Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Censormøde 29.04.2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Censormøde 29.04.2014."— Præsentationens transcript:

1 Censormøde

2 Synopsis: et oplæg til en opgave med angivelse af emneafgrænsning, metode og disposition Politikens , Nudansk Ordbog 2005 Den studerende afleverer en synopsis på maks. 5 normalsider med begrundelser for emne, kildehenvisning, disposition og litteraturliste. Synopsen indgår i bedømmelsen. Emnebegrundelse Problemstilling fra portfolie Disposition – bred faglig og fagdidaktisk Kort angivelse af praktisk forløb Kildehenvisning og litteratur Antal anslag 5x2600

3 Præsentationsportfolie
Gennem de moduler, der gennemføres for at gå til den afsluttende eksterne prøve i hjemkundskab, samler den studerende dokumentation for erhvervelse af kompetencer i en arbejdsportfolio. Et dækkende udvalg af materialer fra arbejdsportfolien samles i en præsentationsportfolio, der skal medbringes til prøven. I præsentationsportfolien dokumenterer den studerende at have opnået videns- og færdighedsmål inden for fagets 4 kompetenceområder. Præsentationsportfolien indgår ikke i bedømmelsen. Præsentationsportfolie i relation til emne og problemformulering Præsentationsportfolie digitalt eller andre produkter Videns- og færdighedsmål angivet ved hvert produkt?? Adgang under både den praktiske og mundtlige del af prøven

4 Elevmateriale Den mundtlige delprøve skal indeholde elevmateriale, som den studerende har hentet ind i uddannelsen fra professionen. Det kan være i form at video, plancher, billeder, digitalt materiale, mm. hentet fra præsentationsportfolien Undervisningssituationer i billeder eller film Elevprodukter fx opgaver, beskrivelser, analyser, opskrifter Læremidler Interviews med elever Spørgeundersøgelser

5 Prøvens praktiske del- relateres til praksisfeltet
Den praktiske delprøve indeholder arbejde med fødevarer og håndværksmæssige processer. Denne del foregår i hjemkundskabslokalet, hvor den studerende demonstrerer opnåede kompetencer som hjemkundskabslærer i en praksissammenhæng. Håndværksmæssigt arbejde i forhold til teknik og metoder Analyser fx glutenudvaskning Vurdering af redskabsanvendelse fx ælte i hånd og på maskine Portionsstørrelse Smageøvelser


Download ppt "Censormøde 29.04.2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google