Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET 4. marts 2010 Hav- og fjord modellering i MAR Jacob Carstensen, Kristine Skovgaard Madsen og Marie Maar.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET 4. marts 2010 Hav- og fjord modellering i MAR Jacob Carstensen, Kristine Skovgaard Madsen og Marie Maar."— Præsentationens transcript:

1 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET 4. marts 2010 Hav- og fjord modellering i MAR Jacob Carstensen, Kristine Skovgaard Madsen og Marie Maar

2 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET 4. marts 2010 DMU model workshop Modeltyper i MAR  koblede hydrodynamiske-biogeokemiske-tracer modeller (1D og 3D) for fjorde og havområder  forvaltningsmodeller med kobling til økonomi og fiskeri (0D)  empiriske (data-drevne) input-output modeller  stokastiske tilstandsmodeller (diskret og kontinuert tid)  spatielle modeller (interpolation og opskalering af punktmålinger)  offentlig biogeokemisk forvaltningsmodel for Østersøen (BNI- NEST)

3 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET 4. marts 2010 DMU model workshop Spørgsmål ›Miljøkvalitet (ændrede næringssaltstilførsler) ›Klimascenarier (ændre meteo-data) ›Betydning af top-down kontrol ›Betydningen af zooplankton for fiskerekruttering ›Iltsvindsudbredelse ›Opdræt af muslinger og dets miljøeffekter ›Bundvegetationsudbredelse ›Effekter af havvindmølleparker og habitatsudlægninger ›Processtudier i sediment, vand og organismer

4 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET 4. marts 2010 DMU model workshop Samarbejdspartnere ›MEMC (Marine Ecological Modelling Centre) som består af DMI og DTU Aqua ›IOW i Tyskland ›BNI i Sverige (Stockholms Universitet) ›IMM-DTU

5 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET 4. marts 2010 DMU model workshop Tværfaglighed på DMU Input: ›belastningstal af N, P og Si til fjorde og åbne havområder ›atm. deposition af N og P ›meteorologi ›økonomiske nøgletal ›overvågningsdata (NOVANA, DTU Aqua, andre lande)

6 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET 4. marts 2010 DMU model workshop Tværfaglighed på DMU Output: ›3D felter af fysik, næringssalte, ilt, fytoplankton og zooplankton i Nordsøen, Østersøen og udvalgte fjorde ›3D felter af konservative tracers (f.eks. meroplankton) ›udbredelse af iltsvind (areal og volumen) ›vækst, biomasse og fangst af blåmuslinger ›miljøkvalitet (indikatorer) som funktion af belastning og klima

7 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET 4. marts 2010 DMU model workshop ForvaltningForskning Ren empiri Proces- baserede modeller


Download ppt "DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET 4. marts 2010 Hav- og fjord modellering i MAR Jacob Carstensen, Kristine Skovgaard Madsen og Marie Maar."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google