Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Venture cup opfølgning Forretningsudvikling – nye veje Forretningsplaner – strategi (Drejer & Printz) Kapital frembringelse Forhandlingsfaser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Venture cup opfølgning Forretningsudvikling – nye veje Forretningsplaner – strategi (Drejer & Printz) Kapital frembringelse Forhandlingsfaser."— Præsentationens transcript:

1 Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Venture cup opfølgning Forretningsudvikling – nye veje Forretningsplaner – strategi (Drejer & Printz) Kapital frembringelse Forhandlingsfaser (J. Steele) kl. 13.00 Adm. Dir. Thomas Jørgensen, Atira A/S. Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

2 VENTURE CUP: 1. Does the idea involve a product or service innovation? 2. Does the product or service relieve a specific customer pain* and is the market size and potential attractive? 3.Does the team consist of people with different and complementary skills? 4. Have suitable forms of idea protection, trademarks or patents been investigated? 5. Overall, does the project have potential for profitable growth Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

3 Henrik Knudsen, udviklet fra Anders Drejer & Louis Printz, Luk op – nye strategier i en brydningstid, J.P. Erhvervsbogklub, 2004 Ekstern analyse O + T Markedsinformation Intern analyse S + W Identifikation af kompetencer og teknologier Handlings- planer Vurdering Fokus Forretningsudvikling, vision, mission Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

4 Definition af visionen: ”Et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal år. Det er mere end drømme eller håb; det er en slags forpligtelse.” Hvad fortæller en vision? Visionen angiver retningen eller det virksomheden vil arbejde hen imod. www.vestas.com www.qod.dk www.systematic.com www.atira.dk Missionen beskriver virksomhedens mere kortsigtede mål. Missionen fokuserer på den funktionelle side af visionen. Hvad er vores forretning? Hvem er vores kunder? Hvad er af værdi til kunderne? Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

5 Organisationer Projekt organisationer Interorganisatoriske projekter har mål / målsætninger Disse bør tilstræbes at være: SMARTE Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

6 S – Specifikke Hvorfor skal vi dette? Hvad vil vi opnå? Hvad er vores mål? Hvori vil forskellen være i forhold til nu? Hvem vil målopfyldelsen have betydning for? Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

7 M - Målbare Hvilke parametere kan vi måle? Hvilke vil vi måle? Hvordan vil vi løbende mål? Hvem og hvornår vil vi måle? Hvordan sikres at vi er på rette vej i forhold til målsætning? Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

8 A – Attraktiv På en skal fra 1 – 5, hvor attraktiv er målsætningen for -Mig – fordi? -Projekt medarbejdere – fordi? -For kunden – fordi ? -For interessenter – fordi? Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

9 R – Realistiske På en skal fra 1 – 5, hvor realistisk er det: At opfylde: tid, kvalitet og med de allokerede ressourcer Hvilke interne ressourcer vil jeg kunne trække på – og hvornår? Hvilke eksterne ressourcer vil jeg kunne trække på – og hvornår? Hvad kan forhindre målopfyldelse? Min målsætning er: Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

10 T – Tidsbestemte Hvornår begynder arbejdet mod målsætningen? Hvornår er målsætningen opfyldt? Kritiske tidspunkter? Hvilke milestones vil jeg opsætte? Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

11 E – evaluerbare Hvad skal evalueres? (Kobling til Hvad der måles- M) Læring Videndeling Hvem skal evaluere Kunde evaluering Ekstern evaluering Ledelsens evaluering Min evaluering Gruppens evaluering Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

12 SWOT analyser Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

13 Stærke sider En virksomheds stærke sider er de ressourcer og kompetencer som virksomheden er i besiddelse af eller har adgang til - og som gør det muligt for virksomheden at foretage værdiskabende handlinger og derved få konkurrencemæssig fordel. Svage sider De svage sider er de virksomhedsressourcer og -kompetencer, som gør det vanskeligt at skabe værdi for kunden eller måske endda reducere virksomhedens konkurrencekraft, Muligheder Muligheder er virksomhedens chancer i omgivelserne for at forbedre sin konkurrencemæssige position og performance og skulle gerne være afdækket i den eksterne analyse. Trusler Virksomhedens trusler de eksterne personer, grupper eller organisationer, der på forskellig vis forsøger at reducere virksomhedens konkurrencemæssige fordele og performance. Oftest er det således, at jo mere succes en virksomhed har, jo større trusler vil virksomheden også være udsat for. Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

14 Politiske emner (P) Politiske partier eller bevægelser på lokalt, nationalt eller Europæisk niveau. Lovgivning f.eks. om skatter eller arbejdsmarkedsforhold. Relationer mellem myndigheder og virksomheden. Statsmæssig ejerskab af organisationer i industrien og holdning til konkurrence og monopoler. Økonomiske emner (E) BNP per person i marked og land. Inflation og vækst i økonomien. Forbrug og rådighedsbeløb. Renter. Valutaforhold. Arbejdsløshed. Cykliske forhold/konjunkturer. Omkostninger til energi, transport, kommunikation, råmaterialer etc. Investeringer fra statslig side, fra internationale og nationale virksomheder Socio-kulturelle emner (S) : Forandringer i værdier eller kulturen. Livsstil og forandringer deri. Samfundets holdning til arbejde og fritid. Miljømæssige emner Uddannelsesniveau og helbred. Demografi herunder forandringer i befolkningens sammensætning. Fordelingen af midler mellem rig og fattig. Teknologiske emner (T): Statslig og EU politik for relaterede investeringer. Kendte forskningsinitiativer. Nye patenter og produkter. Hastighed af teknologisk udvikling og implementering af nye teknologier i virksomheder. R&D omkostningsniveau for konkurrenterne. Udviklingen i parallelle industrier, der måske kan få indflydelse. Miljømæssige emner (E): ”Grønne” emner, der påvirker organisationens omgivelser. Energiforbrug af/i organisationen. Affald fra organisationens aktiviteter Lovgivningsmæssige emner (L): Konkurrencelovgivning og regeringens politik på området. Lovgivning om arbejdsmarkedsforhold og sikkerhed. Lovgivning om produktansvar og – sikkerhed. PESTEL Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

15 Indledende Fase VækstfasenModenheds- Fasen Nedgangs- Fasen Kundernes strategi Tidlige kunder er visionære og eksperimente-rende. Man skal dog forklare hvorfor ens produkt er innovativt. Flere og mere krævende kunder. Kvalitet og pålidelighed er væsentlige for fortsat vækst. Masse marked. Kun få forsøg med nye varianter etc. Skifter mellem forskellige brands. Kender produkterne godt. Vælger ud fra pris snarere end innovation. R&DStor grad af R&DSkab nye varianter og gennembrud før konkurrenterne. Lille grad af R&D. Virksomhedens strategi First mover – skal forsøge at dominere markedet. R&D og produktion er væsentlige for at sikre kvaliteten Reaktion på konkurrence med marketing og nye salgsinitiativer. Dyrt at øge markedsandel. Skab omkostnings- reduktion og øget produktivitet. Holde styr på omkostninger er særlig vigtigt. ProfitabilitetHøje priser, men formodentlig underskud på grund af store investeringer Bør komme her, men kan forsvinde ved for mange konkurrenter. Under pres på grund af nye konkurrenter og stadige investeringer. Evt. underskud på grund af hård priskonkurrence på presset marked. Konkurrenters strategi Store interesse for ny produkt-type. Vil sikkert forsøge at efterligne. Går ind i markedet. Forsøg på at innovere og udvikle som fast follower. Pris på markeds- føring og kvalitet. Færre ændringer i produkt- sortiment. Konkurrence på pris. Forsøger evt. exit. Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

16 Critical transitions Many opportunistic investments Fewer, more focused investments Few, very focused investments Exploration ExperimentationExploitation Discovery Recognizing and shaping opportunities Incubation Evolving opportunities into growth businesses Acceleration Ramping up businesses to stand on their own Move through three phases: Investments are 100% strategic Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300 www.danfoss.com

17 Phases of negotiation Preparations & planning: status, market, compeditor research, own situatipon & competencies, expected development, ’milestones’ – Focus Area (include best / worst case – scenario technique) Opening phase: protocol, position statements, persist without pestilance. - focus area redefinition (iterative proces). (3 x 30) Testing phase: weaknesses, inconsistences, possibilities, new ’focus areas’, alliances (stakeholder chart), Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300

18 Moving through / concessions: Progression and expectations, linking issues, emphasize cocessions, appeal to counterparts (partners) ’nature’, pressure to process, assertiveness Conclusions & agreement: Saying ’no’, fine adjustments, signals, benefits, return of investments, signals, summarise and move to agreement Evaluation – measure investment – define new milestones – keep dossier and return to this as progress is made. Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Henrik Knudsen mail@henrikk.com Tlf.: 2627 3300


Download ppt "Dat 7 ENT. D. 04.12.2009 Venture cup opfølgning Forretningsudvikling – nye veje Forretningsplaner – strategi (Drejer & Printz) Kapital frembringelse Forhandlingsfaser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google