Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Plantekongres 11. januar 2006 Bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder V/ chefkonsulent Bruno Sander Nielsen Landbrugsraadet Plantekongres.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Plantekongres 11. januar 2006 Bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder V/ chefkonsulent Bruno Sander Nielsen Landbrugsraadet Plantekongres."— Præsentationens transcript:

1 Plantekongres 11. januar 2006 Bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder V/ chefkonsulent Bruno Sander Nielsen Landbrugsraadet Plantekongres 11. januar 2006

2

3 Bioteknologi - et redskab til løsninger Anvendelse af bioenergi bioethanol, biogas, biodiesel, biobrint Fornybare produkter og processer plantefibre, stivelse, polymerer, planteolier, enzymer Robuste planter bedre næringsstofudnyttelse, resistens overfor skadedyr og sygdomme, temperatur- og nedbørtolerance Ernæringsmæssigt forbedret foder afgrøder med bedre proteinkvalitet og fosfortilgængelighed og enzymer til forarbejdning

4 Plantekongres 11. januar 2006 Bioteknologiske forskningsstrategier November 2004 Sunde, Sikre og Velsmagende fødevarer - en bioteknologisk forskningsstrategi for fødevarer Februar 2005 Værditilvækst og bedre miljø - en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder Afsender: Rådgivende Udvalg for FødevareForskning

5 Plantekongres 11. januar 2006 Bioteknologisk forskningsstrategi nonfood og foder Baggrund for udarbejdelsen af strategien Tidligere forskningsprogrammer: Forøget anvendelse af fornybare ressourcer til industrielle nonfood formål (1996-2000) Demonstrations- og udviklingsprogram for energiafgrøder (1997-2001) DAFGRI Nuværende store produktion af nonfood produkter: Prydplanter, frø, skind, bioenergi, industrielle produkter Miljøkrav til plante- og husdyrproduktionen reduktion af kvælstofudvaskning, fosforbalance m.v. restriktioner på forbrug af planteværn og gødning Erhvervsmæssige potentiale Landdistriktsudvikling, forøge værditilvæksten gennem integrerede produktioner af fødevarer, foder, industrielle produkter, energi og prydplanter - udvikle nye bio-industrier

6 Plantekongres 11. januar 2006 Bioteknologisk forskningsstrategi Fremme udforskningen af biologiens muligheder ud fra en vision for den bioteknologiske forskning På nonfood området bidrage til en bæredygtig og etisk forsvarlig produktion af nye, billige, sikre og bedre nonfood produkter til gavn for befolkning og erhverv styrke videngrundlaget for myndighedsberedskabet afdække relevante risikofaktorer i forbindelse med anvendelse af bioteknologi inden for nonfood produktioner På foderområdet bidrage til at sikre konkurrenceevnen i den danske animalske produktion medvirke til at forbedre foderets ernæringsmæssige egenskaber både i forhold til miljøpåvirkning og sundhed for mennesker og dyr medvirke til at udvikle robuste foderafgrøder i forhold til resistens overfor sygdomme og skadedyr, tolerance overfor abiotisk stress og en høj næringsstofudnyttelse

7 Plantekongres 11. januar 2006 Bioteknologisk forskningsstrategi nonfood og foder Strategien skal med udgangspunkt i nuværende teknologiske stade afdække potentialet for den bioteknologiske forskning i hele foder og nonfoodkæden, herunder plante-, husdyr-, fiske- og forarbejdningsområderne pege på de virkemidler som kan understøtte en høj videnskabelig indsats på det bioteknologiske område som dels sikrer nyttiggørelse i den private sektor dels fremmer innovationen i foderproduktionen og nonfood erhvervene redegøre for de væsentligste områder, hvor der er behov for nye tiltag og aktiviteter i den offentlige og private forskning udpege de væsentligste strategiske indsatsområder og prioriterede mål for forskningen de næste 10 år.

8 Plantekongres 11. januar 2006 Biotek forskningsstrategi nonfood og foder Styregruppe Arne Jensen, DJF (fmd.) Bruno Sander, LR (næstfmd.) Ole Hansen, Danisco Helle Græsted, DEG Torger Børresen, DFU Anne Meyer, DTU Jens Åge Hansen, AAU Peter Sandø, KVL Jens Stougaard, AU Erik Steen Jensen, Risø Uffe Jørgensen, DJF Skrivegrupper 1. Bioenergi (ethanol, biodiesel, biogas, faste biobrændsler m.v.) 2. Biobaserede materialer (kompositter, byggematerialer, skind, pels, bioplast m.v.) 3. Makrokomponenter (olier, stivelse, proteiner, pectin m.v.) 4. Mikrokomponenter og finkemikalier (biomedicin, farvestoffer, duft, enzymer m.v.) 5. Planter og mikroorganismer til miljøformål 6. Planter til rekreative formål (prydplanter og frø) 7. Foder

9 Plantekongres 11. januar 2006 Præsentation af strategien Tirsdag den 7. februar 2006 Tilmelding i Direktoratet for FødevareErhverv

10 Plantekongres 11. januar 2006


Download ppt "Plantekongres 11. januar 2006 Bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder V/ chefkonsulent Bruno Sander Nielsen Landbrugsraadet Plantekongres."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google