Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kapitel 20 Priskalkulation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kapitel 20 Priskalkulation"— Præsentationens transcript:

1 Kapitel 20 Priskalkulation
Driftsøkonomi Kapitel 20 Priskalkulation

2 Disposition 20.1 Kalkulation og kalkulationsopgaver
20.2 Forskellige prisfastsættelsessituationer 20.3 Divisionskalkulation 20.4 Ækvivalenskalkulation 20.5 Tillægskalkulation 20.6 Tid og mængde som fordelingsgrundlag 20.7 Generelt om selvkostprincippet 20.8 Bidragskalkulation 20.9 Aktivitetsbaseret priskalkulation 20.10 Forskellige prisfastsættelsesfilosofier 20.7 Generelt om selvkostprincippet 20.8 Bidragskalkulation 20.10 Forskellige prisfastsættelsesfilosofier Springes over / er behandlet i tidl. kapitler / afsnit - egnet til selv-læsning / kursorisk

3 20.1 Kalkulation Kalkulation Forkalkulation / efterkalkulation
Produktkalkulation Ordrekalkulation / Projektkalkulation Forkalkulation / efterkalkulation Egenpris-beregning Formål Priskalkulation / tilbudskalkulation Produktionsplanlægning / Make or buy Effektivitets-/lønsomhedskontrol Budgettering

4 20.2 Prisfastsættelsessituationer
Standardiserede varer og tjenesteydelse Periodiske prisbeslutninger  prislister Ensartede tilbud efter kunde-specifikationer Eks. Byggebranchen, Trykkerier, Faste kalkulationsark Salg af kapacitet Enkeltstående tilbud / projektleverancer Interne tilbudsregler Faste kalkulationsark / -skabeloner til ensartede tilfælde. Erstattes af interne tilbudsregler i enkeltstående tilbud,

5 20.3 Divisionskalkulation
Egnet for masseproducerende virksomheder, som el- og varmeværker, bryggerier, teglværker, asfaltfabrikker,.. Full-cost beregning Budgetteret / realiseret produktion  Over-/underdækning af de faste omkostninger Korrektion for lagerbevægelser Simpel / flertrins-kalkulation

6 20.4 Ækvivalens-kalkulation
Egnet til virksomheder med flere ensartede produkter produceret i samme produktions-proces eller med samme type faktorindsats. Er en tillempet form for divisionskalkulation Omkostningerne til de enkelte produkter ligger i et fast omkostningsforhold = ækvivalenstal Husk justering for lagerændringer

7 Eksempel 5 - ækvivalenskalkulation
Type Produk- tion Ækvivalens- tal Produktion i ækvivalente enheder Styk- omkostninger Omkostninger I alt A 600 1,0 400,00 ,00 B 800 1,5 1.200 600,00 ,00 C 400 0,5 200 200,00 80.000,00 2.000 ,00 Omkostninger pr. ækvivalent enhed: Totale omkostninger Pris pr. ækvivalent enhed

8 20.5 Tillægskalkulation Egnet til flervareproducerende virksomheder med uensartet produktprogram Det interne omkostningsregnskab er basis Opdeling på art, sted og formål Kalkulatorisk opdeling på Produkt-direkte omkostninger Produkt-indirekte omkostninger – kalkuleres som %-tillæg på de direkte omkostninger Bygger på proportionalitèt mellem direkte og indirekte omkostninger. De indirekte produktionsomkostninger vil indeholde bl.a. maskintid og disse tilregnes derfor som en procentdel af de direkte produktionsomkostninger, altså den direkte løn.

9 20.6 Tid og mængde som fordelingsgrundlag
Direkte omkostninger tilregnes produkterne direkte – som under tillægskalkulation De indirekte omkostninger tilregnes efter medgået maskintid De indirekte omkostninger afhænger imidlertid af flere faktorer og bør derfor opdeles i Arbejdstidsafhængige omkostninger Maskintidsafhængige omkostninger

10 20.9 Activity Based Costing (ABC)
Primært fokus er lønsomhed ABC har rod i Tendens mod større faste omkostninger Den vilkårlige fordeling af de indirekte omkostninger Der er mange cost-drivere i en virksomhed, udover produkterne, f.eks. kunder, markeder, ABC bygger på virksomhedens ressourcer, aktiviteter og produkter/omkostningsbærere. Ressource-drivere ~ Ressourcer  Aktiviteter Cost-drivere ~ Aktiviteter  Produkter/omkostningsbærere Eksempel


Download ppt "Kapitel 20 Priskalkulation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google