Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskab & økonomistyring - Lektion 9 HD 5. semester forår 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskab & økonomistyring - Lektion 9 HD 5. semester forår 2010"— Præsentationens transcript:

1 Regnskab & økonomistyring - Lektion 9 HD 5. semester forår 2010
v/ Jens Godik Højen, April 2010

2 Logistikmodeller og definitioner

3 Den AGILE virksomhed (s. 11)
Stigende konkurrence, Stigende globalisering af kunde og leverandør problematikker, Internethandel og lave produktionsomkostninger på fjerne markeder

4 Logistik oprindelse (s. 17)
Kan spores tilbage til 1600 tallet – Frankrig. Anvendt inden for flytning af militært materiel og tropper. Rette mængde, rette sted, rette tidspunkt Er ikke en særskilt teori.

5 Styringsopgaverne frem til 60’erne (s.19)
Distributionsstyring - (Fysisk) Fra varelager til kunden. Produktionsstyring - Materialeflow – råvarer/varer i arbejde – til det er lagerført Materialestyring - Fra leverandøren til råvaren er på lager. Lagerstyring – Fysisk materialehåndtering styring af lagerbeholdningens niveau Anses som traditionel virksomhedsstyring (management) også kaldet funktionel logistik. Figur side 20

6 Logistik i et systemperspektiv (s. 22)
Helheden er mere en summen af enkeltdelene. Der analyseres ikke på enkeltdelene men tager udgangspunkt i det symbiotiske forhold bestående af alle delsystemerne. Et stort lager = kort leveringstid = binding af kapital = større lageromkostninger Leveringsservice Logistikomkostninger Leveringstid Lageromkostninger Lagerservicegrad Transportomkostninger Leveringsoverholdelse Emballage/Pakkeomkostninger Leveringsfleksibilitet Administrative omkostninger Leveringsinformation Mangelomkostninger

7 Leveringsservice (s. 26) Teknisk ordrebeh. Den tid der medgår i det indledende ordre arbejde, priser, planlægning, tilbud.. Administrativ ordrebeh. Er efterarbejdet med at opstille og godkende ordrens pris og indhold. Totale ordrebehandlingstid (BPR) Business Process Reenginering. En afløber fra Teknisk og administrativ ordrebeh. Fysiske tidselementer, fra varen er bestilt ved leverandør til den er fremme Ventetider, den tid råvarer og halvfab. ligger stille

8 Lager (s. 28) Her tales om lager servicegrad = AB lager
Hvis AB lager = standardvare.. ingen kundetilpasning osv. Lagerservicegrad = ordrebehandling + leveringstid.=> % værdi for kundeordre lev. AB lager. Leveringsoverholdelse = lovet leveringstermin – faktisk levering Kort leveringstid mindsker behovet for at styre produktionen efter prognoser.

9 Logistik omkostninger (s. 31) – Fortsættes næste side
Lageromkostninger: Fysiske lagre, omkostning i form af husleje, lys, varme, udstyr. Er et udtryk for kapitalbinding i råvarer, varer under forarbejdning og færdigvarer m.m. Transportomkostninger: Dækker over omkostningen for flytning af varer mellem leverandører – lager – kunder. Intern flytning m.m. Håndteringsomkostninger: Lønninger til medarbejdere i varemodtagelse/afsendelse, samt til produktionsmedarbejdere. Her under også til anlæg og værktøj.

10 Logistik omkostninger (s. 31)
Administrationsomkostninger: Dækker overadministrationen og funktionærlønninger. Gruppen består bl.a. af indkøbere, prod. planlæggere, sælgere, produktudviklere osv. underprioritering i denne kategori kan udmøntes i irrationel planlægning med logistiske problemer til følge. Mangelomkostninger: Fejl i varer, mistet DB, tabte kunder, manglende leverancer, stop i produktionen m.m. Logistikomkostninger: Er den udløber af indkøb, produktion og distribution hvor omkostningen er afhængig af varens og markedssegmentets elementer.

11 Aktiviteter i forbindelse med logistikopgaven (s. 32)
Ordrestyring – kunde, produktion og indkøb Transport Eksterne lagre Interne lagre Håndtering Produktionsplanlægning Indkøb Informationsteknologi

12 Ved at minimere omkostningerne er det muligt at aflæse et forbedret resultat vha. Dupont pyramiden. Stram logistisk styring kan aflæses direkte i en rentabilitetsanalyse.

13 Logistik – en konkurrence parameter (s. 42) - Fortsættes

14 Strategiske overvejelser, porters værdikæde (s. 43-44)
Primære aktiviteter: i tilknytning til materialeflow Transport ind Produktion Transport ud Salg Service Støtteaktiviteter: på tværs af primæraktiviteterne Ledelse, strategi, planlægning, jura, finans etc. HR og administration Produkternes egenskaber, fremstillingsprocesser og processtyringssystemer Anvendelse og indkøb af produkter, værktøj, maskiner

15 Logistikledelse Formulering af logistiske mål og strategier
Koordinering af interne funktioner Planlægning og styring af materiale og informationsflow

16 Supply Chain Management (s. 48) SCM
Supply Chain Management spænder over alle flytninger og opbevaring af råvarer, beholdning i bevægelse, og færdigvarer fra oprindelsespunkt til forbrugssted. Kæderne griber endvidere ind i leverandørerne og kunderne. SCM Drejer sig om at samle alle aktiviteter gennem ”kæder” hvor figuren side 48 beskriver forholdet mellem dem.


Download ppt "Regnskab & økonomistyring - Lektion 9 HD 5. semester forår 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google