Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Murray Schafer – The Soundscape Programmatisk musik: Billedskabende, efterlignende af den ydre verden. Absolut musik: Ideelle mentale lydabstraktioner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Murray Schafer – The Soundscape Programmatisk musik: Billedskabende, efterlignende af den ydre verden. Absolut musik: Ideelle mentale lydabstraktioner."— Præsentationens transcript:

1 Murray Schafer – The Soundscape Programmatisk musik: Billedskabende, efterlignende af den ydre verden. Absolut musik: Ideelle mentale lydabstraktioner hos komponisten

2 Murray Schafer – The Soundscape Figure: Lyd(e) i fokus ; lyd(e) der tiltrækker sig opmærksomhed, ”lydmærke(r)”. Ground: Konteksten; omgivende lyde / lyde i baggrunden. Field: Stedet hvor alle lyde forekommer; The Soundscape; ”lydscenen”.

3 Murray Schafer – The Soundscape Sonological Competence: at kunne opfatte, analysere og designe/skabe/udtrykke lydscenarier. Pointe: For at kunne formidle en lyd må man kunne udtrykke og (gen)skabe den. Lydindtryk forbundet med analyse – Udtryk forbundet med design.

4 Murray Schafer – The Soundscape 3-trins plan for lyddesign af soundscapes: The immediate: de lyde man skal lytte til/lægge mærke til. The support: Andre lyde i umiddelbar nærhed af de primære lyde. The background: lyde der sætter scenen, baggrundslyde, droner mm.

5 Psykoakustik Psykoakustik (akustik + psykologi) beskriver den oplevede lydkvalitet i form af parametre som: Hørestyrke (volumen) Skarphed (kontraster) Modulationsstyrke Tekstur, fx ”ruhed” Oplevet velvære ved lyde Subjektiv varighed Rytme Melodi

6 5 psykologiske dimensioner af lyd lydstyrke = intensitet / amplitude tonehøjde = frekvens / pitch lydkildens placering = retning lydforløb = envelope klang = overtonernes unikke sammensætning

7 Lydperception Hvad opfattes lyden som…… Bottom-up: sanset lydoplevelse (objektiv, frekvens, amplitude mv.) Fokus: signal/støj-forhold = fx tale dB vs. gadestøj dB Top-down: forventet, ønsket lydoplevelse (subjektiv) Fokus: mental "udfyldning" af utydelig tale så det giver mening, "man hører hvad man vil høre".

8 Lyd i industrielt design Formål: at skabe oplevet værdi Passive produktlyde afhænger af materialer og konstruktion fremkommer fx ved banken eller tryk på produktet Aktive produktlyde driftslyde aktions- eller kvitteringslyde signallyde

9 Lyd i design Lyden farver oplevelsen af produktet gennem… Sanseoplevelse Lydens relation til funktionen Positionering, dvs. lyden i forhold til andre produkter og omgivelserne

10 Lyd i design Kriterier for kvitteringslyde 1) yder lyden et positivt bidrag til det samlede lydbillede? 2) er den i overensstemmelse med produktets øvrige oplevede værdi? 3) Signalerer kvitteringslyden "kvalitet" om den underliggende mekaniske / elektroniske konstruktion.

11 Lyd i design Funktionskriterier 1) er der behov for akustisk kvittering? og hvor? 2) er der behov for flere forskellige lyde? evt. samtidig og evt. suppleret med visuel og haptisk kvittering? 3) er den enkelte kvittering tilpasset funktionen mht. lydbillede og betydning? 4) udgør summen af akustiske kvitteringer et sammenhængende logisk hele? 5) Adskiller lydene sig tydeligt fra drifts- og baggrundslyde? 6) Kan lydene opfattes af brugermålgruppen for produktet? 7) skal brugeren have mulighed for at vælge de kvitteringslyde han eller hun ønsker?

12 Lyd i design Kriterier for signallyde / alarmer 1) brug lyd som signal hvor der er behov for det 2) Lad lyden svare til funktionen mht. styrke og frekvens 3) graduer forskellige lydsignaler efter deres art og betydning. 4) byg et betydningsbærende lydbillede ind hvor det er hensigtsmæssigt 5) må ikke i sig selv være så skræmmende at det virker handlingslammende.

13 Lyd i design Kriterier for brugerbestemte produktlyde 1) skab muligheder for valg af lydbilleder hvor det er til gavn for brugeren. 2) begræns valgmulighederne så entydigheden i lydsignalet ikke går tabt. 3) overvej redundans, dvs. om det er forsvarligt at brugerens frakobler sig lydene og udelukkende forlader sig på visuelle signaler. Lydløshed kan være bekvemmeligt men må ikke ske på bekostning af sikkerhed.

14 Lyd i design Kriterier for positionering via lyd 1) Findes der en art referencelydbillede der fungerer som standard for kvalitet? 2) Er produktlydene rigtigt positioneret i forhold til dette referencelydbillede? 3) Hvordan er lydbilledet positioneret i forhold til konkurrenter? 4) Er lydbilledet frit for elementer som er "svage led" i det samlede kvalitetsbillede

15 Lyd i design Akustisk simulering af afstand mellem bruger og lydkilde = virtuel positionering. Gøres ved manipulering og processering af en optaget lyd. Forgrund: næroptagelser med mikrofonen, høj amplitude = nærværende, kraftig lyd. Baggrund: almindelig optagelse hvor de høje frekvenser er sænket eller filtreret væk + sænket amplituden = lavfrekvent, svag lyd.

16 Lyd i design Kriterier for lyd i det omgivende akustiske miljø 1) er lydbilledet acceptabelt i forhold til det miljø, produktet skal optræde i? 2) rammer produktlyden en følsom frekvens? 3) vil lydløshed tilføre produktet - eller omgivelserne - fordele?


Download ppt "Murray Schafer – The Soundscape Programmatisk musik: Billedskabende, efterlignende af den ydre verden. Absolut musik: Ideelle mentale lydabstraktioner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google