Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sædskifte og kulturteknik som hjælpere mod ukrudt – herunder erfaringer fra nabolande Landskonsulent Poul Henning Petersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sædskifte og kulturteknik som hjælpere mod ukrudt – herunder erfaringer fra nabolande Landskonsulent Poul Henning Petersen."— Præsentationens transcript:

1 Sædskifte og kulturteknik som hjælpere mod ukrudt – herunder erfaringer fra nabolande Landskonsulent Poul Henning Petersen

2 Kemisk bekæmpelse ikke nok IPM Ubehandlet Kemisk bekæmpelse + 2 l Boxer

3 Udfordringer: Herbicidresistens Færre aktivstoffer Færre muligheder for at bekæmpe græsukrudt i vekselafgrøder Autumn weed control study 2008 by Monsanto UK

4 Agerrævehale Stigende problem i UK, DE og DK Kemisk bekæmpelse –resistens udbredt, især UK og DE –færre aktivstoffer –ingen nye virkemekanismer Dyrkning –reduceret jordbearbejdning –tidlig såning –meget vintersæd og vinterraps

5

6 God etablering Udsat såtid Falsk såbed Sædskifte Ukrudtsfrø urørt i stub Stubbearbejdning Pløjning Sorters konkurrenceevne Større plantetal Radrensning Undgå spredning ’Kant-pleje og pletrens’IPM Optimal kemisk bekæmpelse

7 Integreret bekæmpelse af Gold Hejre Harvning Pløjning Såning 0x 14/9 15/9 1x 14/9 15/9 2x 14/9 15/9 2x 19/9 6/10 Landsforsøgene 1998

8 Autumn weed control study 2008 by Monsanto UK Strategisk pløjning

9 Falsk såbed mod agerrævehale (ved reduceret jordbearbejdning) 25-60 procent af frø har ikke spirehvile Overfladisk harvning lige efter høst Evt. gentagelse efter 2-3 uger Agerrævehale nedvisnes med glyphosat lige før såning Effekt er en kombination af senere såning og reduktion af frøpulje Op til 75 % effekt

10 Sortsvalg efter konkurrenceindex Lavt tal ~ lille ukrudtsmængde Index ses i SortInfo.dk Fotos: Henny Rasmussen, DJF

11 Vinterhvede SortKonkurrenceindex Ararat0,82 Frument0,92 Hereford0,98 Smuggler1,00 Ambition1,05 Oakley1,06 Audi1,09 0,27

12 Marktilsyn før høstMarktilsyn før høst Sædskifte med vårsædSædskifte med vårsæd Senere såningSenere såning Optimal etableringOptimal etablering Sortsvalg og øget plantetalSortsvalg og øget plantetal Rengøring af mejetærsker/presserRengøring af mejetærsker/presser Kemisk indsatsKemisk indsats

13 Konklusion Færre kemiske midler og mere græsukrudtFærre kemiske midler og mere græsukrudt Metoder i IPM skal ses som en ’værktøjskasse’Metoder i IPM skal ses som en ’værktøjskasse’ Værktøj skal vælges efter opgavenVærktøj skal vælges efter opgaven Tak for opmærksomheden!

14 IPM i ukrudtsbekæmpelse Kemisk/mekanisk Middelvalg Dosis Sprøjteteknik Virkemekanismer Management Timing Kvælstofniveau Udsædsmængde Sortsvalg Pløjning Red. jordbearb. Stubbearbejdning Falsk såbed Vinter-/vårsæd Korn/bredbladede Enårige/flerårige Sæd- skifte Jord- behand- ling Be- kæmp- else Hånd- værk mm.


Download ppt "Sædskifte og kulturteknik som hjælpere mod ukrudt – herunder erfaringer fra nabolande Landskonsulent Poul Henning Petersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google