Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksport af økologiske markfrø

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksport af økologiske markfrø"— Præsentationens transcript:

1 Eksport af økologiske markfrø
Ole Grønbæk DLF-TRIFOLIUM A/S

2 Ny EU forordning om økologisk frø
Database i alle lande fra 1. Januar 2004 Bygger på og ligner den danske model Der skal udarbejdes en årlig rapport om dispensationer fra kravet om økologisk frø Bilag 1 til forordning skal indeholde arter, hvor der ikke må anvendes konventionel udsæd – der forventes først arter på denne liste i 2005

3 Ny EU forordning om økologisk frø - Danmark
Ny database er oprettet Passende/øvrige sorter afskaffes Ny ordning for vurdering af sorter EU tillader ikke længere delvis økologiske blandinger med mindre de indeholder mindst 95 % økologisk frø

4 EU har udarbejdet eget logo

5 - og nogle lande har oprettet database
Danmark: Frankrig: Tyskland, Belgien, Schweiz, UK: Italien:

6 Areal med økologisk jordbrug, 1000 ha
Pr Kilde:

7 Økologisk areal med græs og foderafgrøder, 1000 ha
Baseret på % græs og foderafgrøder 1998. Kilde: Organic farming and the CAP (Fair3-CT )

8 Økologisk areal med græs i omdrift, 1000 ha
Skøn delvis baseret på informationer fra

9 Skønnet behov for økologiske græs- og kløverfrø, tons/år
Skøn baseret på anslået andel af græsmarker i omdrift samt anslået varighed af græsmarker.

10 Økologisk frøproduktion i Danmark, ha
Kilde: Plantedirektoratet og Brancheudvalget for frø.

11 Økologisk frøproduktion i Danmark, tons
Kilde: Plantedirektoratet og Brancheudvalget for frø.

12 Almindelig rajgræs, balance, tons
Kilde: Plantedirektoratet og Brancheudvalget for frø.

13 Hvidkløver produktion
Kilde: Plantedirektoratet og Brancheudvalget for frø.

14 Hvidkløver, balance, tons
Kilde: Plantedirektoratet og Brancheudvalget for frø.

15 Rødkløver produktion Kilde: Plantedirektoratet og Brancheudvalget for frø.

16 Rødkløver, balance, tons
Kilde: Plantedirektoratet og Brancheudvalget for frø.

17 Eksport af økologiske markfrø
Forventet fordeling af eksport af høst 2003. DLF-TRIFOLIUM A/S

18 Fordeling af afsætning
Fordeling af salg af Økologisk frø baseret på faktisk afsætning høst 2002 og forventet salg DLF-Trifolium A/S.

19 Konklusioner I Ca. 5 millioner ha, som drives økologisk i EU + EFTA.
Omkring halvdelen heraf med foderafgrøder Der skønnes at være behov for: tons græs- og kløverfrø til arealer i omdrift tons italiensk rajgræs Ca. 200 tons bælgplanter mv. til grøngødning o. lign.

20 Konklusioner II EU´s forordning træder i kraft 1/1 2004
Danmark har overskud af almindelig rajgræs, hybrid rajgræs, timothe, hundegræs, engsvingel, rødsvingel, (engrapgræs), almindelig rapgræs og rødkløver Der er underskud af hvidkløver

21 Konklusioner III Vi ved endnu ikke, hvordan ordningen vil blive håndteret i praksis i de enkelte lande De nye EU lande har meget begrænset areal med økologisk landbrug Der er næppe pt. basis for generel udvidelse af produktionen af økologisk avlet frø i Danmark


Download ppt "Eksport af økologiske markfrø"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google