Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gade Funktionel MRI (fMRI) - fra pletter til mekanismer Anders Gade.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gade Funktionel MRI (fMRI) - fra pletter til mekanismer Anders Gade."— Præsentationens transcript:

1 Gade Funktionel MRI (fMRI) - fra pletter til mekanismer http://gade.psy.ku.dk/ppt.htm Anders Gade

2 Gade Funktionel MRI (fMRI) BOLD-signalet Blokdesigns og tidsserier Event-relateret fMRI - med 2 eksempler: Hukommelse Genetiske polymorfier + perfusions-MR Disposition:

3 Gade Kwong et al., 1992 fMRI BOLD …..

4 Gade B lood O xygen L evel D ependent contrast - signalets styrke afhænger af blodets iltningsgrad

5 Gade fMRI tidsserier – eksempel fra Tootell et al., 1995 Samme stimuli under 2 betingelser: statisk og i bevægelse. 40 sek. epoker Område V1 Område MT/V5 ”bevægelses- modulet” modulet”

6 Gade

7 Event-relateret fMRI..er i princippet som E vent - R elaterede P otentialer

8 Gade Signal drukner i støjen i baggrunds-EEG Gennemsnit af 4-64 målinger event event N400 ERP

9 Gade Event-relateret fMRI 2 eksempler: Hukommelse (kodning) Genetiske polymorfier og opmærksomhedskontrol

10 Gade fMRI – fra 1998 med analyser af event-relaterede signaler.. her ved præsentation af ord, som senere enten huskes eller glemmes

11 Gade fMRI billeder af 1) ord 2) ansigter som 1)skal huskes 2) faktisk huskes Event-relateret fMRI Reber et al. 2002, J.Neurosci. 22:9541-8 R = ”remember” F = ”forget” N = nye

12 Gade Event-relateretfMRI Reber et al. 2002, J.Neurosci. 22:9541-8 Aktiverede områder ved ord, som skal huskes, minus ord, som skal glemmes Tidskurver for aktiveringen ved de to sæt ord i område inferiort i ve. præfrontale kortex

13 Gade Event-relateretfMRI Reber et al. 2002, J.Neurosci. 22:9541-8 Aktiverede områder ved ord, som blev husket, minus ord, som blev glemt Tidskurver for aktiveringen ved de to sæt ord i ve. posteriore hippocampus og parahippocampale gyrus

14 Gade Event-relateret fMRI Reber et al. 2002, J.Neurosci. 22:9541-8 Direkte sammenligning af anstrengelse og succes A/B: Anstrengelse, men ikke succes C/D: Succes, men ikke anstrengelse

15 Gade QTLs; ”polymorfier”/alleler, varianter af gener Caspi et al., 2002 (London-New Zealand gruppe) – MAOA-genotype, opvækstvilkår og tendens til vold Fødselskohorte på 1037 børn fulgt til 26 år ”Maltreatment”: 8% svær; 28% sandsynlig; 62% ingen Monoamin oxidase A (MAOA) genet på X-kromosomet I en del af genet findes en velkendt ”polymorfi” – et variabelt antal sekvens- gentagelser. Giver mere eller mindre MAO. #a912b

16 Gade Fan et al., 2003: Genotyper, opmærksomhedskontrol og gyrus cingularis anterior Tidligere: MAOA og DRD4 polymorfier er forbundet med større konflikt-effekt (ringere kontrol) (N:200) 16 normale unge forsøgspersoner i ER fMRI-us *opdelt efter polymorfi (8/8; 6/10) *marginalt signifikante forskelle i ANT *lav MAO-aktivitet ~ opmærksomheds- kontrol marginalt ringere *fMRI udført under konflikt (inkongruente minus kongruente) - ER fordi de skal være blandede #4686a

17 Gade Fan et al., 2003: Genotyper, opmærksomhedskontrol og gyrus cingularis anterior. Konflikt-aktivering i fMRI. Forskel i aktivering mellem de 2 allel-grupper

18 Gade Perfusions MRI..er i princippet som rCBF- målinger, men baseret på forsinkelse (>2.5 sek) i tiden til ankomst af kontrast i forhold til det homologe kontralaterale område

19 Gade Neglekt Læsion i gyrus temporalis superior eller i gyrus angularis og gyrus supramarginalis ?

20 Gade Egocentrisk – og allocentrisk neglekt Hillis et al., 2005 #3641c

21 Gade Egocentrisk – og allocentrisk neglekt Hillis et al., 2005 Allocentrisk neglekt Hypoperfusion øverst i temporallap

22 Gade Egocentrisk – og allocentrisk neglekt Hillis et al., 2005 Egocentrisk neglekt Læsion i parietallap

23 Gade Slut

24

25


Download ppt "Gade Funktionel MRI (fMRI) - fra pletter til mekanismer Anders Gade."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google