Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UNI•Login Administration og anvendelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UNI•Login Administration og anvendelse"— Præsentationens transcript:

1 UNI•Login Administration og anvendelse
v/ Johnny Riber Larsen og Kristian Johnsen UNI•C

2 Program UNI•Login - ét login til det meste
Integration af UNI•Login-tjenester i SkoleIntra Status og perspektiver Oprulning på SkoleIntra til skoleår 08/09 JRL: Velkommen og præsentation Desuden: Vi er ikke SkoleIntra eksperter. Sandsynligheden for nogle at jer har mange, mange gange mere indblik i SkoleIntra er meget, meget stor. Forudsætninger: Vi har valgt indhold med det udgangspunkt at mange deltagere kan være nye administratorer eller måske kommende. Hvis du nu er superrutineret administrator af UNI-login på jeres skole, så vil der næppe være meget nyt i vores indlæg. Udpeg dagsorden og dens pointer Med andre ord: Friske ideer til brug og administration af UNI-login Hørt vores overvejelser og givet jeres egne retur om UNI-login i forbindelse med oprulning til nyt skoleår i SkoleIntra. Desuden vil vi gerne lytte om alt muligt med relation til Uni-Login, SKoleKom. SkoDa. Både her og ude på vores lille stand.

3 UNI•Login er: Ét login til både nettjenester, lokale Intranet og lokale netværk Det foretrukne login til netbaserede uddannelsestjenester i Danmark Ét ”livslangt” login - ét login fra skolestart og videre til ungdomsuddannelserne. Man bør aldrig have mere end ét UNI•Login Et professionelt login, som administreres af din institution - ikke bare en almindelig nettjeneste Et login baseret på SSO (single sign on) Et login som aldrig bliver slettet / gjort inaktivt. JRL: UNI-Login er et forsøg på svar til os der klager over at der er alt for mange logins, brugernavne og adgangsord til vores små hoveder. Den grundlæggende ide er at elever og lærere har ét login til mange undervisnnings it-tjenester og helst sådan er når man en gang er logget på et sted så er man samtidig logget på alle andre steder. I SkoleIntra sammenhæng kan det lade sig gøre kun at tillade UNI-login, men det kan også lade sig gøre at lade være eller at lade det være brugernes valg. Desuden –efter hånden som alle elevers uni-login er indentificeret med et cpr så vil I ”aflevere” jeres elever til de efterfølgende uddannelsesforløb. Med et professionelt login mener vi at UNI-login administreres lokalt, af jer. Hvem det det konkret er der administrerer er meget forskelligt fra sted til sted. Ofte lærere, ofte sekretærer ofte ? Hvis det er praktisk at oprette elever fra det øjeblik de træder ind af skolens dør, så gør det blot. Uni-login slettes ikke. Man kan blive inaktiv på SkoleKom, men man beholder sit Uni-login og det virker andre steder.

4 UNI•Login SkoleIntra VPN - HjemmePC pakkepost.emu.dk Din brugerprofil
dr.dk/skole - dit login til… digibib.dk Vækstpunkter mpo.emu.dk dr.dk/gymnasium Bestilling af undervisningsmidler SkoleIntra VPN - HjemmePC pakkepost.emu.dk Sektornets værktøjskasse Din brugerprofil Web-indberetning af computerudstyr UNI•Login brugeradministration UNI•Server studieplan.emu.dk It-baserede test i grundskolen kif.emu.dk KMD PIL Et intranet i udvikling netadm.sektornet.dk brugeradministration.emu.dk junior-pc-koerekort.dk netadm.sektornet.dk/vpn Send filer på op til 80 MB Video, film og lyd i undervisningen brugerprofil.emu.dk cis.emu.dk elevplan.nu ug.dk pplus.dk evaluering.uvm.dk materialehylden.emu.dk manualbasen.emu.dk skoda.emu.dk skoletasken.emu.dk vpunkt.emu.dk tavler.emu.dk

5 …så brug UNI•Login på Lærer- og ElevIntra
Måske gør I det allerede. Vi ved faktisk ikke hvor mange der anvende uni-login. Se hænder?

6 …så er lærere og elever samtidig logget på en masse andre undervisningsrelevante tjenester

7 …og de lærer deres UNI•Login at kende

8 Integration af UNI•Login-tjenester i SkoleIntra
Eksempel på integration af UNI•Login-tjenester i SkoleIntras faneblade KJO

9 …spørgsmål fra salen

10 Siden sidst… I dag har langt de fleste lærere, andre medarbejdere og elever et UNI•Login, som er identificeret med cpr.nr. Det letter administrationen af UNI•Login. Mulighed for anvendelse af UNI•Login på lokale netværk Øget fokus på de yngste elever - EMUs hule og UNI•Labels Lærerne kan få adgang til at nulstille elevernes adgangskoder Dog stadig for megen håndtering af import/eksportfiler KJO Vedr. CPR: Det med at koble CPR til UNI-login har været en meget stor og tung proces for mange af jer. Vores forventning er, at når det først er gjort er vedligeholdelsen lettet meget. Og – det vigtigste – mulighederne for at gøre hele processen automatisk er til stede. Vedr. Emus hule. Ha link klar men kun lige vise Nulstilling og labels life og vi har en demoopstilling på standen, hvis de selv vil forsøge sig

11 Næste skridt Bedre integration mellem SkoleIntra og data fra skolernes administrative systemer via UNI•Login brugeradministration. I første omgang fra KMD og Tabulex Et ”vindue” på UNI•Login brugeradministration, så brugeradministrator kan se, hvilke data der sendes til SkoleIntra En direkte overførsel af data mellem UNI•Login brugeradministration og SkoleIntra, så I undgår at skulle administrere filer lokalt JRL KMD og Tabulex skal virke ens til sommer. Hvordan ser vi en princip skitse af lige om lidt. Vinduet skal dels oplyse dels hjælpe til kontrol Denne proces slutter med at KMD og filer fra andre leverandører leveres direkte til brugeradministrationen og trækkes derfra til brug for SkoleIntra. I en plan lidt længere ude end 2008 sker denne overførsel helt automatisk. Brugeradministratorers bidrag vil være at oprette nye UNI-login og hente allerede oprettede fra andre skoler.

12 Workflow: Fra UNI•Login brugeradministration til SkoleIntra i dag
KJO

13 …fra UNI•Login brugeradministration til SkoleIntra inden oprulning 08/09

14 …fra UNI•Login brugeradministration til SkoleIntra inden for det næste år

15 …spørgsmål fra salen

16 Inden oprulning til skoleår 08/09
Der etableres en central overførsel af administrative data fra KMD Elev til UNI•Login brugeradministration, på samme måde som Tabulex TEA gør i dag Data fra KMD Elev og Tabulex TEA forsynes med skoleårs- og versions-stempel, så risikoen for at importere forældede filer i SkoleIntra minimeres. Supporten koordineres i en særlig konference på SkoleKom. Konferencen åbner 1. april som underkonference i Support SKITV og i konferencen Brugeradministration Supporten vil blive organiseret sådan at der vil være en speciel konference på SkoleKom til oprulning. Den vil være i Support SKITV. Her vil både adm supportere og normale skoleintrasupportere informere, forberede og hjælpe med oprulningsprocessen. april. Tror vi nok Oprulningen internt på SkoleIntra vil ca. være som det plejer, dog med nogle nyskabelser, som vi pt vil henvise til SkoleIntra om. Pt. er oprulningens trin: Gem backup af nuværende data Oprul klassebetegnelser Importer elevoplysninger (Hvis du ikke er UNI-login brugeradm, skal du have fået et nyt udtræk fra sekretær eller brugeradm) Fjern gamle data Import af elev og læreroplysninger vil – om alt gå vel – blive koordineret mellem leverandørerne. Tør vi sige d. 5. juli. I øjeblikket aftalt opruldningsdata med KMD og Tabulex. Vi ved der er kontakt til Dansk SkoleData og EDB-Brugsen om det samme. (+ et nyt format, som vi ikke vil komme ind på.)

17 …spørgsmål fra salen

18 Tak for nu


Download ppt "UNI•Login Administration og anvendelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google