Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Aarhus Universitet 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Aarhus Universitet 2007."— Præsentationens transcript:

1 Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Aarhus Universitet 2007

2 Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Emner ved årsskiftet  Aarhus Universitet efter 1.1.2007  Strategi for Aarhus Universitet  Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen

3 Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Tre super- universiteter

4 Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T

5 AU

6 SUN NAT SAM HUMTEO AU

7 DMU ASB DPU DJF SUN NAT SAM HUMTEO AU

8 Jordbrug og Fødevarer Offentlig sektor Industri- sektor Handel og Service Kultur- og Fritidssektor Uddannelses- sektor Sundheds- sektor DMU ASB DPU DJF SUN NAT SAM HUMTEO AU

9 Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Hvad vil kendetegne det ny AU? 25% af den samlede offentlige forskning Bredere uddannelsesportefølje  Ca. 30.000 studerende  Mere end 1.000 ph.d.-studerende – målet er en fordobling  Nye kompetencer til civilingeniøruddannelserne  Nye merkantile uddannelser  Nye jordbrugsuddannelser Budget ca. 4,5 milliarder og ca. 6.200 ansatte

10 Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Strategiske emner – Udviklingskontrakt 3 Styrke forskningen - særligt fokus på 6 områder: Globalisering, molekylær medicin, nanoscience og nanoteknologi, religion som normsætter, teoretisk naturvidenskab, vidensamfundet - styrkelse af forskeruddannelser - etablere forskerskoler, 4+4-modellen - fordobling af antal ph.d.-studerende Effektive uddannelser af høj kvalitet -Nye uddannelser Bidrage til vidensamfundet Internationalisering Kvalitetsudvikling

11 Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Prioriteringer i 2007 inden for jordbrugsområdet  Udvikle nye jordbrugsuddannelser fra 2008 - Molekylær ernæring og fødevareteknologi (2007)  Styrke forskningssamarbejdet i AU  Videreudvike TechTrans-arbejdet  Sikre en tæt dialog med sektor- ministerier og øvrige fødevareaktører

12 Jordbrug og Fødevarer Offentlig sektor Industri- sektor Handel og Service Kultur- og Fritidssektor Uddannelses- sektor Sundheds- sektor DMU ASB DPU DJF SUN NAT SAM HUMTEO AU

13 Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Strategi for Aarhus Universitet Hvem, hvordan og hvornår?

14 www.fusion.au.dk/strategi

15 NOVDECJANFEBMARAPRILMAJJUNIJULIAUGSEPTOKT Opfølgning og justering Mission, vision og værdier Fase 1: Forberedelser, analyser og planlægning Fase 2: Kick Off, fundamentet for strategiprocessen 1.Strategi seminar 2. Strategi seminar 3.Strategi seminar Fase 3: Strategiarbejde, den overordnede strategi 4. Strategiseminar, Dekaner og institutledere m.fl. Lokale strategier og handleplaner Overordnede strategi for AU Fase 4: Lokale strategier + samlet strategi og handleplaner Samlet strategi for AU Høringsfase Udviklingskontrakt Pilotprojekter Samlet strategi og handleplaner Understøttende processer, lederuddannelse mv. 5. og 6. strategiseminar MilepælSeminarMøder og andre aktiviteter Bestyrelsesmøde Bestyrelse Bestyrelsesmøde

16 Jordbrug og Fødevarer Offentlig sektor Industri- sektor Handel og Service Kultur- og Fritidssektor Uddannelses- sektor Sundheds- sektor DMU ASB DPU DJF SUN NAT SAM HUMTEO AU

17 Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Globaliserings- puljen Midler til forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri: 2007:2 mia. DKK (heraf 1,0 til forskning) 2008: 4 mia. DKK (heraf 2,0 til forskning) 2009:6 mia. DKK (heraf 3,3 til forskning) 2010:8 mia. DKK (heraf 4,6 til forskning) 2011:9 mia. DKK (heraf 4,9 til forskning) 2012:10 mia. DKK (heraf 5,2 til forskning)

18 Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Forliget om udmøntning af globaliseringspuljen Forskning

19 Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Forliget om udmøntning af Globaliseringspuljen Uddannelse

20 Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Budget 2007, inkl. HIH, ASB, DJF, DMU og DPU Hovedtal efter hver institutions hidtidige regnskabspraksis

21 Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Forventet status, ultimo 2007  Kassebeholdning: Ca. 600 mill kr  Egenkapital: ca. 400 mill kr  Eksterne tilsagn: Ca. 1,5 mia kr  AUFF-værdi > 3 mia. kr


Download ppt "Flakkebjerg 2 marts 2007 Lauritz B. Holm-Nielsen A A R H U S U N I V E R S I T E T Aarhus Universitet 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google