Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KM2: F201 Kvantitative metoder 2 Heteroskedasticitet 18. april 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KM2: F201 Kvantitative metoder 2 Heteroskedasticitet 18. april 2007."— Præsentationens transcript:

1 KM2: F201 Kvantitative metoder 2 Heteroskedasticitet 18. april 2007

2 KM2: F202 Dagens program Efficient estimation under heteroskedasticitet (Wooldridge 8.4): –Sidste gang: Kendte vægte - Weighted Least Squares (WLS) –Eksempel: Overskud/omsætning (Obl. opg. 2) –Generalized Least Squares (GLS) –Ukendt form for heteroskedasticitet: Feasible Generalized Least Squares (FGLS) –Eksempel: Cigaretefterspørgsel. Lineær sandsynlighedsmodel (Wooldridge 8.5).

3 KM2: F203 Hvordan finder man en mere efficient estimator end OLS? Ved at konstruere en model med et fejlled som hvor den betingede varians er konstant: Forudsætter at h-funktionen er kendt! Eksempel: Overskud/omsætning (Obl. opgave 2)

4 KM2: F204 Ukendt form af heteroskedasticitet (som skal estimeres): FGLS I mange tilfælde er den eksakte form for heterosk. ukendt (dvs. h er ukendt) …men h kan modelleres og efterfølgende estimeres Ved at benytte kan man igen transformere den oprindelige model. I den transformerede model benyttes så OLS. Denne procedure kaldes Feasible (”ladsiggørlig”) GLS (FGLS)

5 KM2: F205 FGLS Der findes mange måder at modellere heteroskedasticitet. Her er gennemgået en version. Antag at variansen er givet ved Bemærk: Variansen er altid positiv Variansen er proportional med For at kunne korrigere er det nødvendigt at kende værdien af parametrene.

6 KM2: F206 FGLS Hvis variansen er givet ved (*) gælder der følgende: Givet uafhængighed mellem x og v kan parametrene estimeres ved OLS i følgende regressionsmodel: hvor modellen opfylder MLR.1 – MLR.4, så OLS vil give middelrette estimatorer. Men: Fejlleddet observeres ikke.

7 KM2: F207 FGLS Når parametrene skal estimeres erstattes fejlledene med OLS residualerne i hjælpeligningen Ud fra parameterestimaterne udregnes h Regression på transformeret model kan så udføres med Alternativt kan hjælperegressionen i (**) erstattes med

8 KM2: F208 Hypotesetest med FGLS estimater FGLS er konsistent og asymptotisk mere efficient end OLS F- og t-test er asymptotisk hhv. F- og t-fordelte. Når man laver F-test med FGLS (og med WLS) er det vigtigt at den restrikterede og den urestrikterede model er estimeret med de samme vægte Proceduren for F-test med FGLS –Estimer den urestrikterede model med OLS –Udregn vægtene –Estimer den urestrikterede model med disse vægte –Estimer den restrikterede model med samme vægte –Udfør F-testet

9 KM2: F209 FGLS Procedure for FGLS

10 KM2: F2010 WLS/FGLS og OLS Sammenligning af WLS/FGLS og OLS OLS og WLS estimater kan være (meget) forskellige Hvis OLS og WLS er statistisk signifikant forskellige, bør man være varsom med at fortolke resultaterne. Dette kan være tegn på misspecifikation af modellen (specielt at antagelse MLR.4 ikke er opfyldt). Eksempel: Cigaretefterspørgsel.

11 KM2: F2011 Lineær sandsynlighedsmodel I den lineære sandsynlighedsmodel er der heteroskedasticitet: Det følger så hvordan h skal konstrueres nemlig som Problem: Det kan forekomme at Ad hoc korrektion: Eller brug OLS og heterosk. robuste standardfejl.

12 KM2: F2012 Lineær sandsynlighedsmodel

13 KM2: F2013 NB’er En efficient estimator tillægger hver observation/residual en vægt, der er omvendt proportional med variansen på fejlleddet. Den optimale vægt til hver observation kan estimeres ud fra data: FGLS. Parametrene er (igen) de samme som i den oprindelige model og skal fortolkes ud fra den.

14 KM2: F2014 Næste gang: Ingen forelæsninger eller øvelser i næste uge (Tværfaglig semesteropgave) Mandag den 30. april Obligatorisk opgave 2 Specifikation og dataproblemer: W9.1-9.2 –Funktionel form misspecifikation –Proxyvariabler


Download ppt "KM2: F201 Kvantitative metoder 2 Heteroskedasticitet 18. april 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google