Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CMC og Sociability Computermedieteori II bidrag til systematisk konceptualisering ITU: Usability med projekt Brugercentreret design, for å r 2008 v/ Egil.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CMC og Sociability Computermedieteori II bidrag til systematisk konceptualisering ITU: Usability med projekt Brugercentreret design, for å r 2008 v/ Egil."— Præsentationens transcript:

1 CMC og Sociability Computermedieteori II bidrag til systematisk konceptualisering ITU: Usability med projekt Brugercentreret design, for å r 2008 v/ Egil Boisen

2 CMC og ‘Sociability’ CMC: Computer-mediated Communication –Synchronous: videophones, chatrooms/ CVEs/ MUDs/ MOOs, Skype. –Asynchronous: email, news groups Social presence theory …… Sociability ……

3 Social presence theory 'social presence' er ikke identisk med 'physical presence'. Social presence theory undersøger forskelle ved medietyper ift. om de giver kommunikerende mennesker følelsen af tilstedeværelse som ved face-to-face-komm. …… Common ground = afhængig af social presence …… Empati = afhængig af social presence …… Lav båndbredde reducerer 'social cues' (gestures, body language, facial expressions, voice tone, appearance, context)

4 CMC og Common ground 'All collective actions are built on commom ground and its accumulation': 'mutual knowledge, mutual beliefs, and mutual assumptions … [T]o coordinate on process, they need to update their common ground moment by moment.' (Preece 2000, s.157) researchers [..] reported that consensus building using textual systems is less effective than in face-to-face meeting (Preece 2000, s.149 - henviser bl.a. til Sproull & Kiesler) Grounding: –Common ground etableres gennem 'grounding' - som varierer fra situation til situation, og fra medie til medie, eks.: face-to-face = et nik; telefonsamtale = et grynt. –Ved face-to-face kan kommunikerende konstant checke om modtager forstår budskabet. Muligheden for ofte turn-taking; non-verbal cues; silence; graden af opmærksomhed/ awarenes.

5 CMC og face-to-face (1) vocalizaton: 'non-words', modulation, diktion, hvor højt der tales, tavshed visual information: alder, socialgruppe, handicappet osv. Facial expression Øje-kontakt vigtigt: Koordinere turn-taking; Aflæse graden af interesse, indforståethed, opmærksomhed, mental aktivitet; Body movement Psykofysiske reaktioner, eks. rødmen Hiltz & Turoff 1993

6 CMC og face-to-face (2) 'anonymity often encourages people to disclose more about themselves; they even become 'hyperpersonal'. fordel at have tid til at reflektere over sit svar + fremstille det i en bedre form Preece 2000 anonymitet kan fremme objektivitet og problemløsning lavere båndbredde (og anonymitet) kan fremme 'åbenhed' omkring ens problemer (brevkasseredaktør-effekten) det har vist sig at folk der ikke bryder sig om hinanden face-to- face, arbejder fint sammen online, og omvendt. diskussioner kan være meget følelsesladede diskuterende udviser gruppeadfærd, engagement, afhængighed osv. Nogle vil foretrække ikke at være face-to-face eksempelvis hvis man skal tale om noget der falder en svært at sige. Hiltz & Turoff 1993

7 CMC og Empati Empati er afhængig af social presence –meget vigtig ift. kommunikation mellem mennesker –over 80% af empati er kommunikeret non-verbalt (gaze, body language) (Preece 2000, s.165 - henvisning til Goleman 1995) –Rheingold har beskrevet tilfælde af empati på rent virtuelt grundlag; + Preece: 'A recent comment from an online support community aptly sums this up: "We're all in this together, which helps!"' (Preece 2000, s.164, henvisning til sig selv 1998)

8 Rheingold: ’virtual communities’ undtagelsen snarere end reglen; kræver rette forhold, og skal nurses: –a) social infrastruktur: hvad forbinder disse mennesker fælles mål/ værdier critical mass fokus (gruppen skal heller ikke blive for stor) reciprocitet –b) Netikette: 'clearly stated policy' sanktionsmuligheder/ ordensmagt –c) Godt interface

9 Koordinering af samarbejde Koordinering: når en gruppe interagerer for at nå et fælles mål – vha.: Verbal og non-verbal kommunikation Skemaer, regler og konventioner Fælles eksterne repræsentationer

10 Sociability (1) Modtræk ift. reduced cues (Preece 2000, s.153): –billeder/ selvportrætter –3D-avatars –lingusitic softeners: emoticons; educate people about their writing style. Gruppe-dannelse: –affinitet: at folk har fælles interesser –fælles mål/ værdier –critical mass –fokus (gruppen skal heller ikke blive for stor) –reciprocitet: feedback er vigtig; det skal være umagen værd at kommunikere –Tillid: til hinanden; til teknikken; overvågning

11 Sociability (2): Moderatorers opgaver 1.administration –optag og afmelding af medlemmer; beskrive policies 2. indsluse newbies –FAQ 3.håndhæve policies for Optag; netikette (emoticons; konstruktiv tone; båndbredde; saglighed); privacy – copyright; lurkers (f.eks.: alle bør sige noget, ellers kan andre føle sig overvåget) 4.høj signal/ støj-rate –fjerne spam og ’ulovligt’ materiale;fjerne flaming-provokatørers mails; fjerne irrelevante mails 5.holde liv i debatten –anspore til debat; fokusere debatten (skabe subgroups)

12 Reference Preece, J. (2000) Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability. Chichester, UK: John Wiley & Sons


Download ppt "CMC og Sociability Computermedieteori II bidrag til systematisk konceptualisering ITU: Usability med projekt Brugercentreret design, for å r 2008 v/ Egil."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google