Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LANDBRUGSRAADET Børstingudvalgets anbefalinger Bent Claudi Lassen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LANDBRUGSRAADET Børstingudvalgets anbefalinger Bent Claudi Lassen."— Præsentationens transcript:

1 LANDBRUGSRAADET Børstingudvalgets anbefalinger Bent Claudi Lassen

2 LANDBRUGSRAADET Børstingudvalget Regeringen nedsatte i juni 2005 et udvalg som fik til opgave at vurdere mulighederne for at styrke forskningsindsatsen på KVL og DJF. Udvalget bestod af Asbjørn Børsting, DLG; Erik Bonnerup, KVL og Jens Kampmann, DJF.

3 LANDBRUGSRAADET Danmarks JordbrugsForskning Danmarks Fødevareforskning Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole MAPP-Centret DTU-BioCentrum Aarhus Universitet: Proteiner / bioteknologi Risø: Biosystems Danmarks Miljøundersøgelser: Vand, biodiversitet, mikrobiologi Syddansk Universitet: Robotter, plantemedicin Aalborg Universitet: Teknik, IT, Robotter Danmarks Farmaceutiske Universitet - Samlet bestyrelse / ledelse - Fælles basisbevilling - Myndighedsberedskab for ressortministerierne University for Natural Resources and Nutrition

4 LANDBRUGSRAADET FØDEVARER PRIMÆRPRODUKTION NATUR / MILJØ KOST / ERNÆRING Eksempler:  Avlsarbejde  Planteforædling  Husdyr  Landbrugsmaskiner  Råvarekvalitet  Gartneri  Skovbrug  …….. Eksempler:  Fødevarekvalitet  Fødevaresikkerhed  Sensorer og IKT  Sporbarhed  Ingredienser  Gastronomi  …….. Eksempler:  Vand  Næringsstoffer  Lugt og affald  Landskabsforvaltning  U-lande  Bioenergi  Non food Eksempler:  Nutrigenomics  Kostråd  Vitaminer / berigelse  Funktionalitet  Emballage  Forebyggelse  …… Et sammenhængende ressourceområde

5 LANDBRUGSRAADET Udvalget anbefaler: At der etableres en helt ny bestyrelse for UNN At der i UNN etableres en særlig organisation for og ledelse af myndighedsområder At ressortministerierne beholder forskningsmidler At ressortministerierne indgår resultatkontrakt med UNN At der ansættes ledere og forskere, som er bundet til sektorforskningsopgaver At kontakten til erhvervslivet udbygges Art der etableres advisory boards på udvalgte områder At der skal sikres en ledelsesstruktur, som passer til et bredere universitet med flere opgaver At der tilføres ekstra forskningsmidler (60-100 mio. kr./år)

6 LANDBRUGSRAADET Erhvervets overvejelser

7 LANDBRUGSRAADET UNNs svagheder Studentermassen endnu for lille Dækker ikke alle naturressourceafhængige erhverv Der mangler reserverede midler til udbygning af samarbejde med de øvrige universiteter

8 LANDBRUGSRAADET Centrale ønsker til forbedringer Flere midler reserveret til centre m.v. med øvrige universiteter Danmarks Fiskeriundersøgelser fuldt eller delvist med Danmarks Farmaceutiske Universitet fuldt med


Download ppt "LANDBRUGSRAADET Børstingudvalgets anbefalinger Bent Claudi Lassen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google