Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Ligeløn – lige arbejde eller arbejde af samme værdi Karen Sjørup November 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Ligeløn – lige arbejde eller arbejde af samme værdi Karen Sjørup November 2010."— Præsentationens transcript:

1 1 Ligeløn – lige arbejde eller arbejde af samme værdi Karen Sjørup Kasj@ruc.dk November 2010

2 2 Fra lønkamp i 2008 til tilbageholdenhed 2011? Fra ligeløn til Lønkommission Fra løn til ’serviceeftersyn’ af den offentlige sektor En kommission af arbejdsmarkedets parter med Finansministeriet som sekretariat Finanskrise/økonomisk krise Redegørelse: Usammenhængende statistikværk uden konklusion og anbefalinger Ligelønsdagsordenen aflyses af Finansministeren

3 3 Lønbegreber Løn pr. præsteret time – fravær og barsel får lønnen til at stige pr. time i lønstatistikkerne Løn pr. standardberegnet time – fravær og barsel påvirker ikke timelønnen I hele den offentlige sektor er bruttolønforskellen ml. kvinder og mænd 15 % pr. præsteret time og 20 % pr. standardberegnet time

4 4 Hvordan forklarer man forskellen? (offentlig sektor, standardberegnet time) Forklaringen er ikke den forklaring men en dekomponering af lønforskellen Forskel på arbejdsfunktion er den største del af forklaringen (11 %) dvs. kønsarbejdsdeling Uddannelse er den næste (2,1 %) Derefter branche (2,1 %) Den statistisk uforklarede del af lønforskellen pr. standardberegnet time udgør 3 pct.point Kilde: Lønkommissionens redegørelse s. 265

5 5 Løn pr. standardberegnet time inkl. gene 2007 – udvalgte grupper mellemlang videregående uddannelse (s. 223) Bygningskonstrukt ører kommuner225 Diplomingeniørerregioner270 Ergoterapeuterkommuner189 Fysioterapeuterkommuner187 Jordemødreregioner201 Lærerekommuner224 Pædagogerkommuner178 Socialpædagogerregioner188 Sygeplejerskerkommuner208 Sygeplejerskerregioner198

6 6 Løn pr. standardberegnet time 2007 incl. Gene udvalgte grupper m. EVU, KVU el. ufaglærte (s. 226) Politiet -basisstaten232 Renovationsarbejdereprivate206 SoSu-assistenterregioner177 Sosu-hjælpere u.udd.kommuner136 Sosu-hjælperekommuner160 Specialarbejderekommuner160 Portørerregioner159 Ernæringsassistenterregioner144 HåndværkereKommuner191 KontorpersonaleKommuner170

7 7 Deltid Mange opfatter deltid som halv tid 82 pct. af kvindelige ansatte i det offentlige arbejder mere end 30 timer om ugen Det samme gælder 90 pct. af mændene 50 pct. af kvinderne og 80 pct. af mændene arbejder 37 timer eller derover Forholdet mellem ’arbejdstimer’ og ’konfrontationstimer’?

8 8 Kan det betale sig at uddanne sig? (pct. afkast af uddannelse) Standardberegnet time (figur 4.3) Gymnasial uddannelse 8 % EUD 9 % KVU20 % MVU27 % LVU48 % PhD og læger70 % Der er to års uddannelse mellem MVU og LVU, men 22 % forskel på uddannelsesafkast

9 9 Arbejde af samme værdi Arbejdets art: funktioner, beslutningskompetence Uddannelseskrav og andre krav: videreuddannelse, anciennitet, fysiske færdigheder Arbejdsforhold og andre vilkår: Fysisk el. psykisk belastning, krav om flexibilitet, gener, risici, mulighed for selv at fastlægge arbejdet, teambaseret el. individuelt Inspireret af det svenske system Lönelots.

10 10 Pædagoger/Håndværkere i kommuner Index Standard-beregnet time Incl. genetillæg Eks. genetillæg Pædagoger100 Håndværkere111108

11 11 Fysioterapeuter/Diplomingeniører i kommuner Index standard- beregnet time Incl. geneEks. gene Fysioterapeuter100 Diplom-ingeniører138136

12 12 Sygeplejersker/Diplomingeniører i regioner Index standard- beregnet time Incl. geneEks. gene Sygeplejersker100 Diplom-ingeniører140153

13 13 Socialrådgivere/Diplomingeniører i kommuner IndexIncl. genetillægEks. genetillæg Social- rådgivere 100 Diplom- ingeniører 135

14 14 Pædagoger/Bygningskonstruktører i kommuner IndexIncl. genetillægEks. genetillæg Pædagoger100 Bygnings- konstruktører 131132

15 15 Hvad bør man stille af krav på baggrund af Lønkommissionen? Fag som mest tydeligt ikke får tilnærmelsesvis samme løn som fag af tilnærmelsesvis samme værdi bør begunstiges mest ved lønforhandling Uddannelse skal kunne betale sig relativt i forhold til uddannelsestid og niveau Belastning i jobbet bør honoreres højere i en række fag (fysisk belastning, støj, ansvar, risiko)


Download ppt "1 Ligeløn – lige arbejde eller arbejde af samme værdi Karen Sjørup November 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google