Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digital videoformidling Mac OSX (Jaguar) Username: video Password: maclab ’Alt’ kaldes ’option’ ’æble’ kaldes ’command’ ’ctrl’ + klik svarer til højre-klik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digital videoformidling Mac OSX (Jaguar) Username: video Password: maclab ’Alt’ kaldes ’option’ ’æble’ kaldes ’command’ ’ctrl’ + klik svarer til højre-klik."— Præsentationens transcript:

1 Digital videoformidling Mac OSX (Jaguar) Username: video Password: maclab ’Alt’ kaldes ’option’ ’æble’ kaldes ’command’ ’ctrl’ + klik svarer til højre-klik ’æble’ + ’alt’ + esc = force quit ’stifinder’ kaldes ’finder’ ’delete’ kaldes ’move to thrash’

2 Digital videoformidling Kanyleteori AfsenderBudskabModtager Encoder Decoder Den Medieneutrale Kommunikationsmodel

3 Digital videoformidling ”The medium is the message” …societies have always been shaped more by the nature of the media with which men communicate than by the content of the communications. McLuhan 1995

4 Digital videoformidling Budskab i mediekontekst

5 Digital videoformidling Hvorfor video ? Neutralt eller altdominerende medium?

6 Digital videoformidling Karakteristika Indeksikalsk billedemedium (lensbased, liveaction) ’Virkelighedsnært’ (camera-eye analogi) Aktiverer flere sanser Deskriptivt overlegent (ifht. Tekst) Tidsbaseret (lineært) ’Showing vs. Telling’ Audiovisuelt ’sprog’ som dominerende norm Basal (non-kulturel, ikke-sproglig) betydningsdannelse

7 Digital videoformidling Hollistisk model C.G. Jungs polære personligheds model

8 Digital videoformidling Målsætninger At kunne formulere sig om audiovisuel kommunikation –Fortælleteori, Filmæstetik og Dramaturgi –Målgruppe analyse, kognitive teorier –Digitale Kommunikations forhold At kunne formulere sig audiovisuelt –Bruge digital video til at fortælle –Bruge digital video til at overbevise –Bruge digital video til undervisning At kunne implementere digital video –Komprimering, videoformater –Simpel XHTML embedding –Simpel Flash integration

9 Digital videoformidling Teori/metode Film / tv æstetik (kopi) –L. Højbjerg: ”Fortælleteori 1” –D. Bordwell/ K. Thompson ”Film Art” –T. K. Grodal: ”Filmoplevelse” –H. Zettl: ”Applied media aesthetics” Specielt om klipning –W. Murch: ”In the blink of an eye” –E. Dmytryk: ”On film editing” –K. Reich ”The technique of filmediting”

10 Digital videoformidling Audiovisuel Metode Baseret på teorier om de levende billeder Benyttes i præproduktions fasen til at forudsige mulige effekter og finde kommunikationsfejl Som producenter har vi stor indflydelse på ’budskabets’ reception (opfattelse) Udformningen af ’budskabet’ mht. stil, kommunikations strategi, komposition, således at en bestemt respons opnås

11 Digital videoformidling Præproduktion Kommunikationssituationen ridses op Målgruppen indkredses og analyseres Behovet – valg af medium/medier Valg af teknologi Prævisualisering – storyboard, mock-up

12 Digital videoformidling Produktions modeller In-House: –Redaktion, produktion og distribution i specialiserede enheder (Hollywood approach) Out-sourcing: –Produktion, encoding, hosting, duplikering (tv- stationer, store virksomheder) Guerilla video: –In-house uden specialisering. Samme person står for redaktion, produktion, distribution. (Free-lance, små virksomheder)

13 Digital videoformidling Grundbogen ’Editing techniques with final cut pro’ By Michael Wohl

14 Digital videoformidling Chapters Intro ’The invisible art’ * ’The editor’s job’’ Film language’ ’Editing patterns’ ’Preparing to edit’ ’Basic editing’ ’Advanced editing’ * ’Cutting the track’ ’Special effects’ * ’The digital future’ * Delvist relevante

15 Digital videoformidling Supergenre Fiktion og Fakta

16 Digital videoformidling Deduktiv abstraktion Deduktion : logisk slutning fra det almene til det enkelte. At finde de grundlæggende strukturer bag fænomener. Reduktion og intensivering af ’overflade’ At ’skære ud i pap’ Dokumentarfilm - Granit-skulptur Eksempelvis: ”2.000.000 danskere lider af højdeskræk – Niels Erik er een af dem.”

17 Digital videoformidling Induktiv abstraktion Induktion:logisk slutning fra enkelttilfælde til en almen regel. At gøre det konkrete alment. Formelle træk først (Kandinsky) At ’putte kød på benet’ Fiktionsfilm – maleri Eksempel: ”Søs trodser faderen, fordi han har elsket pengemagt mere end sine børn.”

18 Digital videoformidling Pause

19 Digital videoformidling Udstyr og teknik 3 stk. Canon XM2 – semiprof. Mini-DV kamera 1 stk. Sony PC100E – prosumer Kamera Eksterne mikrofoner - lydpakke 2 Blondie videolamper – med dæmpning 1 stk. Redhead 650 kW Stativer – prof. Manfrotto med nivellering

20 Digital videoformidling Canon XM2 Tv system: PAL (576x720) CCIR (625 linjer, 50 Fields) Båndformat: Mini DV Billedesensor: 3 CCD 470.000 pixels Output: S-Video (analog) og IEEE 1394 Firewire (digital)

21 Digital videoformidling Digital Video Digitalisering af videosignalet –Sampling (tidsopdeling) –Kvantificering (numerisk) Billedekvalitet afhænger af: –Signal/støj forholdet –Colorsampling –Opløsning (CCD chip) –komprimeringsalgoritmen

22 Digital videoformidling Signal/støj Det digitale signal er mindre følsomt for støj Jo mere lys, des bedre signal/støj forhold ’Grumsede’ signaler giver lav kontrast og dårlig komprimering

23 Digital videoformidling Colorsampling YCC er en gammel tv-standard som udtrykker signalet ved Y (Luminans) og to farve komponenter (Chrominans) Øjet er mere følsomt overfor lys (Luminans) end overfor farve (Chrominans) Derfor smider DV formatet ¾ af farve signalet væk (4:1:1) Mens Prof. video ’kun’ fjerner ½ eller slet intet (4:2:2) og (4:4:4)

24 Digital videoformidling Analog video Det digitale signal er mindre følsomt for støj Jo mere lys, des bedre signal/støj forhold ’Grumsede’ signaler giver lav kontrast og dårlig komprimering

25 Digital videoformidling Digital video

26 Digital videoformidling Broadcast systemer Når HDTV udbredes vil disse forsvinde !

27 Digital videoformidling MacLab Benytter DV til optagelse (mini DV bånd) –Kameraet optager i standard PAL (Europa) –Eller i Widescreen PAL (anamorphic) Vi benytter DV som redigerings format (Quicktime DV-codec) Der komprimeres herfra til streaming formaterne –Eller til DVD-formatet (MPEG2)

28 Digital videoformidling DV er altså både –Et båndformat (mini DV) –Et komprimeringsformat (codec) –Et bestemt type videokamera

29 Digital videoformidling Men: –Det menneskelige øje er analogt –Uanset teknologi, så er billederne rettet mod de audio-visuelle sanser –De gamle dyder gælder stadig !

30 Digital videoformidling Første øvelse Interface / Import / browser-bins / In-Out points /

31 Digital videoformidling Postproduktion Apple Final Cut pro 3 Import, Editering, compositing, CG, SFX, colorcorrection, Audiosweetning, export og kompression.

32 Digital videoformidling Non-Modal software

33 Digital videoformidling Basic editing Forskellen på Adobe Premiere, Avid Media Composer, Discreet edit og Final Cut Pro ? –Samme funktioner i flere vinduer –Få dialogbokse –Mulighed for ’customized workflow’ – flere måder at gøre det samme på –Drag clip fra browser, drag fra viewer, klik på knap, shortcut + insert, overwrite, replace etc.

34 Digital videoformidling FCP shortcuts Play/stop – space el. ’L’ Slow forward – ’L’+’K’ samtidigt Slow backward – ’J’ + ’K’ samtidigt Fast forward – ’LLLL’ Fast backward – ’JJJJ’ 1 frame forward -> 1 frame backward <- Next edit – pil ned Previous edit – pil op Beginning – ’home’ End - ’end’

35 Digital videoformidling Øvelse Start FCP Check ’Audio/video settings’ – hver gang ! –Ingen video på systemdrev! File > ’Log and capture’ (æble+8) Play på kamera (VTR kontrol) Capture > ’Now’ (10 min.) Importér fra ’Browser’ Dobbelt klik for at åbne i ’viewer’ Gennemsé materialet – JKL

36 Digital videoformidling Øvelse 3 punkts editering –Sæt ’in’ og ’out’ for source –Sæt ’in’ for ’timeline’ –FCP beregner ’out’ for ’timeline’ Overwrite edit –Check ’target’ i timeline (V1, A1,A2) –Træk fra ’viewer’ til ’canvas’ – overwrite –Alternativt – F10

37 Digital videoformidling Øvelse Insert edit –Klippet ’skubber’ (ripple) de andre klip frem ! –Hvis der skal ’indsættes’ tekster, ’intro’ før en redigeret del –Bruges kun til clips med audio – ellers kommer sekvensen ud af sync ! Slet clip –’delete’ el. ’shift’ + ’delete’ (ripple) Slet ’hul’ –Markér + shift + delete

38 Digital videoformidling Øvelsen færdiggøres ! Klip en kort sekvens sammen, udfra den rækkefølge de har på båndet Brug kun rene klip Sekvensens varighed er fri

39 Digital videoformidling Læs Højbjerg: ”Den audiovisuelle metode” (kopi) Zettl: ”Forces within the screen” (kopi)


Download ppt "Digital videoformidling Mac OSX (Jaguar) Username: video Password: maclab ’Alt’ kaldes ’option’ ’æble’ kaldes ’command’ ’ctrl’ + klik svarer til højre-klik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google