Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Miljø- og natureffekt af mekanisk ukrudtsbekæmpelse v. Jørgen Aagaard Axelsen Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Terrestrisk Økologi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Miljø- og natureffekt af mekanisk ukrudtsbekæmpelse v. Jørgen Aagaard Axelsen Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Terrestrisk Økologi."— Præsentationens transcript:

1 Miljø- og natureffekt af mekanisk ukrudtsbekæmpelse v. Jørgen Aagaard Axelsen Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Terrestrisk Økologi.

2 Baggrund Pesticidhandlingsplan II: kræver reduceret miljøbelastningen fra pesticider Pesticidhandlingsplan III: kræver en yderligere reduktion i brugen af herbicider. Hvad med effekterne af alternativet ?

3 Litteratur ? Der findes ingen direkte sammenlignende studier af effekterne på natur og miljø af de to bekæmpelsesmetoder Samle op på viden om effekterne af de mekaniske tiltage, der gøres for at holde ukrudtet i ave. Dette er ikke nogen sammenligning imellem de to metoder !

4 Effkter af: Jordbearbejdningsintensitet. Strigling og ukrudtsharvning Strategi med sort jord i vinterperioden

5 Jordbearbejdningsintensitet. Gennemsnitligt V-index Organisme bredde M KJ og M RJ er forekomst af organismer ved henholdsvis konventionel og reduceret jordbearbejdning

6 Jordbearbejdningsintensitet. jordprøver fra et stort antal marker en lang række oplysninger om dyrkningspraksis trinvis multipel regression Undersøgelse af hvilke faktorer der er styrende for mængden og diversiteten af springhaler

7 Jordbearbejdningsintensitet. jordtype tiden siden kløvergræs jordbearbejdnings- intensitet varigheden af markens aktuelle tilstand.

8 Strigling og ukrudtsharvning Kress renser med påmonterede grubbetænder, der løsnede jorden ned til ca. 12 cm. –30 % nedgang i edderkopper –ingen signifikant effekt på springhaler i hele pløjelaget (muligvis på overfladelevende arter) –ingen effekt på regnorme

9 Strigling og ukrudtsharvning Dødeligheden for lærkeunger 40 - 60 % (noget usikre tal) Effekten på total ungeproduktion ukendt

10 Strategi med sort jord i vinterperioden Pløjninger kombineret med ukrudtsharvninger om efteråret kan være en del af en ukrudts- strategi. Jordbearbejdninger (inkl. ukrudts- harvninger) om efteråret giver forøget udvaskning

11 Konklusioner For plantetilknyttede insekter er manglen på ukrudt afgørende - ikke bekæmpelsesmetoden. Effektiviteten af bekæmpelsen er hermed afgørende. For jordfaunaen er jordbearbejdnings-intensiteten (herunder mekanisk ukrudtsbekæmpelse) overvejende negativ Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i foråret medfører dødelighed blandt lærker - men populationseffekten ukendt. Forøget udvaskning af kvælstof


Download ppt "Miljø- og natureffekt af mekanisk ukrudtsbekæmpelse v. Jørgen Aagaard Axelsen Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Terrestrisk Økologi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google