Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Miljøprioritering ? Per Christensen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet www.i4.auc.dk Rørvig 2. oktober 2003.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Miljøprioritering ? Per Christensen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet www.i4.auc.dk Rørvig 2. oktober 2003."— Præsentationens transcript:

1 Miljøprioritering ? Per Christensen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet www.i4.auc.dk Rørvig 2. oktober 2003

2 Miljøprioritering En samtidsdiagnose ! En samtidsdiagnose ! En vidensbaseret forvaltning under pres ! En vidensbaseret forvaltning under pres ! Hvad vil det sige at prioritere ? Hvad vil det sige at prioritere ? Hvad kan man sige noget om ? Hvad kan man sige noget om ? Hvordan kan man gøre det ? Hvordan kan man gøre det ?

3 En samtidsdiagnose ! Paradigmeskift i vores måde at tænke på? Paradigmeskift i vores måde at tænke på? 80’ er retro eller nye principper? 80’ er retro eller nye principper? Organisatorisk nedsmeltning ? Organisatorisk nedsmeltning ? Nye veje ? Nye veje ?

4 3 Paradigmer Vækst og miljø Cowboy-økonomien - den ubegrænsede vækst Cowboy-økonomien - den ubegrænsede vækst Reguleringsparadigmet - den optimale vækst Reguleringsparadigmet - den optimale vækst Bæredygtighedsparadigmet - økologisk modernisering Bæredygtighedsparadigmet - økologisk modernisering

5 Cowboy-økonomi Økonomisk vækst har første prioritet Økonomisk vækst har første prioritet Naturen kan klare forureningen hvis den fortyndes og spredes Naturen kan klare forureningen hvis den fortyndes og spredes Nabokonflikter må eventuelt løses (ejendomsret) Nabokonflikter må eventuelt løses (ejendomsret)

6 Reguleringsparadigmet Der skal afvejes mellem økonomi og økologi så vi finder et optimum Der skal afvejes mellem økonomi og økologi så vi finder et optimum Staten skal løse miljøproblemerne ved regulering eller afgifter Staten skal løse miljøproblemerne ved regulering eller afgifter Det giver mindre vækst og mere kontrol Det giver mindre vækst og mere kontrol

7 Sæt pris på miljøet Afveje mellem økonomi og økologi Tage højde for reduktion i eksternaliteterne Optimering : miljølovgivning & teknologivurdering

8 Vækst og velfærd Afveje mellem økonomi og økologi Tage højde for reduktion i eksternaliteterne Optimering : miljølovgivning & teknologivurdering

9 Bæredygtighedsparadigmet Miljø og økonomi går hånd i hånd Miljø og økonomi går hånd i hånd Fremtidige generationer og retfærdig fordeling Fremtidige generationer og retfærdig fordeling Miljøhensyn skal integreres i alle sektorer Miljøhensyn skal integreres i alle sektorer

10 Økologien ”økonomiseres” Bredere folkelig inddragelse (LA21, global compact) Renere teknologi og markedsløsninger Win-win situationer Økologisk modernisering Økologi økonomi

11 Hvad vil det sige at prioritere ? Rationalitets-forventning Rationalitets-forventning Helhedsorientering Helhedsorientering Fikse ideer Fikse ideer Symbolpolitik Symbolpolitik Proces-orientering Proces-orientering

12 Borterodering af opbygget styringskapacitet

13 De internationale forpligtelser kommer i fokus

14 Afmontering af planlægning – men mere forpligtende mål ! Regionale indikatorer

15 EU presser nye former for miljøprioritering ind ! Bæredygtig planlægning Bæredygtig planlægning Habitatdirektivet Habitatdirektivet Vandrammedirektivet Vandrammedirektivet Afkobling Afkobling SMV-direktivet SMV-direktivet

16 Videnskaben under forandring Fra sandhed til viden Fra sandhed til viden Viden produceres i netværk Viden produceres i netværk Beslutninger træffes på baggrund af mange forskellige slags viden Beslutninger træffes på baggrund af mange forskellige slags viden Forskningen markedsgøres Forskningen markedsgøres

17 Videnskab og politik Politik Forskning Arenaen

18 Videnskab og politik i netværkssamfundet Politik Forskning Arenaen Erhvervsorga- nisationer Pressen NGO´er

19 Videnskab og politik Politik Forskning Arenaen Risikosamfundet eksperten - alt er vigtigt

20 Videnskab og politik Politik Forskning Arenaen Cost-benefit lægmanden - intet er vigtigt Risikosamfundet eksperten - alt er vigtigt

21 Potentialet er ikke udtømt endnu ! Smeltende gletschere Smeltende gletschere Kønsforandringer Kønsforandringer Round-up i grundvand Round-up i grundvand …………….. …………….. Partikulære sandheder bortdefineres for nemt!

22 3 bud på nye politikker Nye principper Nye principper Nye tænkemåder Nye tænkemåder Nye politikker Nye politikker

23 EU sætter nye principper ! Kritiske og unikke værdier (naturens tålegrænser) Kritiske og unikke værdier (naturens tålegrænser) Sektorintegration Sektorintegration Forsigtighedsprincip Forsigtighedsprincip Bæredygtigheds-etik Bæredygtigheds-etik

24 Nye måder at tænke på Bæredygtighed er 3-dimensionelt og ikke endimensionel (ægte opsparing) Bæredygtighed er 3-dimensionelt og ikke endimensionel (ægte opsparing) –Omsættelige, kritiske og unikke værdier Det handler ikke OM, der skal prioriteres; men HVORDAN, der skal prioriteres. Den debat er vi nødt til at blande os i ! Det handler ikke OM, der skal prioriteres; men HVORDAN, der skal prioriteres. Den debat er vi nødt til at blande os i ! Økonomi : fra beslutningsalgoritme til beslutningsstøtte Økonomi : fra beslutningsalgoritme til beslutningsstøtte

25 Lomborg og CBA. Nyt paradigme eller 80’er retro? Forholdet mellem videnskab og politik er blevet mere betændt Forholdet mellem videnskab og politik er blevet mere betændt Alt kan regnes ud i kroner eller ”menneskeliv” Alt kan regnes ud i kroner eller ”menneskeliv” ”Man må prioritere" ”Man må prioritere"

26 Teser fra AaU seminar Miljøprioritering er ikke noget nyt Miljøprioritering er ikke noget nyt Det principielle Budskab fremhæves Det principielle Budskab fremhæves ”Velfærd ELLER Miljø” (Paradigme skift) ”Velfærd ELLER Miljø” (Paradigme skift) Cost-Benefit og Politisk autoritet Cost-Benefit og Politisk autoritet

27 Flere teser : Beskæftigelse/Betalingsbalance indregnes ikke Beskæftigelse/Betalingsbalance indregnes ikke Høj rente nedprioriterer det lange sigt Høj rente nedprioriterer det lange sigt Værdi af teknologiudvikling ignoreres Der er mange områder der ikke fanges ind (strategi, medarbejdere, innovation..) Værdi af teknologiudvikling ignoreres Der er mange områder der ikke fanges ind (strategi, medarbejdere, innovation..) Systemafgrænsningerne er utroligt vigtige Systemafgrænsningerne er utroligt vigtige Der må tænkes i vugge til grav uanset nationale grænser Der må tænkes i vugge til grav uanset nationale grænser Lomborg/IMV er fuld af løgn og latin Lomborg/IMV er fuld af løgn og latin Og… Og…

28 Hvad kan man sige noget om? Målene i fokus Målene i fokus Internationale forpligtelser Internationale forpligtelser Hvad man ikke ved Hvad man ikke ved Hvad man ikke kan gøre op i kroner og ører Hvad man ikke kan gøre op i kroner og ører

29 Hvad sættes i stedet ? Nye prioriteringsinstrumenter Nye prioriteringsinstrumenter –SMV og indikatorer –BSC eller multicriteria –Cost-effectiveness –Borgerinddragelse (værksteder, konsensuskonferencer) Pointen er at skabe andre måder at lave beslutnings-støtte på end CBA Pointen er at skabe andre måder at lave beslutnings-støtte på end CBA


Download ppt "Miljøprioritering ? Per Christensen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet www.i4.auc.dk Rørvig 2. oktober 2003."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google