Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sådan optimerer jeg balancen mellem mark og stald. Gårdejer Ole Larsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sådan optimerer jeg balancen mellem mark og stald. Gårdejer Ole Larsen."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sådan optimerer jeg balancen mellem mark og stald. Gårdejer Ole Larsen

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Præsentation Ejendom købt i 1995. Ombygning 1999 Leje af stald 1999 Leje af stald i 2002.

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 425 årssøer 3 mand ansat 10.500 sl. svin. UK-produktion Kernestyring 470 DE Våd- og tørfoder Transponderfodring

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 950 stipladser Tørfoder Lejet i 1999 – 10-årig kontrakt

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Lejet i 2002 – 15-årig lejekontrakt 1400 stipladser Renoveret Vådfoder

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 136 ha Harmoniareal 336 ha Hvede, vinterbyg, vårbyg, vinterraps Maskinfællesskab

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Arbejdskraft. Staldarbejdet prioriteres højest. To mand fuldtid i sostalden Slagtesvin, markarbejde, hjemmeblanding, vedligehold og afløsning udføres af en medarbejder og mig selv. Sæson : 15/3 til 15/5 og 15/7 til 15/10 + afvikling af ferie Så er den sommer gået !

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Foderforbrug - 3 mill. FE pr. år. Hvede13.000 hkg Byg 5.700 hkg Soya 510 hkg Valle 6.000 tons Mineraler 92 tons Fiskemel 32 tons Fedt 26 tons Vallepulver 3 tons

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Afregner kg for kg op til 17 pct. vand. + 4 kr. i forhold til Aarhusegnens pris ab mark 15/8. Høster en del selv. Gylleaftaler Brovægt Stor kapacitet - kornindtag

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Kornopbevaring – 1 år 80 pct. gastæt

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvorfor hjemmeblander ? FORDELE Besparelse Altid frisk foder Blid overgang til nyt korn Mulighed for alternative fodermidler Mindre lastbiltrafik

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvorfor hjemmeblander ? ULEMPER Stor investering Vedligehold Arbejdskrævende Likviditetskrævende

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Fodringsmæssige resultater. 1329 FE pr. so, incl. polte fra 21 uger 47 Fes pr. prod. smågris. 1,92 Fes pr. kg. tilvækst (smågrise) 2,61 Fes pr. kg tilvækst (slagtesvin)

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Foderpriser - forudsætninger KORNPRISER Byg 84 kr. Hvede 85 kr. Soya 145 kr.

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Foderpriser kr. pr. FE. DyregruppeVådfoderTørfoder Diegivende0,96 Drægtige0,81 Smågrise 4-9 kg1,95 Smågrise 9-15 kg1,44 Smågrise 15-30 kg1,20 Slagtesvin 25-55 kg0,94 Slagtesvin 55-100 kg0,88 Slagtesvin 30-100 kg0,921,01

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Foderomkostning pr. dyr DyregruppeAntal FE pr. dyrFoderomkostning kr. Søer13291.120 Smågrise4764 Slagtesvin183168 (våd) 185 (tør)

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Foderpriser, kr i alt HjemmeblandetIndkøbt Søer476.000672.142 Smågrise704.000904.750 Slagtesvin1.827.0002.228.940 Total3.007.0003.805.832 Difference : 798.832 kr.

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvad skal differencen dække ? Forrentning, afskrivning Vedligehold Energi Løn/overskud

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sædskifte Vinterbyg Udbytteniveau 70-95 hkg, gns. 81 hkg. Tidlig høst – nyt korn at blande med det gamle. Rettidig såning af vinterraps Tørt byg i bunden af gastæt med keglebund.

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sædskifte Vinterraps Udbytteniveau 30-45 hkg, gns. 38 hkg. Afsætning af gylle i efteråret. God forfrugt Høstes direkte Kan opbevares.

21 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sædskifte Vårbyg Udbytteniveau 55-65 hkg. Gns. 60 hkg. Efterafgrøder Gylle på stub før pløjning (forår) Gylle igen omkring 1.juni (tanke tømmes)

22 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sædskifte Hvede Stabilt højt udbytte Udbytteniveau 70-95 hkg, gns. 81 hkg. God foderværdi

23 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvorfor ikke : Havre ? Frø ?

24 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Konklusion – sammenhæng mellem mark og stald. ”OPTIMALT” er ikke muligt, men ”OPTIMERET” er muligt. Bevidste valg (og fravalg) - interesse Finde bedste kompromis ! Udnytte arbejdskraften Se bedriften som en helhed


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Sådan optimerer jeg balancen mellem mark og stald. Gårdejer Ole Larsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google