Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Plancher til Anskaffelse og kravspecifikation, Forår 2007 Lauesen: Software requirements - Styles and techniques 8. Elicitation De fleste af plancherne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Plancher til Anskaffelse og kravspecifikation, Forår 2007 Lauesen: Software requirements - Styles and techniques 8. Elicitation De fleste af plancherne."— Præsentationens transcript:

1 Plancher til Anskaffelse og kravspecifikation, Forår 2007 Lauesen: Software requirements - Styles and techniques 8. Elicitation De fleste af plancherne stammer fra lærebogen. Hvor der findes en dansk udgave er det den der er vist. Står planchens nummer i parentes, er planchen en tilføjelse til lærebogen.

2 Fig 8.1(A) Elicitation issues Should be simple. Ask stakeholders what they need! Barriers: Cannot express what they need Cannot explain what they do and why May ask for specific solutions Lack of imagination - new ways Lack of imagination - consequences Conflicting demands Resistance to change Luxury demands New demands once others are met Things to elicit - intermediate work products: Present work, Present problems Goals and critical issues Future system ideas Realistic possibilities Consequences and risks Commitment, Conflict resolution Requirements, Priorities Completeness From: Soren Lauesen: Software Requirements © Pearson / Addison-Wesley 2002

3 (Fig 8.1B) User involvement - who and where? In what? Task analysis teams Interface design teams Brainstorms Steering committee Interface reviewers Users in usability tests Users in accept tests Ordinary user Expert user Manager Top management Customer IT staff From: Soren Lauesen: Software Requirements © Pearson / Addison-Wesley 2002

4 (Fig 8.1B) User involvement - who and where? In what? Task analysis teamsXX Interface design teams??X BrainstormsXXXXX Steering committeeXXX?X Interface reviewersX Users in usability testsX Users in accept testsXXX Ordinary user Expert user Manager Top management Customer IT staff From: Soren Lauesen: Software Requirements © Pearson / Addison-Wesley 2002

5 Fig 8.2. Skaffe kravene? Nuværende arbejde Nuværende problemerMål & kerneproblemer Fremtidens løsningerRealistiske muligheder Effekt & risiko CommitmentKonfliktløsning Kravspecifikation Prioriteter Fuldstændighed (Fig 8.3) Interessent analyse Hvem er de? Hvad får de ud af det? Hvad vil de bidrage med? Deres risici og omkostninger? Deres visioner? Deres magt? Viden om Interessent-analyse (Gruppe) interview Observation Vis-mig-hvordan Dokumentstudie Spørgeskema Brainstorm Fokusgruppe Domæne-workshop Design-workshop Prototyping Pilot-forsøg Lignende firmaer Spørg leverandører Forhandling Risiko-analyse Cost / benefit Mål-domæne-analyse Domæne-krav-analyse Teknik

6 (Fig 8.2B) Statusindikator på kravspecifikationen Hvor meget ved vi om: (skala 0-5) 3/1027/10... Nuværende arbejde Nuværende problemer Mål & kerneproblemer Fremtidens løsninger Realistiske muligheder Effekt og risiko Commitment Konfliktløsning Kravspecifikation Prioriteter Fuldstændighed

7 Fig 8.4 Fokusgruppe Flere interessentgrupper Brainstorm - dårlige erfaringer Brainstorm - ønsker og ideel fremtid Hver gruppe vælger top-ti punkter Et par dage senere: Beslut Hver gruppe skal have noget From: Soren Lauesen: Software Requirements © Pearson / Addison-Wesley 2002

8 Fig 8.5 Business goals Shipyard goals. Business administration A1.Replace outdated platform A2.Integrate order documents and database A3.Use experience data for quotation A4.Support systematic marketing A5.Faster capture of cost data A6.Speed up invoicing Hospital goals. Payroll and roster planning B1.Reduce IT costs Personnel department B2.Automate some tasks B3.Remove error sources B4.Observe deadlines B5.Less trivial work and less stress Hospital department B6.Reduce over- and undertime payment B7.Faster roster planning B8.Improve roster quality Tax payer’s association. Membership adm. C1.We cannot do without it. Noise source location. New product D1.Marketing plan. Demand, competitors... P D Q P D Q From: Soren Lauesen: Software Requirements © Pearson / Addison-Wesley 2002 Rubbish, but in the book. Mixes up goal level and requirement type.

9 Fig 8.6 Cost/benefit analysis, shipyard ShipyardY0Y1Y2Y3Y4 Hard benefits Avoided losses0.21.04.04.0 More orders0.41.01.01.0 Hard costs Supplier’s price-0.4 Hardware-0.6 Staff training-0.3 Enter exp. data-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1 Net value-1.40.51.94.94.9 Break even: Point in time where  cashflow = 0 Payback period: Number of years to break-even Cash flow (per year) Units: mill $ NPV m$ 6.5 2.5 -0.4 -0.6 -0.3 -0.4 7.3 Soft factorsNow Future IT flexibility03 Customer comm.34 Stress absence13 Total points410 (Scale 0-5) Net Present Value (x pct interest): Sum with discount factor 1/(1+x) Shipyard: discount factor 0.9, x=11% Return on investment: x where NPV(x) = 0 Shipyard: x=113%

10 Fig 10.7A ”Goal-domain" analyse for løn og vagtplan Bruger: Planlægger i afdelingen 1.1Månedlig timeregnskab til pers.afd. 1.2Lav vagtplan Bruger: Medarbejder i afdelingen 2.1Registrer faktisk arbejdstid 2.2Byt vagter 2.3Sygdom hos medarbejder Bruger: Personaleafdeling 3.1Kontroller vagtplaner 3.2Ændringer af lønsedler 3.3Registrer nye medarbejdere Forretnings- mæssige mål Arbejds opgaver Personaleafdeling: Automatiser nogle opgaver Fjern fejlkilder Overhold 120-dags reglen Mindre trivielt arb. og stress Hospitalsafdeling: Mindre overarbejdsbet. mv. Hurtigere vagtplanlægning Bedre plankvalitet

11 Forretningsmæssige mål med løn- og vagtplansystem: IT-afdelingens mål: B1.Reducer IT omkostninger (nuværende leverandør og driftsoperatør tror han har monopol). Personaleafdelingens mål (mest lønkontoret): B2.Automatiser nogle arbejdsopgaver (bl.a. registrering af arbejdstid) B3.Fjern nogle fejlkilder (bl.a. fejlregistrering af faktisk arbejdstid). B4.Overhold deadlines (bl.a. fyring efter 120 sygedage). B5.Mindre stress og trivielt arbejde (bl.a. indtastning til månedlig lønkørsel) Hospitalets behandlingsafdelinger: B6.Reducer overtidsbetaling, varselstillæg, unødig bemanding på vagter. B7.Hurtigere vagtplanlægning (sygeplejersker: rullende plan for 14 dage). B8.Bedre plankvalitet (rette person på rette job, fx aldrig to elever alene). 1.Identificer nogle vigtige benefit og cost-faktorer for løn- og vagtplansystemet. 2.Lav en første cost-benefit analyse for systemet. Et par tal: Betaling til nuværende driftsoperatør: ca. 30 mill Dkr/år. Antal ansatte ved hospitalet: ca. 5.000. Årlig overarbejdsbetaling, mv. ca. 20% af samlede lønudgifter. (Brug i øvrigt egne skøn hvor du mangler tal). Opgave til 10.7: Cost benefit analyse for løn og vagtplan

12 Hvordan skriver man kravene? Uddelegér til brugerne? Send dem på kravspec-kursus? Lad redaktør afpudse det? Lad IT-afdelingen skrive krav? Triumvirat der indsamler data og skriver krav Kontrollér hos brugerne Diskutér ideer med brugerne (Fig 3.8E) Brugerinddragelse?

13 Fig 3.8E Brugerinddragelse - ja og nej Erfaringer fra Vestsjællands Amt TraditioneltHurtig versionSkriv krav Alle spørges.Triumviratet skriver krav, Alle finder på ønsker.specielt arb.opgaver. Kombineres til een.Alle kan rette opgaverne Få forstår kravene.og tilføje ønsker. Tid: 25 ugerTid: 3 uger (første gang) Vurdér forslag Alle har en mening.Udfør opgaverne og giv systemet karakter. Politisk valg.Udvalgte interessenter spørges. Ingen tvivl. Tid: 10 personmåneder.Tid: 1 personmåned.

14 Fig 8.7A Goal-domain tracing - critical areas Replace IT platform Integrate doc and data Experience data Systematic marketing Capture cost data Speed up invoicing Marketing Quotation Prod.planning Cost registr. Invoicing... Payroll IT operations Usability Response time Goal requires improvement in this work area or quality area = This work area / quality factor is critical for this goal

15 Fig 8.7B QFD matrix Replace IT platform-4 Integrate doc and data211-1 Experience data11-5 Systematic marketing11-3 Capture cost data11-2 Speed up invoicing11-2 Function cost221053 Function value511084 Marketing Quotation Prod.planning Cost registr. Invoicing... Goal value 5 From: Soren Lauesen: Software Requirements © Pearson / Addison-Wesley 2002

16 Fig 8.8 Quality-issue analysis Example: Shipyard, usability Issue:Job calculation easy to learn. How can we tell? How can we measure it? What are xx, yy, and zz? From: Soren Lauesen: Software Requirements © Pearson / Addison-Wesley 2002 Style:Task time. Req. outline:After xx hour course, marketing staff can perform task yy in zz minutes. Req., final:After ___ hour course, marketing staff can calculate proposal B in ___ minutes. Customer expects 12 hour course.


Download ppt "Plancher til Anskaffelse og kravspecifikation, Forår 2007 Lauesen: Software requirements - Styles and techniques 8. Elicitation De fleste af plancherne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google