Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvilke teknologier til separering kan købes i dag ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvilke teknologier til separering kan købes i dag ?"— Præsentationens transcript:

1 Hvilke teknologier til separering kan købes i dag ?
Plantekongres 2008 Hvilke teknologier til separering kan købes i dag ? Hvad skal jeg vælge ? Karl Jørgen Nielsen, Byggeri & Teknik I/S, Randers Landsdækkende rådgiver, Biogas og gylleseparering.

2 Disposition Formål med separering Skruepressere Tromleseparator
PCK-anlæg Samson Bimatech Decantercentrifuger Kemira Samson Energianlæg og afbrænding Infarm Smellfighter Praktiske forhold. Konklusion

3 Regler om gylleseparering
Væskefraktionen må udbringes med 120 kg N/DE, hvis fiberfraktionen indeholder minimum 40 kg N/DE, og rågyllen har gennemgået en teknisk forarbejdning. 40 kg N/DE svarer til at mindst 10% af N ender i fiberfraktionen Et separeringsanlæg er lavteknologisk, og kan give 25% fradrag af ejerkrav, når der kan separeres minimum 20% af N og 60% af P. Desuden kræves en opkoncentrering af N og P i fiberfraktionen på minimum 1,5 gange.

4 Hvad er formålet med separering ?
At opdele gyllen i en tynd væske og en fiberfraktion ? At separere så reglen om 120 kg N/DE kan anvendes ? At opnå en meget effektiv separering, med mange kg N og P i fiberfraktionen ?

5 Skruepresse Ca. 10% af N i fiberfraktion Ca. 20% af P i fiberfraktion
Tørstof op til 40% Kapacitet m3/time. Fiberfraktion udgør ca. 7% Energiforbrug ca. 0,5 kwh/t Swea, Reime, Kemira m. fl. Stor risiko for at den ikke fjerner over 10 % af N ved soproduktion, som typisk er tynd svinegylle.

6 Tromleseparator Farmtest viser: 20-27% N i fiberfraktion
30-55% P i fiberfraktion Tørstof på ca. 12% Kapacitet på ca. 3 t/time Fiberfraktion udgør 25-27% af mængden. Energiforbrug under 1 kwh/ton. Fiberfraktionen er meget flydende. Kan hæve tørstofprocenten i gylle inden det f.eks. skal til biogasanlæg. Importeres af Vredo Danmark Der foreligger endnu ikke resultater fra afprøvninger af tromleseparator og sibåndsseparator. En Farmtest startes nu på tromleseparator.

7 PCK-anlæg Består af en skruepresser og et rystefilter.
Farmtest viser : 14-16% N i fiberfraktion 30-50% af P. Tørstof på 19 – 27%. Kapacitet på ca. 11 m3/time. Fiberfraktion udgør 11% Energiforbrug på 0,3 – 0,4 kwh/ton Fiberfraktionerne blandes sammen, men kan håndteres hver for sig.

8 Samson Bimatech 13-19% N i fiberfraktion 35-45% P i fiberfraktion
Ts-indhold på 40-50% i fiberfraktion Kapacitet t/døgn, 1 - 2,5 t/time Fiberfraktion udgør ca. 8% Energiforbrug kwh/ton. Indgår som del af Samson energianlægget.

9 Decantercentrifuge Mekanisk separering i centrifuge
Ca % N i fiberfraktion Ca. 70% P i fiberfraktion Tørstofindhold på ca. 30% Kapacitet fra ca. 2 m3/time Fiberfraktion udgør ca. 10%. Energiforbrug ca. 3 kwh/t.

10 Kemisk fældning Kemira Miljø Tilsætning af polymér.
Separering med sibånd og skruepresse. FarmTest-resultater Ca. 29 % af N i fiberfraktion Ca. 73% af P i fiberfraktion Tørstofpct. på ca. 35% Fiberfraktion udgør ca. 9% Kapacitet fra 8 – 12 t/time Energiforbrug ca. 2 kwh/m3. Tilsætning af ca. 3% vand til opblanding af polymér. Driftsomkostninger kr/tons incl. polymér, el og vand. Afprøvet i rågylle, afgasset gylle, forsuret gylle og minkgylle. Separering foregår ved tilsætning af polymer, som får tørstoffet til at klumpe sig sammen, så det kan separeres fra. Anlægstypen kører flere steder i landet. Skruepressen på Kemira´s anlæg er med til at hæve tørstofpctén yderligere. For at opblande polymer skal der tilsættes rent vand.

11 Samson Bimatech - energianlæg
Separering, tørring, pelletering og forgasning Anlægget leverer varme til staldene, og den kan gemmes i form af fiberpiller. Fiberfraktionen brændes og kun asken skal bortskaffes. Separationseffektivitet som ved Samson separator.

12 Smellfighter Forsuring af gylle med svovl Lugtreduktion med ozon
Separering med sibånd, polymer og ozon. Behandlingspris forventes at være under 20 kr/tons gylle. Kan behandle ca DE.

13 Praktiske forhold Effektiv omrøring i fortanken er vigtig.
Stor fortank så alle staldene kan tømmes på én gang. Høj kapacitet giver frihed til ikke at skulle separere i døgndrift. Skal anlægget være flytbar til andre ejendomme. Skal fiberen til biogas må den ikke blive for gammel, max. 4 uger. Transport og opbevaring af fiberfraktion. Hvilke krav stiller modtageren til fiberfraktionen ?

14 Konklusioner Vælg anlæg efter gylletype og efter, hvor meget N og P der ønskes separeret fra. Anlæg med stor kapacitet skal ikke køre konstant, for at separere hele gyllemængden. Lav forholdene i orden fra starten, fortank, containerplads mm.


Download ppt "Hvilke teknologier til separering kan købes i dag ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google