Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

H3-1: Danske og udenlandske forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil Rolf Thostrup Poulsen, VFL, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "H3-1: Danske og udenlandske forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil Rolf Thostrup Poulsen, VFL, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske."— Præsentationens transcript:

1 H3-1: Danske og udenlandske forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil Rolf Thostrup Poulsen, VFL, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Disposition Udfordringen Betydning af ukrudt Udenlandske resultater Kemisk bekæmpelse Årets screeningsforsøg Godkendte midler Timing og dosis Mekanisk bekæmpelse

3 Udfordringen Kraftig udbyttereduktion Konkurrence i anlægs-/høstår Rodukrudt Følsomhed for ukrudtsmidler

4

5 Efter Clay & Dixon, 1995 & 1997 Betydning af ukrudt i anlægsåret

6 Fortsat betydning efter 4 år Efter Clay & Dixon, 1995 & 1997

7 Ukrudtseffekt efter afpudsning Efter Sage, 1999

8 2. år efter afpudsning

9 Danske screeningsforsøg 2010 4 Logaritmeforsøg Ikke godkendt i pil MiddelDosis max-min/haVirkemåde Roundup Bio4,3-0,43 lBladeffekt, tokimbl. + græs Pistol6,2 -0,62 lJord+bladeffekt, tokimbl. + græs Quartz0,25 lJordeffekt, tokimbl. Valdor0,666-0,0666 lJord+Bladeffekt, tokimbl. + græs Logo300-30 gBladeffekt, tokimbl. + græs Agil 100 EC2-0,2 lBladeffekt, græs Focus Ultra4 l-0,4 lBladeffekt, græs

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Konklusion på forsøg 2010 Anvend midler med både blad- og jordeffekt før knopbrydning Logo ser lovende ud Roundup/Pistol kan give skade Bekæmp kvik når den har 3-6 blade Enkeltmidler bør afprøves (eks. Logo, Valdor) Effekten af mekanisk renholdelse skal belyses

19 Timing af glyphosat vs. følsomhed TimingRisiko for skade Effekt på kvik og rodukrudt TidligtLavere Tæt på knopbrydning Højere

20 Godkendte midler MiddelGodkendt dosis Bruges mod: Glyphosat3-5 lGenerel ukrudtsbestand Stomp (off-label godk.) 1,2 lAgerstedmoder, enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske, markforglemmigej Pistol3,1 lGræsukrudt, tokimbladet ukrudt Logo150 gEnårig rapgræs, kvik, rajgræs, tokimbladet frøukrudt Kerb 400 SC1 lGræsukrudt og fuglegræs Matrigon1,5 lTidsel, gråbynke, brandbæger, bakkestjerne m.fl. Fusilade Max1,5 lGræsukrudt (kvik, rajgræsser og andre enårige græsarter)

21 Begrænsninger MiddelBegrænsning Kerb 400 SCKræver rodfæstede træer MatrigonKun ved pletsprøjtning Fusilade MaxMå maksimalt anvendes hvert 4. år og på maksimalt 25 % af arealet.

22 Kemi i anlægsåret: Afhænger af arealets tidligere anvendelse TidspunktMiddelDosis/haPris kr/ha * Bemærkninger I foregående afgrøde Glyphosat3-4 l84-112Især kvik, men også effekt på tidsler og andet rodukrudt i vækst Forår før knopskydning Pistol (+Logo) 3,1 l (+150 g) 806 (+342) Græsukrudt og tokimbladet ukrudt, jordeffekt af Diflufenican, Logo bruges i år 2 VækstsæsonFusilade Max 1,5 l420Hvor der er problemer med genvækst af græsukrudt VækstsæsonMatrigon1,5 l473Rodukrudt i pletter Vinter efter etablering Kerb 400 SC 1 l425Græsukrudt (- kvik) og fuglegræs. *Oversigten 2010

23 Alternativ strategi: Kemi kombineret med mekanik TidspunktMiddelDosisPris kr/ha * Bemærkninger I foregående afgrøde Glyphosat3-4 l84-112Især kvik, men også effekt på tidsler og andet rodukrudt i vækst Forår før knopskydning Glyphosat1,5-2 l42-56Nyfremspiret frøukrudt VækstsæsonStrigling140Strigling et par dage efter plantning, og herefter hver 10. dag, indtil pilen er 40-50 cm ** VækstsæsonRadrensning310Opfølgning på strigling, hvis nødvendigt VækstsæsonRækkefræsningCa 800 ** Opfølgning på Glyphosat- behandling, 1 gang i maj måned *Oversigten 2010 ** Iflg. Anders Bach, NyVraa

24 Mere om mekanisk renholdelse: Foto: Ny Vraa BioenergyFoto: Rolf Th. Poulsen, VFL Foto: Thyregod

25 Konklusion på strategi Planlæg ukrudtsbekæmpelsen, begynd allerede i forrige afgrøde! Fokuser på kvik og rodukrudt Vedvarende græs afpudses i juni måned, så sprøjtning med Glyphosat sker på friskt plantemateriale. Overvej en kornafgrøde inden pil Pløjning før pil Altid behandling inden knopbrydning i anlægsåret Brug strigling/radrensning hvor effektivt Afskærmet sprøjtning med glyphosat

26 Referencer: Clay, D.V. & Dixon, F.L. (1995). Vegetation management in the establishment of poplar and willow short-rotation coppice. Brighton Crop Protection Conference – Weeds, 1995:3, 979-984. British Crop Protection Council. Clay, D.V. & Dixon, F.L. (1997). Effect of ground-cover vegetation on the growth of poplar and willow short-rotation coppice. Aspects of Applied Biology, 49, 53-60. Sage, R.B. (1999). Weed competition in willow coppice crops: the cause and extent of yield losses. Weed Research, 39, 399-411.


Download ppt "H3-1: Danske og udenlandske forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil Rolf Thostrup Poulsen, VFL, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google