Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionh.dk Program – infrastruktur, erhverv og vækst i hovedstadsregionen, 23. maj 2011 16.00 Velkomst og god infrastruktur som vækstdriver - formand.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionh.dk Program – infrastruktur, erhverv og vækst i hovedstadsregionen, 23. maj 2011 16.00 Velkomst og god infrastruktur som vækstdriver - formand."— Præsentationens transcript:

1 www.regionh.dk Program – infrastruktur, erhverv og vækst i hovedstadsregionen, 23. maj 2011 16.00 Velkomst og god infrastruktur som vækstdriver - formand Vibeke Storm Rasmussen 16.20 Mobilitet, konkurrenceevne og vækst - branchedirektør Michael Svane, DI Transport 16.35Erhvervsudvikling og infrastruktur - professor Peter Maskell, CBS. 16.50 Investeringer i infrastruktur - institutdirektør Niels Buus Kristensen, DTU Transport. 17.05 Debat, spørgsmål og diskussion 17.50 Tak for i dag og opsamling af væsentlige pointer ved formand Vibeke Storm Rasmussen

2 www.regionh.dk 2 GOD INFRASTRUKTUR SOM VÆKSTDRIVER I HOVEDSTADSREGIONEN Vibeke Storm Rasmussen Formand for Vækstforum Hovedstaden

3 www.regionh.dk 3 Køreplan for et fælles europæisk transportområde Europa-Kommissionens Hvidbog 2011 Transportsektoren skal både mindske sit C02-udslip med 60% inden 2050 og styrke sin konkurrenceevne Der opstilles 10 mål, fx: –Lange vejtransporter bør overgå til fx jernbane- og søtransport – 30% i 2030 og mindst 50% i 2050 –Færdiggøre et europæisk højhastighedsjernbanenet inden 2050 – 3-doble det eksisterende net inden 2030 –Forbinde alle centrale lufthavne med et jernbanenet inden 2050 – helst et højhastighedsnet, og –Alle centrale havne skal forbindes med godsjernbaner

4 www.regionh.dk 4 Hovedstadsregionen bliver et trafikkryds Regionens infrastruktur sættes under pres: Når Femern åbner bliver vi et centralt trafikalt omdrejningspunkt mellem Skandinavien og Europa IBU-analyserne viser, at meget af den kommende trafik efter Femern i 2020 bliver international: –Den samlede biltrafik fordobles –Transitrafikken på lastbil fordobles –Antallet af godstog gennem regionen fordobles –Antallet af banepassagerer til fx Hamborg 4-dobles Lastbiltrafik 2020 Godstogtrafik 2020

5 www.regionh.dk 5 Udfordringer for regionens infrastruktur Den internationale tilgængelighed: Københavns Lufthavn er under pres: Ingen højhastighedstog til at understøtte passagerpotentialet Afhængig af et veludviklet rutenet Femern er både en gevinst og en udfordring: Forbindelsen åbner op for en højhastighedstog Jernbanebaserede godstransport Giver kapacitetsudfordringer for den regionale infrastruktur Øresundsregionen har på sigt behov for ny kapacitet: Fx en ny HH-forbindelse over Øresund Modernisering af Øresundsregionens banenet og integrering i linjerne mod Stockholm/Oslo og mod Hamborg/Berlin

6 www.regionh.dk 6 Den internationale tilgængelighed Netværket skal udbygges: Fuld udnyttelse af Femern-forbindelsen – også til gods Understøtte lufthavnens position Ny korridor for højhastighedstog Ny fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg Ny Ring 5 forbindelse til både vej, bane - person og gods

7 www.regionh.dk 7 Rundt i regionen Ringforbindelserne skal sluttes: Nye projekter: Ny Ring 5 forbindelse til både bane og vej – og gods Ny østlig havneforbindelse Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Færdiggørelse af projekter: Letbane i Ring 3 Udbygning af Ring 4


Download ppt "Www.regionh.dk Program – infrastruktur, erhverv og vækst i hovedstadsregionen, 23. maj 2011 16.00 Velkomst og god infrastruktur som vækstdriver - formand."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google