Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Region Hovedstaden Temadag for Udviklingsgruppen vedrørende IT og informationsudveksling den 10. juni 2013 Michel Kjeldsen. Praktiserende Læge og Praksiskoordinator.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Region Hovedstaden Temadag for Udviklingsgruppen vedrørende IT og informationsudveksling den 10. juni 2013 Michel Kjeldsen. Praktiserende Læge og Praksiskoordinator."— Præsentationens transcript:

1 Region Hovedstaden Temadag for Udviklingsgruppen vedrørende IT og informationsudveksling den 10. juni 2013 Michel Kjeldsen. Praktiserende Læge og Praksiskoordinator Hillerød Hospital

2 Hvordan sikrer vi, at IT og informationsudveksling ind tænkes i sundhedsaftalerne, således at it understøttelsen i det tværsektorielle samarbejde optimeres? Michel Kjeldsen. Praktiserende Læge og Praksiskoordinator Hillerød Hospital

3 Ved at sikre forståelse for at IT og informationsudveksling er en nødvendig forudsætning for at vi kan samarbejde omkring vores fælles patienter, og derved sikre den bedst mulige behandling af disse. Herunder at fortsætte arbejdet i udviklingsforum, hvor de tre parter i sundhedstrekanten er repræsenteret. Michel Kjeldsen. Praktiserende Læge og Praksiskoordinator Hillerød Hospital

4 Dette kræver som nødvendige forudsætninger 1:
At der er en forståelse for og indsigt i, hvordan arbejdsgange er i de forskellige sektorer ( Information af rette art på rette sted på rette tid) At der er en faglig og politisk konsensus omkring de indgåede aftaler At samarbejdsparterne er gensidigt forpligtede til at overholde aftaler At baglandet er i orden, dvs at de aftaler der indgås, rent faktisk kan effektueres Michel Kjeldsen. Praktiserende Læge og Praksiskoordinator Hillerød Hospital

5 Dette kræver som nødvendige forudsætninger 2:
At de aftaler der træffes, er et udtryk for et fælles ønske om forandring/udvikling At projekter ikke lanceres før de er testede og har vist sig at fungere i pilot-tests (FMK!) At der er et fagligt og økonomisk incitament for at anvende IT ( sikre de rette informationer på en tidsbesparende måde) At vi har fælles standarder for det rent tekniske, men også hvad angår selve indhold af information (ex: henvisningsvejledninger, epikrisevejledninger, den ”gode” henvisning og epikrise). Michel Kjeldsen. Praktiserende Læge og Praksiskoordinator Hillerød Hospital

6 Hvad er de vigtigste arbejdsområder for udviklingsgruppen i næste sundhedsaftale?
Michel Kjeldsen. Praktiserende Læge og Praksiskoordinator Hillerød Hospital

7 Fra et Almen medicinsk synspunkt er følgende vigtigt:
FMK KM Sikre standarder ifbm kronikerforløb. Telemedicin Velfungerende henvisningshotel Dynamisk henvisning Fælles anvendelse af kvalitetsdata Fælles platform for information og kommunikation (Sundhed.dk) At sikre at Samordningsudvalgene er velorienterede om betydning og indhold af IT-delen af sundhedsaftalerne. At bidrage til en organisation, som kan understøtte udvikling, men også hjælpe ved problemer (Forpligte Systemhusene til samarbejde?) Michel Kjeldsen. Praktiserende Læge og Praksiskoordinator Hillerød Hospital

8 Tak for opmærksomheden!
Michel Kjeldsen. Praktiserende Læge og Praksiskoordinator Hillerød Hospital


Download ppt "Region Hovedstaden Temadag for Udviklingsgruppen vedrørende IT og informationsudveksling den 10. juni 2013 Michel Kjeldsen. Praktiserende Læge og Praksiskoordinator."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google