Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lungekræftpakke Regionshospitalet Randers

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lungekræftpakke Regionshospitalet Randers"— Præsentationens transcript:

1 Lungekræftpakke Regionshospitalet Randers

2 Lungekræftpakke Hvor mange lungekræftpatienter er der?
På landsplan ca pr. år. På Regionshospitalet Randers svarer det til ca. 140 pr. år. For at finde disse skal der udredes patienter pr. år. Det er således desværre en almindelig sygdom.

3

4

5 Lungekræftudredning Den læge der rejser mistanke om lungekræft (oftest egen læge eller røntgenlæge, der ser tumorsuspekt infiltrat på røntgen af thorax) henviser straks (telefonisk eller elektronisk) til lungemedicinsk afsnit. Lungemedicinsk afsnit indkalder/booker til journalskrivning ved lungelæge, lungefunktionsundersøgelse, blodprøvetagning og CT skanning af thorax og øvre abdomen indenfor 48 timer. Der holdes daglig lungekonference kl. 13,30. Undersøgelser (BM (bronkomediastinoskopi), B (bronkoskopi i lokal anæstesi), UL vejledte/CT vejledte/røntgen gennemlyste biopsi, andre supplerende undersøgelser som fx MR-skanning), udføres samme/næste hverdag. Den dag svaret på ovennævnte undersøgelser foreligger indkaldes patient til svar samt henvisning til behandlende afdeling eller til supplerende undersøgelser, der igen udføres næste hverdag. Ovennævnte forudsætter at der alle hverdage kan: modtages patient i lungemedicinsk afsnit udføres de nødvendige radiologiske undersøgelser holdes lungekonference initieres patient undersøgelser af biopsi beskrives patient præparater udføres BM og B

6


Download ppt "Lungekræftpakke Regionshospitalet Randers"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google