Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen"— Præsentationens transcript:

1 Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen

2 Ny fraktionering af foderet i NorFor
Nuværende system NorFor Plan Aske Aske Råprotein Råprotein Råfedt Råfedt Stivelse Stivelse Sukker Restfraktion Rest (Cellevægge) Gæringsprodukter NDF

3 Ny fraktionering af foderet
Aske Råprotein Råfedt NDF (fibre) Stivelse Gæringsprodukter Rest fraktion Opløselig Potentiel nedbrydelig Ufordøjelig Fedtsyrer Glycerol

4 NDF Hvad havde betydning i FE-systemet
Hvad har betydning i NorFor Plan Det var den direkte virkning på den mikrobielle proteinsyntese. Det næste er faktorer der har betydning for beregning af den totale mængde energi der er til rådighed for den mikrobielle proteinsyntese og for den mængde AAT koen får til rådighed. I AAT/PBV-systemet antager vi at passagehastigheden er konstant 5 % pr. time ved alle foderniveauer, for alle fodermidler og for alle næringsstoffraktioner. Sådan er virkeligheden ikke, men af praktiske grunde har den været sat til en konstant. I NorFor Plan er den ikke konstant. Derimod bliver passagehastigheden beregnet for rationen, og er afhængig af foderniveau og rationens sammensætning. Vi har set hvad det betyder for den mikrobielle proteinsyntese Men foderniveau og sammensætning (passagehastighed) har også betydning for nedbrydningsgraden af protein i vommen Og på mængden af fordøjet…….. På højt foderniveau bliver passagehastigheden for protein, NDF og stivelse i kraftfoder beregnet til over 6 % pr. time, mens de samme fraktioner i grovfoder kun har en passagehastighed på omkring 5 % pr. time. Dog bliver passagehastigheden for NDF i grovfoder beregnet særskilt og vil på højt foderniveau ligger på godt 2 % pr. time. Ved lavt foderniveau vil passagehastighederne være reduceret med ca. 20 %.

5 Betydende faktorer i FE-systemet
Fordøjeligheden af organisk stof har stor betydning for optimalt foderniveau og mælkeydelsen, samt for foderudnyttelsen Sukker og stivelse har grænseværdier, men påvirker ikke foderværdien Fordøjelige cellevægge har grænseværdier

6 Betydende faktorer i NorFor Plan
Andelen af NDF i rationen Nedbrydningshastigheden af NDF Den potentielle fordøjelighed af NDF Sukker + stivelse Nedbrydningshastighed af stivelse

7 Følsomhedsanalyse på fordøjelighed af organisk stof

8 Nedbrydning af næringsstoffer i vommen

9 Nedbrydning i vommen måles med nylonposemetoden

10 De vigtigste nye parametre i NorFor Plan
iNDF i grovfoder og kraftfoder nh for pnNDF i grovfoder og kraftfoder Opløselig protein i grovfoder og kraftfoder nh for potentiel nedbrydelig protein i kraftfoder nh for stivelse i kraftfoder nh for opløselig protein Ufordøjelig råprotein i kraftfoder

11 Proteinfraktioner i NorFor Plan
Ufordøjelig (i) NH3 Opløselig (s) Pot. nedbr. (pn) sRåprotein + pnRåprotein = Konstant (tabelværdi) pnRåprotein = Konstant (tabelværdi) - sRåprotein

12 Nye analyseparametre i NorFor
Parameter Forkortelse Metode Opløselig råprotein sRåprotein Buffer/NIR iNDF NIR Ufordøjelig NDF pnNDF = 1000 – iNDF Potentiel nedbrydelig NDF nhNDF Beregnes Nedbrydningshastighed NDF

13 Forventede analysemetoder på Steins Laboratorium
sRåprotein NDF iNDF Græsensilage NIR Majsensilage Helsædsensilage Tabel/Buffer Tabel/NIR Frisk græs Tabel Kraftfodermidler Kemisk

14 Stivelsesfraktioner i NorFor Plan
Ufordøjelig (i) Pot. nedbrydelig (pn) Opløselig (s) pnStivelse = 1000 – sStivelse

15 Stivelse, nedbrydningskarakteristika
Stivelsens tilgængelighed Eksempler på fodergrupper Eksempler på fodermidler Lav (vomnedbrydelig stivelse 65-70) Nogle tropiske kornarter og biprodukter samt nogle knolde Majs, milo, ris, de fleste biprodukter fra (majs, milo, ris) kartofler, ærter Middel (vomnedbrydelig stivelse 75-80) Nogle frø og knolde Sojabønner, tapioka, majsglutenfoder Høj (vomnedbrydelig stivelse 85-90) Nordiske kornarter og biprodukter, alt majs- og helsædsensilage Havre, byg, hvede, rug, alle biprodukter af (havre, byg, hvede, rug), Helsæds- ensilage af majs og korn. Kilde: Weisbjerg M., DJF Foulum

16 Stivelse, nedbrydningskarakteristika 2
Vomned- brydelighed Opløselig Potentielt nedbrydelig Ufordøjelig Nedbrydnings- hastighed Kraftfoder v. 6 % pass. stivelse, g/kg stivelse % pr. time Vom- / unedbrudt, g/kg stivelse Lav 230 770 30 9 675 / 325 Middel 490 510 20 12 794 / 206 Høj 500 10 40 898 / 102 Kilde: Weisbjerg M. , DJF Foulum

17 Beregning af iNDF og nhNDF i græs/kløvergræs og majsensilage
pnNDF = iNDF

18 Forgæringsprodukter i NorFor
Mælkesyre* Eddikesyre* Propionsyre Smørsyre Alkohol Myresyre Total syre Forgærings- produkter (Ferm prod) * Disse analyseres på Steins

19 Mælkesyre + eddikesyre udgør i gennemsnit 90% af forgæringsprodukter
Gram/kg tørstof

20 Høj tørstofprocent i græsensilage giver lavere mængde forgæringsprodukter
Gram/kg tørstof

21 Behandling definerer partikelstørrelse og kraftfoder/grovfoder
Partikel længde (mm) Grovfoder/ kraftfoder Standard Minimum Maximum Væske Kraftfoder Fint formalet 2 > 0 Groft formalet 4 > 2 Valset 6 > 4 Finsnittet (TSL*) 20 > 6 40 Grovfoder Usnittet 50 - * Teoretisk snitlængde

22 Inddeling i fodermiddelgrupper
Nr. Fodermiddelgruppe 001 Korn samt produkter og biprodukter heraf 002 Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf 003 Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf 004 Knolde og rodfrugter samt produkter og biprodukter heraf 005 Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf 006 Tørrede planteprodukter og grovfoder 007 Andre planter samt produkter og biprodukter heraf 008 Mejeriprodukter 009 Produkter af landdyr 010 Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf 011 Mineralstoffer 012 Diverse produkter 013 Fodertilsætningsstoffer 014 Standard foderblandinger

23 Kobling mellem gamle og nye foderkoder
Nuværende foderkode Foderkode i NorFor 525 593 201 ….

24 Udkast til analysebestilling

25 Udkast til analyse-rapport

26


Download ppt "Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google