Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 09, 2010Projekt: “Visualisering” Del-Projekt 1: "VISUALISERING" Claus Brabrand [ ] IT University of Copenhagen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 09, 2010Projekt: “Visualisering” Del-Projekt 1: "VISUALISERING" Claus Brabrand [ ] IT University of Copenhagen."— Præsentationens transcript:

1 Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 09, 2010Projekt: “Visualisering” Del-Projekt 1: "VISUALISERING" Claus Brabrand [ brabrand@itu.dk ] IT University of Copenhagen

2 [ 2 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010

3 [ 3 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Formålet med del-projekt #1 ”visualisering” er at få begyndt på design og programmering i jeres projekt: Første skridt er at kunne vise vej- datasættet grafisk, ved at tegne vejene på en Java GUI-komponent (fx. ” javax.swing.Jpanel ”). Projekt: ”Visualisering” ”Danmarkskort: Visualisering, Navigation, Søgning og Ruteplanlægning”

4 [ 4 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Projekt: ”Visualisering” Eksempel på et skærmbillede med alle Sjællands veje, tegnet i forskellige farver (afhængig af vejens type): Motorveje: røde Hovedveje: blå Stier: grønne (snedigt :-) Andre veje: sorte

5 [ 5 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Projekt: ”Visualisering” Jeres visualisering kan laves på mange forskellige ambitionsniveauer… NB: Det er en fordel at udarbejde den gradvis (så I starter med at lave simple faciliteter først og udvider efterhånden) Her er følger nogle krav og muligheder…:

6 [ 6 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Projekt: ”Visualisering” 1)+2) 1) Lav et Java-program der kan tegne alle veje fra et givet datasæt eller udtræk (fx. Valby, Charlottenlund, Sjælland, hele datasættet), på en GUI-komponent (fx. Jpanel ) af en …på forhånd givet fast størrelse. 2) Som ovenfor, men vejene tegnes med forskellige farver (afhængig af vejtype).

7 [ 7 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Projekt: ”Visualisering” 3) 3) Tegningen skal kunne tilpasse sig panelets størrelse når det ændres (ved at vinduet maksimeres eller bliver trukket større eller mindre). Klassen skal i hvert fald have disse metoder: public int gFromX(double x) (Omregner fra UTM32 øst-koordinat x i meter til grafikkens vandrette koordinat i pixels) public int gFromY(double y) (Omregner fra UTM32 nord-koordinat y i meter til grafikkens lodrette koordinat i pixels)

8 [ 8 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Hints til 3) Hint A: Det er nyttigt at indføre en klasse ” Coordinates ”: …der er ansvarlig for omregning mellem: vejdatasættets koordinater (UTM28 / meter) skærmens koordinater (JPanel / pixels) Hint B: Det er hensigtsmæssigt at lave et nyt Coordinates -objekt hver gang vinduet har skiftet størrelse: E.g., kan JPanelets paint-metode lave et nyt Coordinates-objekt hver gang den bliver kaldt (idet den kaldes hver gang vinduet skifter størrelse).

9 [ 9 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Projekt: ”Visualisering” 4) 4) Man skal kunne zoome ind på vejnettet ved at trække med musen (fra hjørne-til-hjørne i det del-rektangel af vinduet der ønskes fokuseret på). NB: Zoom betyder bla. at kun nogle af vejstykkerne skal tegnes, og dels at koordinatomregningerne skal ændres lidt. (Her er gode muligheder for optimering!)

10 [ 10 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Hint til 4) Hint: Eftersom man skal kunne omregne fra musekoordinater til vejdatakoordinater skal der bruges flere metoder i Coordinates : public double xFromG(int gX) (Omregner fra grafikkens vandrette koordinat gX i pixels til UTM32 øst-koordinat i meter) public double yFromG(int gY) (Omregner grafikkens lodrette koordinat gY i pixels til UTM32 nord-koordinat i meter)

11 Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 09, 2010Projekt: “Visualisering” Required: 1) – 4) Optional: 5) – 8)

12 [ 12 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Projekt: ”Visualisering” 5) + 6) 5) Man skal kunne zoome ud igen (fx. blot ved at trykke på tasten ’o’). Hint: Konstruktoren i et JPanel bør udføre this.setFocusable(true) hvis panel- et skal kunne opdage tastetryk. Selve reaktionen på tastetryk sker i en KeyListener som man knytter til panelet. 6) Som ovenfor, men med mulighed for at scrolle i kortet (mod øst, syd, vest el. nord);e.g. via piletasterne. o 

13 [ 13 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 ( / ) Projekt: ”Visualisering” 7) + 8) 7) Når man flytter (ikke klikker) musen hen over kortet, vises navnet på den nærmeste vej i en statuslinje 8) Der kan tilføjes menuer til at vise kun bestemte typer veje (e.g. stier, motorveje, hovedveje). Alternativt: kun de veje som er relevante for bestemte typer af transportmidler: e.g., ingen stier for biler e.g., ingen motorveje for cykler Rued Langgaards Vej

14 [ 14 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Projekt: ”Visualisering” Features: Find gerne selv på flere… :-) Submission: hver Fredag (kl. 12 – 16): Projekt-dagbog og Arbejds-blade Submittes til: [ KF04.ITU.2010@gmail.com ] Deadline: Fredag den 26. Marts (kl. 09:00) Præsentation: Fredag 26. Marts (+demo): [ 10:00-12:00 Hvid/Grå/Gul/Orange/Rød ] [ 13:00-15:00 Grøn/Lilla/Blå/Brun/Sort ]

15 [ 15 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Projekt: ”Visualisering” Aflevering: én zip-fil (via mail til CB & KS): En beskrivelse (ca. 2 sider) af hvilke visualiserings- faciliteter der er valgt og programmeret i første omgang (inkl. kort begrundelse). En beskrivelse (ca. 4 sider) af hvordan visualisering- erne er implementeret, med en tegning af skærm- billedet der forklarer koordinatomregningen. Ovenstående skal være indeholdt i ét dokument (inkl. forside der angiver gruppens farvekode og medlemmer, dato, kursusnavn samt år). Java-koden der implementerer visualiseringerne (.java filerne, ikke.class filerne!!!)

16 [ 16 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Dagbog Dagbog (føres af referenten): gruppenormer! møde-referater (+ beslutningsreferat) beslutninger (+ beslutnings-grundlag og -form) eksterne samtaler / interviews eksakte kildehenvisninger planer (handlingsprogram, aktivitetsdiagram, kalenderplaner,...) uddelegering af afgrænsede del-opgaver på undergr. aftaler (valg af bøger, kurser, kontakter,...)...samt utvetydige aftale om næste møde! husk: dato + projekt-identifikation Konflikt-resolution "Hvem gør hvad hvornår?" Grundlag for pæd. vejledning Arbejde bevidst og planlagt Grundlag for proces-beskrivelsen Fastholde beslutninger

17 [ 17 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Dagbog Dagbog: Vælg selv format / struktur Hvem er til stede (inkl. rollefordeling) Fortid: Status / opsamling (hvad er der sket siden sidst) Nutid: Aftaler og beslutninger truffet Fremtid: Til næste gang (hvem gør hvad og hvornår) Proces-konsultation: Send dagbog+beskrivelse af problemet til Claus

18 [ 18 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Arbejdsblade Arbejdsblade: Fastholder (løbende) gruppens del-resultater (husk: versionsnummer, dato og arbejdstitel) Arbejde mht. afgrænset del-opg.: fx., 'målgruppeanalyse', 'valg af teknisk platform', 'grafisk interface', 'valg af datastruktur' eller 'financieringsmodel' Konstitueres ved gruppe-beslutning: typisk: produkt fra en undergruppes arbejde med del-opg. [2-3x sættes på del-opg. af gruppen: løser opg. og skriver]:  ...  (iterationer mellem gruppemøder, feedback fra gruppen) ekstraordinært: individuelle notater  arbejdsblade -- v2.1-- Grundlag for faglig vejledning { } := Status for projektet "ophøjes" godt råd: foreløbeligt resultat = foreløbeligt layout Grundlag for videre arbejde Grundlag for afsluttende rapport 1. udkast 2. udkast arb.blad "vedtaget"

19 [ 19 ] Claus Brabrand, ITU, Denmark Projekt: “Visualisering”Mar 09, 2010 Arbejdsblade Arbejdsblade: Vælg selv format / struktur Selv-indeholdt (logisk afgrænset) forklaring af en del af projektet Beskrive problem Beskrive løsning samt alternativer Evaluere løsning Produkt-konsultation: Send arbejdsblad+beskrivelse af problemet til Kasper -- v2.1--

20 Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 09, 2010Projekt: “Visualisering” God fornøjelse !!! 1)1) 2)2)3)3)4)4)


Download ppt "Claus Brabrand, ITU, Denmark Mar 09, 2010Projekt: “Visualisering” Del-Projekt 1: "VISUALISERING" Claus Brabrand [ ] IT University of Copenhagen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google