Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Foreliggende jordbundskortlægning og anvendelse af nye metoder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Foreliggende jordbundskortlægning og anvendelse af nye metoder"— Præsentationens transcript:

1 Foreliggende jordbundskortlægning og anvendelse af nye metoder
Svend Elsnab Olesen Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø Danmarks JordbrugsForskning

2 EKSISTERENDE KORT Geologi (jordart) i undergrunden
Kvartærgeologi, kort 1: og 1: Tekstur i muldlag Jordklassificering, kort 1:50.000 Lavbund og okkerrisiko 1844 Matrikelboniteringen

3 GEOLOGISKE KORT JORDART
Udført 1888 – 20?? 1: for hele DK 1: for 84 % af DK Boringsafstand ca. 100 m Klassificeringsdybde ca. 1 m Dannelsesmåde (moræne, marsk mv.) Materiale - jordart (grus, sand, ler, tørv mv.) Geologi- og jordartskoder (ML, DS, FT mv.)

4 GEOLOGI OG JORDARTER I VENDSYSSEL
1:25.000

5 GEOLOGISKE KORT i 1:25.000

6 JORDKLASSIFICERINGEN 1:50.000
Udført Hovedsageligt landbrugsarealer Teksturanalyser i muldlag: Ca. 1 pr 100 ha Jordbundsklasser, JB nr. (ler- og finsand) Farvekoder, FK (ler- og finsand) Grænser mellem FK: Teksturanalyser Konsulentbistand Geologiske og topografiske kort

7 JB og FK klasser

8 JORDKLASSIFICERINGEN
1:50.000 1:

9 NYE KORTLÆGNINGSMETODER
Orthofotos Luftfotos Højdemodel Geo-elektriske målinger – EM 38 Profilboringer, Jordbundsklasser, GPS Laboratorieanalyser Jordbundsklasser og korttegning

10 Flybåren lasermålt højdemodel

11 EM 38 KORTLÆGNING Datalogger monteret på motorcyklen. Data fra
EM38 og DGPS indsamles simultant. Geonics EM38 og GPS- antenne monteret på en slæde. DGPS-enhed monteret på motorcyklen. Målefrekvens =1/sek.

12 TEKSTUR og EM 38 MÅLINGER Interpoleret kort over lerindholdet (2-24%) på en 10 ha stor mark. Baseret på 285 jordprøver Interpoleret kort over EM38-data, baseret på 1800 målinger. Indsamlet på 30 min. Tørv Tørv

13 EM-38 og JORDARTSKORTLÆGNING
EM38-kort Jordartskort 1:25.000 2 - 5 5 - 8 8 - 11 mS/m Smeltevandsaflejringer Grovsand Finsand Moræne Sandet Leret 2 km

14 Sammenhæng mellem jorddata og højdeinformation

15 Et nyt jordbundskort Boringer 4 F R - 2 1 K A - 1 2 T A - 2 6 T U / 4
3 4 F R - 2 6 T U / 4 F R - 3

16 ANVENDELSE AF JORDBUNDSKORT
Regionplanlægning (landbrug mv.) Regionale analyser (VMP 1-3) Udpegning af nitrat- og pesticidfølsomme områder m.v. Administration i amter (vandingstilladelse, VVM godkendelse m.v.) Udbytte- og kvælstofnormer Jordfordeling og ejendomshandel Handlingsplaner for grundvandsbeskyttelse Præcisionslandbrug

17 ANSKAFFELSE AF JORDBUNDSKORT
Danmarks digitale Jordartskort 1:25.000: CD rom fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Jordklassificeringen, farvekoder 1:50.000 Trykte kort fra Danmarks JordbrugsForskning


Download ppt "Foreliggende jordbundskortlægning og anvendelse af nye metoder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google