Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Lektion 24 DØR konjunkturvurdering og aktuel økonomiske politik 0.Evaluering af projektforløbet 1.Økonomiske nyheder. 2.Repetitionsspørgsmål 3.Dagens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Lektion 24 DØR konjunkturvurdering og aktuel økonomiske politik 0.Evaluering af projektforløbet 1.Økonomiske nyheder. 2.Repetitionsspørgsmål 3.Dagens."— Præsentationens transcript:

1 1 Lektion 24 DØR konjunkturvurdering og aktuel økonomiske politik 0.Evaluering af projektforløbet 1.Økonomiske nyheder. 2.Repetitionsspørgsmål 3.Dagens pensum 4.Opsummering af hovedpointer 5.Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? 6.Eksempel på et mikro-eksamensspørgsmål 7.Næste lektion 8.Repetitionsspørgsmål pba. projekterne/artikel

2 2 1. Økonomiske nyheder Centrale debatpunkter i de danske økonomisk-politiske debat: –Er der behov for en yderlig vækstpakke? –Hvornår? –Hvordan skal den – i givet fald – se ud?

3 3 1. Økonomiske nyheder – ECB Fløjkrigen i ECB toner tydeligere og tydeligere frem. Senest har de to medlemmer George Provopoulos og Athanasios Orphanides talt varmt for en rente under 1 pct. samt obligationsopkøb, mens den tyske centralbankchef, Axel Weber, ikke vil gå under en ECB-rente på 1 pct. "Det tegner til at blive en kamp mellem aktivisterne og dem med en mere konservativ overbevisning….”

4 4 1. Økonomiske nyheder - ECB Investorerne frygter, at ECB's rådsmedlemmer ikke gør nok for at beskytte økonomien. Et hvert tegn på, at eurozonens økonomi bliver svækket, vil med al sandsynlighed lægge ekstra pres på euroen nedad" [forklar lige det sidste?]

5 5 1. Økonomiske nyheder– er krisen afblæst? de økonomiske vækstpakker over hele verden er en væsentlig årsag til stabiliseringen af eksportudsigterne (dansk eksportråd) Virksomhederne overreagerede ifølge Valgreen, da recessionen var en realitet. Og det skaber en ophobet efterspørgsel på varer, som vil skabe vækst, efterhånden som lagrene drænes.

6 6 1. Økonomiske nyheder – næppe! Det er meget almindeligt med positive nøgletal i den situation, samt at det kan gå midlertidigt opad," lyder det fra fondsdirektøren På trods af vedvarende rentesænkninger gennem krisen, kan solide danske virksomheder stadig ikke få et lån i banken, og den tendens kan blive forværret i andet kvartal af 2009.

7 7 1. Økonomiske nyheder – næppe! Faktisk skal vi helt hen til slutningen af 2010 eller begyndelsen af 2011, før et af de vigtigste og mest synlige tegn på krisen, nemlig arbejdsløsheden, knækker. Og på det tidspunkt kan 190.000 danskere være ledige. Det siger Nationalbankens direktør, Nils Bernstein

8 8 2. Repetition 1.Er pengemængden konstant? 2.Hvorfor er det et vigtigt spørgsmål? 3.Hvorfor siger Poul: ’glem pengemængden’? 4.Hvilken rente er i ISLM-diagrammet?

9 9 2. Repetition 5.Hvordan påvirker en ekspansiv finanspolitik ’renten’? 6.Hvad er fordelene og ulemperne ved: a.en flydende valutakurspolitik? b.ved en fastkurspolitik? 7.Hvad er en OCA? Findes den i virkeligheden?

10 10 3. Dagens pensum Fire formål vil jeg søge at opfylde: 1.Give en oversigt over den aktuelle danske økonomiske situation/Smidt 2.Finde den økonomiske teori i DØR 3.Læse DØR sammen med jer 4.Diskutere: hvorfor er der uenighed om den økonomiske politik?

11 11 3. Dagens pensum Højest eksamensrelevant – til eksamen: at anvende økonomisk teori på den aktuelle økonomiske politik og situation Hvad er DØR?

12 12 Rådet og vismændene Oprettet i 1962 på især de radikales initiativ. En uafhængig organisation, der har til formål ’at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser’. I mange år bannerfører for indkomstpolitik Det Økonomiske Råd (DØR) består af repræsentanter for erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, Nationalbank og regering samt et mindre antal uafhængige fagøkonomer. Rådet ledes af et formandskab - de såkaldte vismænd. Rådet mødes to gange om året for at diskutere vismandsrapporten, der indeholder vurderinger af den økonomiske situation og analyser af økonomisk politik, arbejdsmarkedsforhold og miljøøkonomi.

13 13 3. Dagens pensum Vismændene er normalt tre uafhængige nationaløkonomer, oftest universitetsprofessorer. Den nuværende formand og overvismand er: Professor Peter Birch Sørensen. Derudover deltager professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor Jan Rose Skaksen og Eirik Schrøder Amundsen.Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

14 14 Fald i dansk eksport,

15 15 Importen er faldet næsten lige så meget

16 16 …som følge af fald i privat forbrug..

17 17 … og fald i investeringerne

18 18 Samlet stort fald i BNP (Mangler lagerinvesteringer og offentligt forbrug)

19 19 Største fald i BNP-væksten siden 1. oliekrise

20 20 Baggrund: Boligprisboblen er sprunget..

21 21 Aktiekurserne er styrtdykket

22 22 Finanskrisen er brudt ud Risikopræmier steg kraftigt Forskel mellem sikrede og usikrede 3 mdr. renter i USA (brun) og Euroområdet

23 23 Erhvervstillid på vej ned

24 24 Bilsalget dykker – men plads til yderligere fald

25 25 Industriproduktion og – ordreindgang styrtdykker (3 mdr. glidende gennemsnit)

26 26 Arbejdskraftmangel næsten væk

27 27 Ledighed stiger – især i byggeriet Byggeledighed er baseret på: Byggefagenes, Træ-Industri-Byg, Blik- og rør, El-faget samt Malerfaget og Maritime akasse

28 28 3. Dagens pensum Ovenfor – ren deskription… Hvornår dukker teorien op? Bl.a. ved fremskrivninger, hvor vi grundlæggende ikke ved, hvad der sker… (3.2./3.3)

29 29 Forskel på instrumenter Direkte offentligt provenutab: 10 mia. kr. i 2009 og 2010; derefter 0, dvs. ”gældsfinansieret midlertidig lettelse”, ved offentlige investeringer (blå) ctr. skattelettelser (brun)

30 30 3. Dagens pensum Hvad ved vi med sikkerhed? Hvad er usikkert? Hvorfor foretrækker DØR skattelettelserne?

31 31 3. Dagens pensum 3.4 Der er uenighed om behov for en lempelse af en finanspolitik og om strukturledighedens højde blandt rådets medlemmer? Hvorfor? Generelt er I enige med de eksportorienterede arbejdsgivere = tror på strukturledighed = 100.000 => har arbejdsgiverne mere styr på hvad der er godt for dansk økonomi end fagbevægelsen? Eller har de bare forskellige interesser?

32 32 4. Opsummering Afhænger af diskussionen i dag… Men bemærk: hver gang der er noget vismændene ikke forstår, eller som er usikkert, så siger de: ’forventninger’! Bemærk hvor stor betydning efterspørgslen spiller på kort sigt. På lang sigt: udbudet.

33 33 5.Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? I skal have styr på strukturledighedsbegrebet (Hvad er strukturledighed?) Hvad er output-gab? I skal kunne forstå DØR rapporten => inddrage den viden om aktuel dansk økonomi til eksamen Betydningen af forventninger for den aktuelle og fremtidige udvikling (Hvorfor er forventninger så afgørende for den økonomiske udvikling?)

34 34 6. Et mikro-eksamensspørgsmål Et af de aspekter, som I ikke gør meget ud af (det nævnes dog p. 19) er, at EU er en så vigtig spiller på verdensmarkedet, at den har en indflydelse på verdensmarkedsprisen. 1.Hvad bestemmer verdensmarkedsprisen på korn? 2.Hvordan påvirker EU’s landbrugspolitik verdensmarkedsprisen på korn?

35 35 6. Et mikro-eksamensspørgsmål 3.Hvad vil der ske med prisen på korn, hvis EU fjerner al støtte på korn-området? 4.Hvis al støtte i verden fjernes fra kornmarkedet, vil der så være fuldkommen konkurrence på dette marked (jf. jeres gode diskussion heraf p. 15-16)?

36 36 7. Næste lektion Dansk erhvervsstruktur (dvs. mesoniveauet) – torsdag 1.Hvad betyder ’erhvervsstruktur’? 2.Hvorfor er erhvervsstrukturen vigtig for et lands økonomisk vækst og konkurrenceevne? 3.Hvilke udviklingstendenser kendetegner generelt højt industrialiserede økonomiers erhvervsstruktur? 4.Hvilke særlige kendetegn har den danske erhvervsstruktur?

37 37 7. Næste lektion 5.Hvorfor sker der løbende ændringer i erhvervsstrukturen? 6.Hvad er erhvervspolitik? 7.Hvilke argumenter er der for en aktiv (dvs. interventionistisk) erhvervspolitik? 8.Er konkurrencepolitik nødvendig?

38 38 7. Næste lektion Husk aflevering af hjemmeopgave: 27.4, kl. 7.30 Mail mig ideer til repetition, som vi så småt går i gang med – ikke sikkert jeg er enig i behovet, men så vil jeg forklare hvorfor


Download ppt "1 Lektion 24 DØR konjunkturvurdering og aktuel økonomiske politik 0.Evaluering af projektforløbet 1.Økonomiske nyheder. 2.Repetitionsspørgsmål 3.Dagens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google