Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Nyt nordisk fodermiddelvurderings system - NorFor.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Nyt nordisk fodermiddelvurderings system - NorFor."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Nyt nordisk fodermiddelvurderings system - NorFor

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Begrundelse for nyt system Tid Udbytte Gammelt system Nyt system

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt NorFor-systemet ! –fælles nordisk NorFor Plan  Forplanlægning og optimering  NorFor-plan er grundlaget NorFor Evaluering  Dybere evaluering av foderrationen  Karoline er grundlaget Dagens forskellige systemer +

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Målsætning for et nyt fodervurderingssystem At skabe et system, der anvender ny viden om:  Fodermidlernes kemiske sammensætning  Fordøjelsesprocesserne i forskellige dele af fordøjelseskanalen  Mikrobiell syntese i vom og tyktarm  Fodermidlernes indbyrdes påvirkning under fordøjelsen  Estimering af foderoptagelsen  Et system, som kan kvantificere udskillelsen af N i gødning, urin, mælk og tilvækst

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Konsekvensen af et ikke-lineært system Det enkelte fodermiddel har ikke en konstant foderværdi, men denne er bestemt af foderrationens størrelse og sammensætning

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Energiværdien i et fodermiddel er ikke konstant  Energiværdien reduceres ved stigende foderniveau   Udnyttelsen af foderet reduceres på grund af øget passagehastighed ud af vommen   Mikroberne får mindre tid til nedbryde foderpartiklerne   Dette har størst betydning for fordøjelsen af NDF fra grovfoder

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Ny kemisk fraktionering af fodermidlerne i NorFor Aske Råprotein Råfedt Stivelse Sukker Rest (vandopløseligt kulhydrat) Rest (Cellevægge) Gæringsprodukter NDF Nuværende system NorFor Plan Aske Råfedt Stivelse

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Nedbrydningsprofil i vommen for et næringsstof

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Råfedt Rest Gærings- produkter Stivelse Råprotein NDF Ufordøjelig (iCP) NH 3 Opløselig (sCP) Nedbrydelig (pdCP) Fedtsyrer (FA) Ufordøjelig (iNDF) Nedbrydelig (pdNDF) Ufordøjelig (iST) Nedbrydelig (pdST) Opløselig (sST) (RestCHO) (FPF) Foderfraktioner i NorFor Plan

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Følsomhedsanalyse på fordøjelighed af organisk stof

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt De vigtigste nye parametre i NorFor Plan 1.iNDF i grovfoder og kraftfoder 2.kd for pdNDF i grovfoder og kraftfoder 3.Opløselig protein i grovfoder og kraftfoder 4.kd for potentiel nedbrydelig protein i kraftfoder 5.kd for stivelse i kraftfoder 6.kd for opløselig protein 7.Ufordøjelig råprotein i kraftfoder

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Mulige laboratoriemetoder Parameter”Laboratoriemetode” iNDFNIR-kalibrering på in situ bestemmelser kd NDFBeregning ud fra iNDF og FK org. stof sCPBufferopløselighed kd CPTabelværdi kd STTabelværdi kd sCPTabelværdi iCPTabelværdi

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Fælles nordiske analysemetoder og fodermiddeltabel  Harmonisering af nuværende analysemetoder  To årlige ringtest mellem 17 laboratorier i Danmark, Sverige, Norge, Island, Finland, Letland og Holland  Udvikling af nye analysemetoder til prediktion af nedbrydningsprofiler  Nordisk Fodermiddeltabel fra efteråret 2005

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Nyt struktur/tyggetidsindeks Nuværende system Tyggetid (min. pr. kg tørstof) = F * 3 * % træstof, hvor F = findelingsfaktor udtrykker en partikelstørrelse Nyt System Tyggetid (CI) = Ædetid (EI) + Drøvtygningstid (RI) med udgangspunkt i NDF, partikelstørrelse og hårdhedsfaktor

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Nyt struktur/tyggetidsindeks Ædetidsindeks EI = K E * NDF (% af ts.) * SizeE hvor K E er en konstant og SizeE = Findelingsfaktor for ædetid Drøvtygningsindeks RI = K R * NDF * SizeR * Hårdhedsfaktor hvor K R er en konstant og SizeR = Findelingsfaktor for drøvtygning

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Nyt struktur/tyggetidsindeks  Hårdhedsfaktor −Udtrykker modstanden mod nedbrydning af fibre −Har sandsynligvis stor relation til iNDF −Hårdhedsfaktor vil ligge mellem 0,8 og 1,2 ved høj henholdsvis lav fordøjelighed

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Nyt struktur/tyggetidsindeks Type af behandling Fint formalet Grov formalet ValsetSnittetUsnittet Partikel- størrelse Sold < 2mm Sold 2-4 mm 5-6 mm TCL 7-40 mm TCL > 40 mm Eksempel på foder- midler Korn, pelleteret kraftfoder og Oliekager Græs, helsæd, majs og foderroer EI Min/ kg ts 4K E * NDF * SizeE RI Min/ kg ts. 0K R * NDF * SizeR * Hårdhedsfaktor

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Eksempel på tyggetider Ensilage Kode KL. græs 524 Kl. græs 525 Majs 593 TCL mm Hårdheds-faktor 20 0,9 20 1 10 1,1 EI min/ kg ts. RI u. Hårdhed RI m. Hårdhed 21 42 37 22 45 16 35 38 Tyggetid DK CI u. Hårdhed CI m. Hårdhed 54 63 58 59 67 35 51 54

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt NDF  Hvad havde betydning i FE-systemet  Hvad har betydning i NorFor Plan  Eksempler på rationer  NDF’s betydning for foderværdien og mælkeydelsen

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Betydende faktorer i FE-systemet  Fordøjeligheden af organisk stof har stor betydning for optimalt foderniveau og mælkeydelsen, samt for foderudnyttelsen  Sukker og stivelse har grænseværdier, men påvirker ikke foderværdien  Fordøjelige cellevægge har grænseværdier

21 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Grovfoderkvalitetens betydning for mælkeydelsen

22 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Betydende faktorer i NorFor Plan  Andelen af NDF i rationen  Nedbrydningshastigheden af NDF  Den potentielle fordøjelighed af NDF  Sukker + stivelse  Nedbrydningshastighed af stivelse

23 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Rationssammensætning Græs- ensilage Majs- ensilage Valset byg RapskageAndet 3 slæt græsens. 10,54,71,41,6 4 slæt græsens. 12,34,11,7 5 slæt græsens. 14,02,31,7 2/3 græsens +1/3 majs 8,74,33,61,5 1/3 græsens + 2/3 majs 4,48,831,9 Majsensilage11,71,24,21,0

24 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Betydning af NDF EnsilageRation NDF g/kg ts. Pot. ford NDF g/kg NDF NDF g/kg ts. Pot. ford NDF g/dag Stivelse g/kg ts. NDF- Faktor Korr. 3 slæt græsens.45087236962001730,89 4 slæt græsens.35660681740,89 5 slæt græsens.42095837265601100,93 2/3 græsens +1/3 majs 35257972150,84 1/3 græsens + 2/3 majs 34554702500,79 Majsensilage38080035151852350,81

25 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Betydning af NDF EnsilageRation NDF g/kg ts. Pot. ford NDF g/kg NDF NDF g/kg ts. Pot. ford NDF g/dag Stivelse g/kg ts. 3 slæt græsens.4508723696200173 4 slæt græsens.3566068174 5 slæt græsens.4209583726560110 2/3 græsens +1/3 majs 3525797215 1/3 græsens + 2/3 majs 3455470250 Majsensilage3808003515185235

26 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Betydning af NDF NEL MJ/dag (relativt) Danske FE/dag (relativt) Forventet mælke- ydelse (relativt) Forventet relativ ydelse fra FE-systemet 3 slæt græsens.132 (97) 19,0 (102) 28,7 (95,5)97 4 slæt græsens.135 (99) 18,9 (101) 29,7 (99)98 5 slæt græsens.136 (100) 18,6 (100) 30,0 (100)100 2/3 græsens +1/3 majs 132 (97) 18,8 (101) 28,9 (96)98 1/3 græsens + 2/3 majs 131 (96,5) 18,8 (100,5) 28,5 (95)98 Majsensilage128 (94) 18,6 (100) 27,4 (91)98

27 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Protein  Mikrobiel proteinsyntese  Forgæringsprodukter i ensilage  Pasagehastighed og foderniveau  PBV  Relativ protein værdi

28 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Mikrobiel proteinsyntese i NorFor Plan  I AAT/PBV-systemet syntetiseres 179 gram mikrobielt protein pr. kg fordøjeligt CHO  I NorFor Plan beregnes mikrobielt protein ud fra vomfordøjet organisk stof  Yderligere justeres for −Foderniveau −Rationens sammensætning −Forskellig energibidrag fra næringsstofferne

29 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Mikrobiel proteinsyntese i NorFor Plan  Øget foderniveau øger passagehastigheden  Øget passagehastighed øger syntesen af mikrobielt protein, fordi: 1.Der er mindre energitab til vedligehold for mikroberne 2.Færre mikrober fordøjes af protozoer

30 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Virkning af foderniveau og kraftfoderandel på den mikrobielle proteinsyntese Kraftfoderandel, % af tørstof Foderniveau, kg tørstof pr. dag 30405060 10 15 20 25 154 181 201 215 152 179 198 213 148 175 194 209 142 169 188 203 Gram mikrobielt protein pr. kg fordøjeligt organisk stof

31 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Mikrobiel proteinsyntese i NorFor Plan −Nedbrudt eller fordøjet CHO sættes til 100% −Nedbrudt protein sættes til 50% −Glycerol fra fedt sættes til 25% −Mælkesyrer sættes til 25% Energi til mikrobielt proteinsyntese beregnes fra vomfordøjet organisk stof

32 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Virkning af forgæringsprodukter på AAT-indhold

33 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Passagehastigheden varierer med foderniveau og fodersammensætning  Påvirker den mikrobielle proteinsyntese  Varierer nedbrydningsgraden af protein −Varierer mængden af fordøjet CHO - både af cellevægskulhydrater og af stivelse

34 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Beregning af PBV i NorFor Plan  PBV beregnes som forskellen mellem nedbrydningen af protein og den mikrobielle proteinsyntese i både AAT/PBV-systemet og i NorFor Plan  NorFor Plan har 3 betydelige ændringer −Nedbrydningsgraden afhængig af foderniveau og rationens sammensætning −Den mikrobielle proteinsyntese varierer −Recirkuleringen sættes fast til 4,6% af protein i foderet

35 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Relativ AAT-værdi i det nuværende system og NorFor Plan

36 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Rangering af kraftfoder i det nuværende system og NorFor Plan

37 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Virkning af foderniveau på foderrationens AAT-værdi med 50% kraftfoder

38 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Virkning af foderniveau på foderrationens PBV-værdi med 50% kraftfoder

39 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Virkning af foderniveau på foderrationens energi-værdi med 50% kraftfoder


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Nyt nordisk fodermiddelvurderings system - NorFor."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google