Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Langt afgangsprojekt på Byggeledelse, Aalborg Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Langt afgangsprojekt på Byggeledelse, Aalborg Universitet"— Præsentationens transcript:

1 Langt afgangsprojekt på Byggeledelse, Aalborg Universitet
Anvendelse af metadata i byggeprocessen Langt afgangsprojekt på Byggeledelse, Aalborg Universitet 1/9-01 til 6/6-02

2 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Fremlæggelse Initierende problemstillinger Præsentation af begrebsverden Udviklingen af metadatamodellen Demonstrator Evaluering af metadatamodellen Implementeringsovervejelser Metodebeskrivelse Anvendelse af metadata i byggeprocessen

3 Initierende problemstillinger I
Dansk byggeri er for dyrt En sammenlignende analyse af byggeomkostninger viser, at de danske udgifter til boligbyggeri i flere etager er % større end det nordiske gennemsnit (Kilde: år 2000) Anvendelse af metadata i byggeprocessen

4 Initierende problemstillinger II
Byggeprocessen er forbundet med mange ikke-værdiskabende aktiviteter Udførelsesprojekt Godkendelser Udbudsgrundlag Tilbudsindhentning Kalkulation Licitation Kontrakt Planlægning Projektgranskning Anstilling Indkøb Levering og opstilling af materiel Levering og kontrol af materialer Intern transport af materialer Flytning af det, der ligger i vejen Projektafklaring Udførelse af arbejdet Bortskaffelse af affald Tilsyn Rettelse af fejl Afklaring af faggrænser Møder Fremdriftsrapporter Ekstraregninger Kvalitetssikring Aflevering Mangelgennemgang 1- og 5-års eftersyn - og meget meget mere Den tilfredse bygherre betaler gerne for værdi – Men ikke for alt det andet. Af disse ca. 30 aktivitetstyper var der én, der skabte værdi. Nogle af de andre er måske nødvendige. Men et faktum er at bygherren i dag betaler for dem alle – men vil han blive ved med det. Anvendelse af metadata i byggeprocessen (Kilde: Sven Bertelsen, Strategisk Rådgivning Aps)

5 Initierende problemstillinger III
Manglende fokus på struktureringen af dokumentationen for et byggeri. Gennem de tiltag, der hidtil har været gjort for at effektivisere byggeriet, har der primært været fokuseret på områder som nye samarbejdsformer, optimering af arbejdsprocesserne (prefabrikation og logistik). Der har derimod ikke i tilstrækkelig grad været fokuseret på struktureringen af den dokumentation, der knytter sig til produktet og processerne. “Hvorledes kan anvendelsen af metadata effektivisere byggeprocessen” Anvendelse af metadata i byggeprocessen

6 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Fremlæggelse Initierende problemstillinger Præsentation af begrebsverden Udviklingen af metadatamodellen Demonstrator Evaluering af metadatamodellen Implementeringsovervejelser Metodebeskrivelse Herefter vil jeg komme ind på de grundlæggende begreber, der anvendes i projektet. Og det hænger sammen med at metadatabegrebet er en relativ ny størrelse inden for byggebranchen. Man har selvfølgelig i et vist omfang haft metadata, men det har gået under en anden benævnelse. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

7 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Hvad er metadata? ”Data der er beskrivende for en informations-beholders indhold og placering i et netværk. Metadatas primære funktion er identificering af informationsbeholderen: metadata øger sandsynligheden for at lokalisere den rette information til den rette tid og indeholder informationer om hvem, hvad, hvornår, hvor, hvorfor og hvordan omkring informationsbeholderen” Den traditionelle definition er data om data. Informationsbeholderen kan eksempelvis være en tegning eller en vedligeholdelsesbeskrivelse. Eller det kan være et objekt I en bygningsmodel Indhold og placering Anvendelse af metadata i byggeprocessen

8 Metadata i dokumenthåndtering
ISO/TC10/SC8/WG13 arbejder på standarderne ISO og ISO :“Management data (metadata) for technical documents - Application for construction and facilities management” Ny term inden for byggeriet så derfor har der indledningsvis været skelet til andre sektorer, hvor det har været anvendt. Dublin Core beskriver selve dokumentet, ikke direkte indholdet. En lignende standard er ved at blive udarbejdet i ISO regi, hvor der tilsvarende lægges mere vægt på beskrivelsen af dokumentet end på beskrivelsen af indholdet af dokumentet. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

9 Metadata i objekthåndtering
Dokumenthåndtering er ikke den eneste måde at håndtere projektdokumentation på. Objektet består groft sagt af en grafisk del og en beskrivelsesdel, hvori egenskaberne for det pågældende objekt er defineret. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

10 Hvad er en metadatamodel?
En overordnet struktur for datahåndtering En metadatamodel er ikke en produktmodel, men det er en model, der skal kunne strukturere de metadata, der findes i produktmodellen. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

11 Funktionelt vs. kompositionelt view
Ved at tage fat i OO-indfaldsvinkel er det nødvendigt at se på hvorledes et byggeri beskrives. Til en fuldstændig beskrivelse af sådan et system kræves der dels et funktionelt og dels et kompositionelt view. Præsentation af figuren. Det funktionelle view fokuserer på systemets relationer til de omgivelser, som systemet befinder sig i. Der imod vil et kompotinelt view på det samme system mere fokusere på den interne opbygning af systemet, hvilket i praksis vil sige identifikation af komponenterne i systemet samt deres indbyrdes relationer. Anvendelse af metadata i byggeprocessen [Ekholm, 1996]

12 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Komposition Aggregation/separation Denne abstraktion bruges til at nedbryde komplekse systemer i komponenter eller delsystemer. Relationer mellem entiteter, der udtrykker dette, benævnes ofte ”contains” eller ”is-part-of”. Eksempel: VM slutrunden 2002 – Gruppe A – Fodboldlandsholdet Fodboldlandsholdet – Gruppe A – VM slutrunden 2002 Anvendelse af metadata i byggeprocessen

13 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Klassifikation Generalisering/specialisering Entiteter kan være mere eller mindre generelle inden for et givent anvendelsesområde. Specifikke entiteter kan defineres som sub-typer af generelle entiteter, hvorved de arver attributter og metoder fra disse. Relationer mellem entiteter, der udtrykker dette, benævnes ofte ”is-a”. Beskrivelse af figuren. I den generelle type er der opstillet fælles attributter, mens de specifikke attributter er placeret i sub typen. Eksempel: VM dommer – ikke-europæer (antal dømte seriekampe) VM dommer – europæer (antal dømte int. kampe) Anvendelse af metadata i byggeprocessen

14 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Fremlæggelse Initierende problemstillinger Præsentation af begrebsverden Udviklingen af metadatamodellen Demonstrator Evaluering af metadatamodellen Implementeringsovervejelser Metodebeskrivelse Anvendelse af metadata i byggeprocessen

15 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Granularitet i MDM TID Bygningsdele forædles/videreudvikles gennem byggeprocessen. ”En bygningsdel er en afgrænset del af et bygværk, som i sig selv eller i kombination med andre bygningsdele har en karakteristisk funktion i bygværket”. Eksempler: Bygningsbasis, facader, tage, etageadskillelser, rumdeling. Bygningsdelstype: ”En bygningsdelstype er det fysiske valg af en bygningsdel, svarende til projektforslagsniveau. Bygningsdelstypen indeholder den principielle konstruktion og materialevalg.” Eksempler: Bøgeparket udlagt på strøer, gulvklinker på beton-dæk. Produktionsdel: ”En produktionsdel indeholder konkret arbejde og materialer”En produktionsdel er en fagspecifik del af en bygningsdelstype, der er dimensioneret og topologisk bestemt. Eksempler: Bagmur af porebetonblokke, densitet 735 kg/m3 som murblokke, 100x190x590 opmures med mørtel KC 50/50/700. Ressource: ”Ressourcer er de elementer der indgår i byggeprocessen og tilsammen udgør produktet(produktionsdel + dokumentation) .” Anvendelse af metadata i byggeprocessen

16 Den nye bygningsdelstavle
+ Mulighed for videre-udvikling af data i anlægsfasen. Mulighed for import af objekter. Detaljeringsniveauet muliggør specifik dataudtræk. Ingen mulighed for klassificering på projekt-/bygningsniveau. Ingen hensyntagen digital repræsentation. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

17 ISO 12006-2 (Framework for classification of information, 1998)
Den nye bygningsdelstavle (BDT) er udviklet på baggrund af ISO Anvendelse af metadata i byggeprocessen

18 Konstruktionskompleks (~construction complex) (~construction entity)
Nye niveauer Konstruktionskompleks (~construction complex) Byggeprojektets overordnede formål. Benævnes efter funktion og bruger-aktiviteter. Udgøres af en eller flere Construction entities. Eksempler: Transport-kompleks, industri-kompleks, sports-kompleks, uddannelses-kompleks. Bygværk (~construction entity) Fysisk uafhængig konstruktion med egenfunktion. Kan benævnes efter type eller funktion. Udgøres af en eller flere Construction entity parts. Eksempler: Hospital, jernbane, lufthavn, skole, bro, hus, kloak, beboelse. KK kan indeholde flere bygværker og spaces. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

19 Det fysiske hierarki i MDM
Disse nye niveauer udgør sammen med niveauerne fra klassifikationsarbejdet kernen i metadatamodellen. I relationen mellem PD og R er der tale om anderledes type reference end referencerne der er anvendt i granularitetshierarkiet. Dette skyldes, at produktionsdelen er defineret som niveauet med den fineste granularitet. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

20 Rumdefinitioner (IFC)
Fysisk afgrænsning Rummet afgrænses ved referencer til bygningsdele. (HVAC, el) Virtuel afgrænsning Rummets størrelse og form defineres uden referencer til fysiske afgrænsninger. (FM, ark.) Det var så definitionen af det fysiske hierarki, men derudover skal en model også kunne håndtere relationen mellem det fysiske og det rumlige objekt. Til dette formål har vi hentet inspiration fra IFC. (International standard til udveksling af grafisk data.) Anvendelse af metadata i byggeprocessen

21 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Næste skridt… Rumhierarki I eget hierarki med referencer til de relaterede KK, BV og BD (Grund-Etage-Rum)? Geometric Description Language. GDL er interessant, da man med et minimun af kb (ca.20) kan repræsentere en hel produktserie med tilhørende forskellige 2D og 3D repræsentationer. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

22 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Næste skridt… Digital repræsentation IFC: IfcBuildingElement svarer til bygningsdelstype. Hvordan udnyttes dette? Import af leverandørspecifikke objekter via GDL-teknologien Anvendelse af metadata i byggeprocessen

23 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Fremlæggelse Initierende problemstillinger Præsentation af begrebsverden Udviklingen af metadatamodellen Demonstrator Evaluering af metadatamodellen Implementeringsovervejelser Metodebeskrivelse Anvendelse af metadata i byggeprocessen

24 Demonstrator/Prototype
Udtræk: Byggeprogram Kvantespring… Konceptuel model Standard Prototyper ISO fremgangsmåde. Ikke evalueres på databaseprogrammeringen men på db’s værdi som illustration af muligheden Pilotprojekter Derudover: SQL, Access… Anvendelse af metadata i byggeprocessen

25 Anvendelsesområde Anvendelsesområde for metadatamodel
Program Design Udførelse Drift Demonstratoren dækker kun et lille område af metadatamodellens anvendelsesområde Anvendelsesområde for prototype Anvendelse af metadata i byggeprocessen

26 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Formål At vise mulighederne ved indførelse af modellen At give forståelse for datastrukturen på et mindre abstrakt niveau At vise hvordan IT-værktøjer også kan bruges. Fokus på IT-værktøjers anvendelse istedet for anvendelse af IT-værktøjer At holde jordforbindelsen... Anvendelse af metadata i byggeprocessen

27 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Udtræk Tekst fra V&S Beskrivelsestekster Anvendelse af metadata i byggeprocessen

28 Tilknytningen af ressourcer - Demonstrator
Anvendelse af metadata i byggeprocessen

29 Tilknytningen af ressourcer - korrekt
Anvendelse af metadata i byggeprocessen

30 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Hvad mangler? Definition af bygningsdeltyper: Åben liste med fastlagte nummererings-parametre. Ressource-tabel: Funktionalitet svarende til Visual Kalkulation. Processer: Relationen mellem ressourcer og produktionsdele symboliserer udførelsesproces. Definition af bygningsdeltyper kan evt. tage udgangspunkt i typer defineret i ArchiCAD. Korrekt tilknytning af ressourcer. Processerne symboliseres som relationen mellem produktionsdele og ressourcer. Derudover: IFC-applikation til Autocad. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

31 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Fremlæggelse Initierende problemstillinger Præsentation af begrebsverden Udviklingen af metadatamodellen Demonstrator Evaluering af metadatamodellen Implementeringsovervejelser Metodebeskrivelse Anvendelse af metadata i byggeprocessen

32 Evaluering af metadatamodellen - Granularitet
Hvad at anvende det fastlagte granularitetsniveu opnås en enhed der kan bruges i andre sammenhænge - fællesnævner. Kan sammensættes efter ønske og eksisterende standarder skal dermed ikke revideres/tilpasses. Bl.a. ved byfornyelse er det pækrævet at regnskaber struktureres efter 20 p. listen, hvorfor meget dokumentation også er struktureret efter denne. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

33 Evaluering af metadatamodellen - Hierarkiet
contains/is-part-of Komposition is-a Klassifikation (specialisering) Under arbejdet i byggeklassifikationsgruppen har der været forvirring omkring bygningsdeltyperne. Deltagerne har, pga. deres forskellige baggrunde, hver deres opfattelse af disse. Det som mange forstår som BD er i virkeligheden BDT. Forskellene i relationerne mellem entiterne er opstillet her hvor det ses, at skridtet fra BD til BDT adskiller sig fra de andre. Terminologi fra [Gielingh, 1988] Anvendelse af metadata i byggeprocessen

34 Evaluering af metadatamodellen - Typebegrebet
contains contains contains I samarbejde med Søren Spile har vi opstillet dette alternativ. Det fremgår klarere af denne opdeling at Bygningsdelklasse består af en eller flere bygningsdeltyper (f.eks. findes der normalt mere end 1 ydervæg...) Der opnås mere konsistens i kompositionen, idet dette fastlægges en gang for alle. Eksempler på konkret data fra demonstratoren - udspecificering. I tilfælde af et videre arbejde med modellen ville det være interessant at forsøge denne opdeling for at se om forståelsen forbedres. Opdelingen eksemplificeres ved eksempler fra dagligdagen. Pernille Walløe: Kogebogseksemplet: - Aftensmad - Kød - Oksekød - Hakket - Steges contains Anvendelse af metadata i byggeprocessen

35 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Fremlæggelse Initierende problemstillinger Præsentation af begrebsverden Udviklingen af metadatamodellen Demonstrator Evaluering af metadatamodellen Implementeringsovervejelser Metodebeskrivelse Anvendelse af metadata i byggeprocessen

36 Implementeringsovervejelser
Offentligt engagement: Bygherrekrav Rådgivere oplyser bygherre om muligheder. Incitament? Nye arbejdsområder: D&V af produktmodel Genbrug - besparelser Tættere samarbejde med leverandører: e-handel... Hvordan igangsættes arbejdet? Hvem skal ”trække”? Det er i flere rapporter foreslået at det offentlige skal trække udviklingen vha. bygherrekrav. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

37 Implementeringsovervejelser II
”Om Internet och marknader i förändring” Mikael Sandström Handelns Utredningsinstitut, Konkurrensverket mars 2002 e-handel med standardiserede produkter/enheder er muligt, men udnyttes ikke. ”...byggesektoren præges af en forhandlingskultur snarere end af en konkurrencekultur.” ” Det står dog klart, at en effektivt anvendelse af IT kan føre til store effektivitetsgevinster indenfor byggesektoren.” Stærke/svage købere: Stærke købere skal stå for udviklingen. De store entreprenører står for stortset al den forekomne e-handel (2% af den samlede handel). Svensk rapport konkludere at e-handel kan udnyttes. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

38 Implementeringsovervejelser III
Sverige og Finland BSAB P1: Kompositionelt view - klassificering efter materielt indhold (~BDT/PD) P2: Funktionelt view - klassificering efter funktionalitet (~BD) HUT600. IFC-implementering med offentlig støtte fra forskningsprogrammet TEKES. Er det muligt at fortsætte hvor andre slap?? Til dels... Generelt er det en god idé at gøre sig klart hvad andre har lavet. Hvordan har vi prøvet at anvende erfaringer fra andre lande? Det er til dels muligt at fortsætte hvor andre slap. Klassifikationstankegangen er dog svær at påføre en branche, men systemerne kan med fordel have forbillede i eksisterende, velfungerende systemer. Mht. IFC er det dog nødvendigt at erfaringerne er gjort med de værktøjer der anvendes – idéen er jo, at det er disse der stadig skal benyttes. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

39 Hvad bringer fremtiden?
Projekt mellem IAI og ISO om udvikling af en byggeteknisk terminologi, der skal finde praktisk anvendelse i forbindelse med opbygning af produktkataloger. IAI (Aus-chapter) - programmer til livscyklysberegninger IAI (Singapore-chapter) - Projekt med automatisk tjek af bygninger op imod det nationale bygningsreglement IFC user-group på egroups.com Men alle disse initiativer forudsætter at man lægger den traditionelle dokumentationsmetoder på hylden, og får øjnene op for mulighederne i den objektorienterede tankegang. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

40 Handlingsplan Oversette det som er gjort i Nederland og evaluere den direkte brukbarhet av det Få gjennomført de endringene av modellen som allerede er omforenet for å nærme seg et subsett av EPISTLE, og tilpasse og videreutvikle de nederlandske verktøyene for å arbeide med modellen Spre informasjon og invitere alle aktuelle aktører til å være med på oppbygging av biblioteket Sette ned en konsentrert prosjektgruppe på personer for å arbeide konsentrert i måneder med oppbygging av biblioteket Parallelt både under oppbyggingen av biblioteket og etterpå, utvikle grensesnitt mot annenprogramvare Bistå programutviklerne i å implementere og prøve ut biblioteket i sin programvare [Barbi-projektet, Norges Byggstandardiseringsråd, 1999] Anvendelse af metadata i byggeprocessen

41 Tid & Økonomi Utvikling av grensesnitt, utprøving av implementering og prosjektledelse antas å beløpe seg til noe mer enn selve oppbyggingen av biblioteket. Det er således laget et budsjett for denne delen av prosjektet på millioner kroner. Prosjektet vil med det skisserte opplegget ha et totalvolum på millioner over 3 år. Det bør sannsynligvis settes av en person til prosjektledelse og styring i hele perioden og en periode etterpå for å gjøre sluttrapportering etc. [Barbi-projektet, Norges Byggstandardiseringsråd, 1999] Anvendelse af metadata i byggeprocessen

42 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Fremlæggelse Initierende problemstillinger Præsentation af begrebsverden Udviklingen af metadatamodellen Demonstrator Evaluering af metadatamodellen Implementeringsovervejelser Metodebeskrivelse Anvendelse af metadata i byggeprocessen

43 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Metodebeskrivelse Litteraturdatabase Strukturering af indsamlet litteratur. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

44 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Litteraturdatabase Anvendelse af metadata i byggeprocessen

45 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Metodebeskrivelse Litteraturdatabase Udarbejdelse af appendiks 1 og 2 Klarlægge eksisterende standarder Overordnet mål Opstilling af model, version 1 Udvikling af demonstrator Revidering... Anvendelse af metadata i byggeprocessen

46 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Formidling Hjemmeside Samarbejde med Teknologisk Institut – Byggeklassifikationsgruppen MT Højgaard A/S Byg Data A/S Møder med repræsentanter for aktørerne Poul Sorgenfri Ottosen (BH, D&V) Jan Karlshøj (Rådgiver) Dag Sander/Mogens Rasmussen (Entreprenør) Karl Huggenberger (Arkitekt) Anvendelse af metadata i byggeprocessen

47 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Opsamling Fælles/standardiseret produktmodel opnås ved koordinering, ikke samling. Koordinering opnås ved fastlæggelse af granularitet. Den Virtuelle Bygning ses som overordnet vision/mål. Delmål opsættes. Fra problembeskrivelsen. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

48 Anvendelse af metadata i byggeprocessen
Funktionalitet af MDM Understøtte informationsudveksling Sikre informationers tilgængelighed Korrekt opdateret data Søge/finde Kvalitetssikringsrelaterede procedurer Bedre udnyttelse af dokumentation Optimeret projektdokumentation 7 punkter opstillet i problemanalysen: Understøtter informationsudveksling ved at standardisere informationerne. Sikrer informationernes tilgængelighed ved at spænde på tværs af fagområder. Korrekt opdateret data sikres ved koordinering af sub-modeller. Søgninger kan forbedres vha. metadata der er opsat på baggrund af funktionskrav dvs der tages højde for hvad der er relevant for de enkelte enheder. Kvalitetssikring kan tilknyttes de enkelte objekter, der indeholder dokumentationen. Større gennemskuelighed. Dokumentationen kan struktureres på produktionsdelsniveau efter de enkelte aktørers ønske. - og på den måde optimeres. Anvendelse af metadata i byggeprocessen

49 Langt afgangsprojekt på Byggeledelse, Aalborg Universitet
Anvendelse af metadata i byggeprocessen Langt afgangsprojekt på Byggeledelse, Aalborg Universitet 1/9-01 til 6/6-02


Download ppt "Langt afgangsprojekt på Byggeledelse, Aalborg Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google