Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Flugtveje.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Flugtveje."— Præsentationens transcript:

1 Flugtveje

2 Problemanalyse Hvordan finder man optimale flugtveje?
Hvordan kan man finde optimale flugtveje ved hjælp af grafteori? Hvordan kan vores optimale flugtvejs algoritme være til gavn for arkitekter?

3 Metode Matematiks metode Interview som metode

4 Grafteori Begreberne Orienteret graf Knuder Kanter
Ikke-orienteret graf En vej En følge af knuder

5 Modelovervejelser Knuder i vores model Rum og store rum gange
Kanter i vores model gange og store rum

6 Flugtvejsproblemet Hvad er en flugtvej? Kapacitet Ikke kant disjunkt
Strømningsproblem Forsimpling

7 Korsteste-vej algoritmer
Tidskompleksitet Worst-case Store-O-notation Lad f : N → N og g : N → N være funktioner. Vi skriver at f = O(g) hvis der findes et tal C > 0 og et tal n0 ∈ N således at f (n) ≤ c · g(n) for alle n ≥ n0 Led af mindre orden Hvis f = O(g), da har vi f + g = O(g) Dijkstras algoritme Bellman-ford Floyds algoritme Valg af algoritme

8 Største strømningsproblemet
Hvad er et strømningsnetværk? Største strømning. Ford-Fulkersons metode.

9 Implementationens struktur
Hvorfor java? Objekter i forhold til vores projekt. Algoritmen

10 Egen algoritme Tage højde fro både evakueringstid og strømning
Mulighed for at få folk ud i flere omgange

11 Selve algoritmen Ford-fulkersons algoritme køres for hver kilde
Alle vejene lagres Kan ingen veje findes gendannes grafen og omgange tælles op

12 Andre ting at tage højde for
Rækkefølgen af kilder Valg af rest-veje

13 Kritik af algoritmen Ineffektive dele Bubble-sort
Ford-Fulkersons algoritme Andre aspekter Antallet af veje Favorisering af kilder

14 Test af algoritme Vurdering af evakueringstid Vurdering af flugtveje

15 Afrundning Konklusion Perspektivering Anvendelse af algoritmen
Optimale veje uden grafteori

16 Procesanalyse Projektplanlægning Værktøjer Rollefordeling
Problemer med projektplanlægning Problemstilling Fremadrettet

17 Procesanalyse Samarbejde i gruppen Erfaringer fra tidligere projekter
Forskellige indstillinger til projektarbejde Statusmøde Arbejdsindsats Mindre arbejdsgrupper

18 Procesanalyse Samarbejde med vejledere Møder Hovedvejleder Bivejleder
( Svært til at starte med før vi fik problemet på plads)


Download ppt "Flugtveje."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google