Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens Børnesundhed Strategisk møde 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens Børnesundhed Strategisk møde 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed1."— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens Børnesundhed Strategisk møde 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed1

2 Program Kl.12.00-12.30 Velkomst og oplæg ved Sundhedschef Helle Rasmussen Kl.12.30-13.30Oplæg ved Kjeld Poulsen, forskningsleder, Forebyggelse, Steno Center for Sundhedsfremme. Kl.13.30-14.00Præsentation af arbejdsgruppens forslag til et Børnesundhedsprogram ved Ulla Dupont, Ledende Sundhedsplejerske, Vejle Kommune. Kl.14.00-15.00Diskussion i grupper Kl.15.00-15.15Pause Kl.15.15-15.50Opsamling og diskussion af det videre arbejde med at styrke sundhedsplejens faglige profil. Kl.15.50-16.00Afrunding 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed2

3 Hvem er vi? Arbejdsgruppen består af: Kjeld Poulsen, forskningsleder, Forebyggelse, Steno Center for Sundhedsfremme Helle Vibeke Nyborg Rasmussen, Sundhedschef ved Kolding Kommune Gitte Skou Rasmussen, Leder af Sundhedsplejen ved Kolding Kommune Lone Hede Bisgaard Kristensen, Sundhedsplanlægger, Kolding Kommune Hanne Lund Larsen, Afdelingsleder, Børnesundhed, Odsherred Kommune Ulla Dupont, Ledende Sundhedsplejerske, Vejle Kommune Uffe Nymark Breum, Afdelingsleder for Sundhedsafdelingen, Vejle Kommune 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed3

4 Sundhedsplejen - historisk set Den 1. april 1937 trådte ”Lov om bekæmpelse af Sygelighed og Dødelighed blandt børn i de første leveår” i kraft. Sundhedsplejerskens opgaver i dag er beskrevet i Sundhedsloven fra 2007, hvor § 120 fastslår, at børn skal sikres en sund opvækst og gode forudsætninger for en sund voksentilværelse 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed4

5 Nationale mål for folkesundheden – hvor er sundhedsplejen? 1989: Regeringens forebyggelsesprogram 1999: Regeringens folkesundhedsprogram 1999-2008 – et handlingsorienteret program for sundere rammer i hverdagen 2002: Regeringens program: »Sund hele livet – de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002- 2010«  Regeringsgrundlaget ‘Et Danmark der står sammen’ (2011)  KL’s bud på seks mål for national sundhed (2012) 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed5

6 National fokus på børnesundhed I KL’s Børnepolitik skriver de, at ”Sundhedsplejersken er det vigtigste led i den tidlige sundhedsmæssige indsats og har en unik rolle ved at komme i alle hjem.” - men bliver det udnyttet? 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed6

7 Børnesundhedsforskning Nyfødt – et projekt omkring fødsels- og forældreforberedelse (SIF, i gang) Børn i Balance (satspuljeprojekter, SST, afsluttet) – Forskningen er primært rettet mod skolebørn og unge 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed7

8 Sundhedsplejens rolle KL, Det nære sundhedsvæsen Der er behov for at styrke sundhedstjenestens rolle i førskolealderen, ikke mindst i relation til børn og familier med særlige behov for støtte og vejledning. Anbefalinger Sundhedstjenesten skal have en større rolle i forhold til børn i førskolealderen Kommunernes indsats i forhold til udsatte familier skal opprioriteres, og samarbejdet internt og med almen praksis skal styrkes Kommunerne skal fortsat arbejde intensivt med sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed8

9 Forebyggelsespakkerne De første fem: Tobak Alkohol Fysisk aktivitet Mental sundhed Seksuel sundhed Forventes i 2013: Overvægt Euforiserende stoffer Ultimo 2012: Solbeskyttelse Hygiejne Indeklima i skoler Mad og måltider 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed9

10 Sundhedsplejens rolle Der er ingen regler kun anbefalinger omkring antallet af hjemmebesøg, så det er op til den enkelte kommune, hvor mange de laver. - måske skulle der sættes nogle mål for sundhedsplejens besøg 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed10

11 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed11

12 Hvilken rolle skal sundhedsplejen spille i fremtiden? 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed12


Download ppt "Fremtidens Børnesundhed Strategisk møde 19. november 2012Fremtidens Børnesundhed1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google