Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Højere kvalitet gennem forøget brug af læringsmål?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Højere kvalitet gennem forøget brug af læringsmål?"— Præsentationens transcript:

1 Højere kvalitet gennem forøget brug af læringsmål?
SOLO-taksonomien i praktisk anvendelse BIG BANG 2015 Bjarne Poulsen

2 EVA-rapport 2012* “Undersøgelsen viser samlet set, at lærerne ikke er målstyrede i den måde, de planlægger og tilrettelægger deres undervisning på.” “Lærernes planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen tager derimod afsæt i emner og aktiviteter” Danmarks Evalueringsinstitut 2012: Fælles Mål i folkeskolen

3 EVA-rapport 2012 (forts.) “Fælles Mål bliver brugt som tjekliste eller antages at være indlejret i lærebogen”. “Lærerne får ofte ikke sat læringsmål for undervisningen”.

4 Fælles Mål - Biologi Trinmål 9. klassetrin:
“Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed, herunder betydningen af DNA”. Hvordan oversættes dette til læringsmål?

5 Hvad vi om læringsmåls betydning? (Hattie: Synlig læring - for lærere)
Tydelighed - såvel for elev som lærer Udfordrende Feed back (feed up, feed forward)

6 Feedback Hattia: Synlig læring
I top ti blandt effektive påvirkninger Hvor er jeg på vej hen? Hvordan klarer jeg mig? Hvor skal jeg hen herfra?

7 Forskellige modeller for opstilling af læringsmål:
Diamant-modellen Målraketten (Bodil Nielsen) Spiral udviklingsmodel 3D- model SOLO-taksonomien

8 En didaktisk model

9 Målraketten

10 Spiralmodellen

11

12 Blooms taxonomi

13 SOLO-taxonomien

14 SOLO-taxonomien

15 Ord, der kan forekomme i tydelige læringsmål
1 2 3 4 Angive Forklare Sammenligne Opstille teorier Udføre Definere Argumentere Opstille hypoteser Vise Illustrere Analysere Bevise Identificere Opstille Generalisere Tegne Beherske Konstruere Udvikle Bruge Gennemføre Undersøge Problemløse Indsamle Udvælge Anvende Perspektivere

16 Hands-on På baggrund af kompetencemål samt målpar for viden- og færdighed opstilles der læringsmål for disse. Brug evt. SOLO-skemaet og EMU

17 Ubesvarede spørgsmål:
Hvad kommer først? Mål eller indhold. Er SOLO-taksonomien kongruent med læringsprocessen? Får vi kun det vi måler på? Hvordan evaluerer vi? Involvering af eleverne? Sammenhæng med elevplanen? Kan din forberedelse og planlægning anvendes af andre?


Download ppt "Højere kvalitet gennem forøget brug af læringsmål?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google