Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsøkonomi-4 Uge 12 gv 15.3.09.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsøkonomi-4 Uge 12 gv 15.3.09."— Præsentationens transcript:

1 Samfundsøkonomi-4 Uge 12 gv

2 Aktuel økonomi Den økonomiske krise.
Initiativer, strategier og uenigheder internationalt (som næste slide viser, er der mange ”gode” ideer til hvad der skal gøres) gv

3 gv Roald Als i Politiken 15.3.

4 Repetition Varemarkedet Indkomstdannelsesmodellen multiplikatoren
gv

5 Dræn og injektioner gv

6 Lukket økonomi uden offentlig sektor
Dræn og indsprøjninger S I C I C BNP Indkomst Samlet efterspørgsel gv

7 Lukket økonomi med offentlig sektor
Dræn og injektioner G T C G I S I C Samlet efterspørgsel BNP Indkomst gv

8 Repetition Pengemarkedet
Udbud af penge. Hvem og hvad bestemmer udbuddet? Efterspørgsel efter penge. Hvem og hvad bestemmer efterspørgslen? En simpel model (for simpel?) gv

9 Repetition Sammenbygning af vare og pengemarkedet
Den pengepolitiske transmissionsmekanisme gv

10 Øvelser fra opgavehæftet
Kap 28-31 gv

11 IS-LM-modellen Vi har nu beskrevet, hvordan varemarkedet og pengemarkedet hænger sammen. Nøgleforbindelsen er renten som påvirker indkomsten og indkomsten som påvirker renten. Men ville det ikke være smart, at vi kunne vise vare- og pengemarkedet i én model? gv

12 IS-LM-modellen Formålet med denne model at at man på én gang kan se på virkningerne af pengepolitik og finanspolitik. Samtidig eller hver for sig. Udviklet af John Hicks 1937. gv

13 IS-LM-modellen Hvad er IS-kurven? Navnet IS.
I= investering. S= opsparing. I=S er en identitet, dvs. en betingelse der gælder i økonomien. Se fx fig 11, s250 og tilhørende tekst. Samt s. 47f i BDØ gv

14 IS-LM-modellen Hvad fortæller IS-kurven os?
IS- kurven viser forskellige mulige ligevægte på varemarkedet ved forskellige renter (r) og indkomster (Y) Og hvad vil det så lige sige? gv

15 IS-kurven r falder -> I stiger -> Y stiger.
Dvs. til hver rente er der en bestemt ligevægtindkomst Y. Sammenhængen er negativ og kan udtrykkes ved IS-kurven gv

16 IS-kurven Negativ sammenhæng mellem rente og nationalindkomst.
gv

17 LM-kurven Hvad er LM-kurven? L(iquidity demand)=M(oney supply) kurven
Viser forskellige mulige ligevægte på pengemarkedet ved forskellige renter (r) og indkomster (Y) gv

18 LM-kurven Når Y ↑ => MD ↑ (=L) => r ↑
Når efterspørgslen efter en given pengemængde MS stiger => prisen ↑ = renten ↑ Antagelse om en konstant pengemængde (MS ligger fast i figur 4) gv

19 LM-kurven Pengemarkedet- sammenhæng mellem indkomst og rente
Højere aktivitetsniveau i samfundet øger pengeefterspørgslen og presser renten op. gv

20 LM-kurven Derfor skal LM-kurven læses på følgende vis:
Når Y ↑ => r ↑, fordi en højere Y vil kræve flere penge. De udbydes ikke => højere rente Dvs. læses fra x-aksen til y-aksen gv

21 LM-kurven Til hvert Y svarer en bestemt rente som giver ligevægt på pengemarkedet. LM-kurven viser alle de kombinationer, hvor der er ligevægt. gv

22 IS-LM-modellen 3. Hvad er ISLM?
Tricket vi har lavet er at få vist ligevægt på varemarkedet og pengemarkedet i begge tilfælde som en sammenhæng mellem rente (r) og Indkomster (Y) Derfor kan kurverne plottes ind i samme figur Hvor IS = LM er der samtidig ligevægt på penge- og varemarkedet gv

23 IS-modellen gv

24 Anvendelse Hvad kan man bruge ISLM-systemet til?
Til at diskutere, hvad der sker med skift i IS og LM hver for sig og samtidig skift i IS: finanspolitik = øger/mindsker efterspørgslen pengepolitik = hæver/sænker renten => LM-kurven flytter sig. I påvirkes og dermed Y. gv

25 Anvendelse Pengepolitik : pengemængde-ændringer => renteændringer
I virkelighedens verden ændrer nationalbanken renten, hvilket påvirker likviditeten (pengemændgen) i samfundet. gv

26 Anvendelse Hvad sker der, når der føres en ekspansiv finanspolitik?
Efterspørgslen øges i samfundet – i dette tilfælde ved at øge de offentlige udgifter Hvordan kan man øge de offentlige udgifter? Herved skubbes IS-kurven opad til højre => (ifølge modellen): Højere indkomst Højere rente gv

27 gv

28 Finans-og-pengepolitik i IS-LM-modellen
Hvad siger ISLM om penge- og finanspolitikkens muligheder og problemer i virkeligheden? Ekspansiv finanspolitik øger efterspørgslen og dermed indkomsten. Ekspansiv pengepolitik (= lavere rente) kan få de private investeringer og dermed efterspørgslen og indkomsten til at stige. gv

29 Effekt af ekspansiv pengepolitik
7. Hvorfor stiger renten, når der føres ekspansiv finanspolitik ifølge modellen? Renteeffekten = finansiel crowding out af en del af den finanspolitiske effekt Men hvad hvis LM ikke konstant, men giver sig (er elastisk)? => Større finanspolitisk effekt. Empiri (virkeligheden): Fører en ekspansiv finanspolitik til højere renter? gv

30 gv


Download ppt "Samfundsøkonomi-4 Uge 12 gv 15.3.09."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google