Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Usability ITU, Efterår 2009 6. Informationsarkitektur 1. oktober, 2009 Bruger Kontekst Indhold IA.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Usability ITU, Efterår 2009 6. Informationsarkitektur 1. oktober, 2009 Bruger Kontekst Indhold IA."— Præsentationens transcript:

1 Usability ITU, Efterår 2009 6. Informationsarkitektur 1. oktober, 2009 Bruger Kontekst Indhold IA

2 Usability ITU, Efterår 2009 HÆNGEPARTI Men, der var 2

3 Usability ITU, Efterår 2009 HVAD ER PROBLEMET? Den Heuristiske Evaluering 3

4 Usability ITU, Efterår 2009 4 Heuristikker – variation 1 Consistency: Users should know that similar actions lead to similar results. Visibility: Users should be informed about what is going on in the system. Match: Users should have a mental model that matches the state of the website. Minimalist: Users should not be exposed to unnecessary information. Memory: Users should not be required to memorize a lot of information to use the website. Feedback: Users should be provided prompt and informative feedback. (Flexibility: Users should have the ability to customize or create shortcuts.) Message: Users should receive an informative error message. Errors: Users should be insulated from error occurrence by the design of the website Closure: Users should be informed of task completions. Undo: Users should have the ability to recover from errors. Language: Users should be presented information in an understandable form. Control: Users should not have the impression that the website is in control. Document: Users should be provided help by the website when necessary. - Schneidermann-Nielsen

5 Usability ITU, Efterår 2009 Heuristikker – variation 2 Visibility, distinguishability, and timeliness Match between system and the real world User control and freedom Consistency and standards Error prevention and recovery Recognition rather than recall Flexibility and efficiency of use Aesthetic and minimalistist design Support user tasks and avoind dificult concepts Support modifications and progress evaluation 5 Fra kompendiet

6 Usability ITU, Efterår 2009 Kategorier: UAF classification Information content Navigation Graphics and UI Objects System features, functionality, defaults, interaction with I/O devices Formatting and Layout Wording and language Feedback, help & error messages Accessibility 6 http://research.cs.vt.edu/usability/projects/uaf%20and%20tools/

7 Usability ITU, Efterår 2009 Metaphors of Thinking, the metaphors Metaphor M1: Habit formation is like a landscape eroded by water. –Support of Existing Habits and, when necessary, Development of New Ones Metaphor M2: Thinking as a stream of thought. –Users’ Thinking Should be Supported by Recognizability, Stability and Continuity Metaphor M3: Awareness as a jumping octopus in a pile of rags. –Support Users’ Associations with Effective Means of Focusing within a Stable Context Metaphor M4: Utterances as splashes over water. –Support Changing and Incomplete Utterances Metaphor M5: Knowing as a building site in progress. –Users Should not Have to Rely on Complete or Accurate Knowledge— Design for Incompleteness 7 Se www.kasperhornbaek.dk

8 Usability ITU, Efterår 2009 The steps in the procedure are as follows: 1. Familiarize yourself with the application. 2. Find three tasks that users typically would do with the application. These tasks may be thought up, may be based on observations of users, or may be based on scenarios used in systems development. 3. Try to do the tasks with the application. Identify major problems found in this way. Use the key questions and the metaphors to find usability problems. 4. Do the tasks again. This time, take the perspective of each of the metaphors, one at a time, and work through the tasks. Use the key questions and the metaphors to find usability problems. 5. If more time is left, find some more tasks. See if new problems arise in Steps 3 and 4 for those tasks. Iterate Steps 3 and 4 until each new task reveals few new problems or until no time is left. 8

9 Usability ITU, Efterår 2009 Eksempel på brug: 9 Kilde: UserInterfacesForAll2002_hornbaek.pdf

10 Usability ITU, Efterår 2009 6. Informationsarkitektur 1. oktober, 2009 Bruger Kontekst Indhold IA

11 Usability ITU, Efterår 2009 The Elements of User Experience 11 Kilde: Jesse James Garret

12 Usability ITU, Efterår 2009 12 Om information Reelle indhold på mange websites Det som interaktionen tilvejebringer Det der opfylder brugerens mål Internettets udgangspunkt (hypertext) Udfordringer for brugeren: –”Finde” information, genfinde information –Forstå informationen, (interagere med den)

13 Usability ITU, Efterår 2009 13 Hvad er informationsarkitektur? The structural design of shared information environments. The art and science of organising and labelling, to support usability and findability.

14 Usability ITU, Efterår 2009 Styrende strukturer i IA? 14 Bruger Kontekst Indhold IA Indhold: Emne-baseret Bruger: Tags: Folksonomi Kontekst: Produkt, brand, afdeling Folksonomi: Brugergenereret taxonomi, der bruges til at kategorisere og genfinde elementer igennem ubegrænsede markeringer (tags)

15 Usability ITU, Efterår 2009 15 Hvad er de overordnede mål i AI? Skab struktur og sammenhæng i information –Organisér, prioriter, gruppér Bestem navngivning og begreber Tilbyd værktøjer: Design, navigation og søgning Alternativ opstilling: –Rosenfeld/Morville Struktur Navigation Navngivning Søgning

16 Usability ITU, Efterår 2009 16 Hvor ser vi informationsarkitektur?

17 Usability ITU, Efterår 2009 17

18 Usability ITU, Efterår 2009 18 Der skal viden til… Tre tilgange slags viden skal være til stede: –Viden om brugs-situationen (hvad skal vi tilbyde/understøtte) –Viden om informationerne og deres sammenhænge –Organisationens krav Husk den mentale model – det handler igen om mødet mellem brugerens behov og systemets strukturer.

19 Usability ITU, Efterår 2009 19 IA-situationen En bestemt bruger, der skal løse en bestemt opgave i en bestemt kontekst. Eller måske rettere: En bestemt bruger, der søger en bestemt information i en bestemt kontekst

20 Usability ITU, Efterår 2009 20 Hvordan er IA situationen? Hvem er brugeren? –Demografisk forholds betydning for behov og handlen –Forskellige måder at finde information på Husk brugsmønstre: –Satisficing –Prøve sig frem –Undo –Skimme, scanne, lede –Information scent

21 Usability ITU, Efterår 2009 21 Hvordan er IA situationen? Opgaven? –Searching – Browsing – Asking Integration - iteration –Finde bestemte type informationer (s. 35) Known-item seeking Exploratory seeking Exhaustive resarch Re-finding Konteksten? Domænet (bruger) Begreber (indhold) WWW som kontekst (hypermedia) Afsenderen (kontekst)

22 Usability ITU, Efterår 2009 22 Opgaverne i brugercentreret tilgang 1) Definer modtagers modeller –Målgruppen – brugeren, måden de ”leder” –Metoder: Fokusgrupper, målgruppeanalyse, interview, observationer, workshops, 2) Definer afsenders modeller (og deres information) –Den samlede mængde information til rådighed –Metode: Sammenhængsdiagram, analyse, kortsortering 3) Dan strukturer –Skab sammenhæng mellem afsender og modtagers modeller 4) Design skabelon og etabler værktøjer til at navigere den etablerede struktur

23 Usability ITU, Efterår 2009 23 Begreber når man tænker struktur Hierarkier – taxonomi –Alfabetisk, kronologisk, organisatorisk, emnebaseret, opgavebaseret, beskrivende, målgruppeorienteret, baseret på metafor – og hybrider Informationernes indbyrdes forhold: –Relationer, prioriteter, sammenhænge Navngivning – terminologi –Grammatik, granularitet, orddeling, brug…

24 Usability ITU, Efterår 2009 24 Metoder til dannelse/forståelse af struktur Brainstorms Data indsamling, også empirisk Mindmaps –Visuelle sammenhænge Affinity diagram –Brainstorm elementer –Gruppér elementer –Navngiv grupper –Prioritér grupper Kortsortering (dagens øvelse ) Analyse…

25 Usability ITU, Efterår 2009 25 Hvilken struktur?

26 Usability ITU, Efterår 2009 26

27 Usability ITU, Efterår 2009 Værktøjer til ”informationshåndtering” 27

28 Usability ITU, Efterår 2009 28 Dokumentation Informationsmodel (datamodel, bottom-up) Informationsdiagram (flowdiagram) Ordbøger, styrede vokabularier Begrebs-, objekt- eller element-beskrivelser Wireframes (skabeloner) Skitser  prototyper

29 Usability ITU, Efterår 2009 Metadata 29 www.metamaten.dk

30 Usability ITU, Efterår 2009 Objektbeskrivelser 30 Attribut navnBeskrivelseKravData typeStørrelse/værdiStandard værdi Objekt navn Titel Introtekst Grafik Grafik tekst Lyd Lyd tekst Attribut #1 Attribut #2 Attribut #3

31 Usability ITU, Efterår 2009 Styrede vokabularier (2*2, i 5 min) 31 BIL Foretrukne term Bredere termer: Varianter af term:Relaterede termer: Smallere termer:

32 Usability ITU, Efterår 2009 32 Værktøjer til at navigere i strukturen Browsing aids: –Global navigation –Lokal navigation –Kontekstuel navigation –Sitemaps / index –Guides og wizards Search aids: –Søge interface –Forespørgsels metodik –Søge zoner –Søge resultater Rosenfeld/Morville

33 Usability ITU, Efterår 2009 33 Værktøjer til at navigere i strukturen, 2 Indhold og opgaver –Titler –Indlejrede links –Indlejret metadata –Chunking – klumper –Lister –Sekvenser –Identifikatorer Rosenfeld/Morville

34 Usability ITU, Efterår 2009 34 Design af navigation

35 Usability ITU, Efterår 2009 35 Proces navigation

36 Usability ITU, Efterår 2009 36 Design af information

37 Usability ITU, Efterår 2009 37 Repetition af designregler 80/20 reglen 7 +/- 2 elementer i korttidshukommelse Recognition over recall Information in head/world Konsistens og konvention Gestalt-lovene for perception Generelle webdesign retningslinjer og standarder Mønstre (design patterns)

38 Usability ITU, Efterår 2009 Søgning Indexering (struktur, ordbøger) Algoritmer (Ole Gre*) Funktionalitet (fx avanceret søgning) Kontekst (fx intranet eller www) Precision: Mængden af fundne og relevante dokumenter, af alle fremfundne dokumenter. Recall: Mængden af relevante dokumenter der fremfindes, af alle relevante dokumenter. 38

39 Usability ITU, Efterår 2009 39 Spørgsmål til søgefunktionen Find søgemulighed: Hvor er den? Afgrænse søgning: Hvad bliver der søgt på? Forespørgslen: Søgningens sammensætning? –Query language Resultater: Hvad fandt jeg frem til? –”hvordan fungere denne søgning?” Juster forespørgsel: Hvordan kan jeg søge mere? Interaktion med andre IA komponenter: Kan jeg skifte til navigation hvis søgningen ikke hjalp? –Vi skifter taktik undervejs Afslut søgning: Hvad kan jeg gøre når søgningen er afsluttet? (Kilde: Rosenfeld)

40 Usability ITU, Efterår 2009 40 Evaluering af IA Adskillelse af IA og interaktion Heuristisk evaluering og brugertests –Stil opgave til situationen IA specifikke tests: Gangstertest, Trunk test, Stress test –Tjek om de grundlæggende elementer er til stede Kortsortering (aftenens øvelse) Åben og lukket test Variation med flere brugere (tænke-højt) –Afprøv navngivning, gruppering, forståelse, etc. Logning (både automatisk og manuel) –Se hvad brugerne reelt gør, analyser input

41 Usability ITU, Efterår 2009 Hvilke dele af sitet? Vælg den del af sitet i vil undersøge F.eks. 4-5 sektioner og deres undersider Maks. 50 elementer Aftenens øvelse- Kortsortering

42 Usability ITU, Efterår 2009 Lav kort Fordel roller En testperson – der sorterer kort En testleder – der udleverer kort, vejleder og spørger ind En/flere observatør(er) – der observerer og dokumenterer med noter og foto Skift roller og gentag så længe der fremkommer ny information Lav både en åben og en lukket test Kortsortering – forberedelse og udførelse

43 Usability ITU, Efterår 2009 Rapporten Forfattere, sted, dato Overskrifter og metatekst Beskrivelse –Hvilken del af sitet har I undersøgt? (evt. hvorfor?) –Hvordan forløb undersøgelsen?

44 Usability ITU, Efterår 2009 Rapporten 2 Refleksioner –Hvad har I fundet ud af? –Giver det anledning til yderligere tiltag –Styrker og svagheder ved metoden? –Hvilken betydning for resultaterne havde at benytte hhv. den åbne og den lukkede test? –Hvordan kan kortsortering indgå i usabilityarbejdet? –Hvornår er kortsortering relevant og hvornår ikke?

45 Usability ITU, Efterår 2009 Formalia Maks. 2 sider Aflevering senest mandag kl.8 Til mthomsen@itu.dkmthomsen@itu.dk


Download ppt "Usability ITU, Efterår 2009 6. Informationsarkitektur 1. oktober, 2009 Bruger Kontekst Indhold IA."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google