og NovaPoint VirtualMap (2) –De forskellige shapefiler læses ind i AutoCAD –Terræn indlæses i modellen –Introduktion til NovaPoint VirtualMap (VM) –Test af modellen i VM

7 Lars Bodum PML 3 - 2003 Køreplan for visualisering af bebyggelse 3d modellering med VirtualMap (3)3d modellering med VirtualMap (3) –Der editeres i diverse programmer så modellen bliver korrekt visualiseret –Forskellige andre objekter i bebyggelsesplanen læses ind Træer, skilte, beplantning osv.Træer, skilte, beplantning osv. –Pålægning af texturer –Andre funktioner i VM

8 Lars Bodum PML 3 - 2003 Køreplan for visualisering af bebyggelse Visualisering på PC og Internettet (4)Visualisering på PC og Internettet (4) –Funktioner til udlæsning i VRML formatet –Stillbilleder fra modellen –Animationer –Andre typer af visualiseringer QuickTime VRQuickTime VR Augmentet RealityAugmentet Reality

9 Lars Bodum PML 3 - 2003 Køreplan for visualisering af bebyggelse Visualisering i panorama (5)Visualisering i panorama (5) –Bebyggelsesplanen vises i panorama-salen på VR Media Lab The End!The End!

10 Lars Bodum PML 3 - 2003 Krav til kortgrundlag Højdedata skal være repræsenteret som 3d flader i AutoCADHøjdedata skal være repræsenteret som 3d flader i AutoCAD Det digitale grundkort skal opfylde følgende betingelser:Det digitale grundkort skal opfylde følgende betingelser: –Veje skal repræsenteres ved lukkede polylines –Bygninger skal repræsenteres ved lukkede polygoner samt tagryg (hvis taget ikke er fladt) –Hegn som lukkede linier –Andre arealer som lukkede polygoner –Træer og andet som punkter

11 Lars Bodum PML 3 - 2003 Dannelse af Worldfile (tfw) De omtrentlige koordinater tages op på kortetDe omtrentlige koordinater tages op på kortet Der er scannet i 100 dpi - og tegningen er i målforhold 1:1.000 - Beregn herudfra en størrelse på hver af pixlerneDer er scannet i 100 dpi - og tegningen er i målforhold 1:1.000 - Beregn herudfra en størrelse på hver af pixlerne En evt. rotation foretages i Paintshop ProEn evt. rotation foretages i Paintshop Pro Dette er nødvendigvis en iterativ proces...Dette er nødvendigvis en iterativ proces...

12 Lars Bodum PML 3 - 2003 Digitalisering Der kan godt digitaliseres i mindre grupperDer kan godt digitaliseres i mindre grupper –Når plangrundlaget er fastlagt så kan.tif og.tfw distibueres til andre så de kan digitalisere på top. Der oprettes specifikke temaer for:Der oprettes specifikke temaer for: –Veje (midt - kantsten - evt fortovskant) –Boliger - Husk at tagryggen skal digitaliseres –Beplantning (underinddeles igen)


Download ppt "Lars Bodum PML 3 - 2003 3D VIS – PML3 3d visualisering af bebyggelsesplaner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google